งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการยื่นขอตรวจคุณสมบัติฯ ทาง INTERNET

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการยื่นขอตรวจคุณสมบัติฯ ทาง INTERNET"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการยื่นขอตรวจคุณสมบัติฯ ทาง INTERNET
นางสาวศิริวรรณ บุญประเสริฐ สำนักบริหารการนำเข้า กรมการค้าต่างประเทศ 27 เมษายน 2553

2 ขั้นตอนการยื่นคำขอฯ ทาง Internet
ลงทะเบียนเพื่อพิมพ์คำขอรับ Username / Password เจ้าหน้าที่รับรองผลการตรวจฯ ยื่นคำขอลงทะเบียนให้เจ้าหน้าที่อนุมัติ Password Login เข้าใช้ระบบ ยื่นคำรับรองข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูลของสินค้า พิมพ์คำรับรองข้อมูลจากระบบ ส่งข้อมูลให้ระบบประมวลผล

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักบริหารการนำเข้า อาคารกรมการค้าต่างประเทศ ชั้น 14 , หรือ 1385 ต่อ 4806, 4808


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการยื่นขอตรวจคุณสมบัติฯ ทาง INTERNET

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google