งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ขั้นตอนการยื่นขอตรวจ คุณสมบัติฯ ทาง INTERNET นางสาวศิริวรรณ บุญประเสริฐ สำนักบริหารการนำเข้า กรมการค้าต่างประเทศ 27 เมษายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ขั้นตอนการยื่นขอตรวจ คุณสมบัติฯ ทาง INTERNET นางสาวศิริวรรณ บุญประเสริฐ สำนักบริหารการนำเข้า กรมการค้าต่างประเทศ 27 เมษายน 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ขั้นตอนการยื่นขอตรวจ คุณสมบัติฯ ทาง INTERNET นางสาวศิริวรรณ บุญประเสริฐ สำนักบริหารการนำเข้า กรมการค้าต่างประเทศ 27 เมษายน 2553

2 2 ลงทะเบียนเพื่อพิมพ์ คำขอรับ Username / Password ขั้นตอนการยื่นคำขอฯ ทาง Internet ยื่นคำขอลงทะเบียน ให้เจ้าหน้าที่อนุมัติ Password Login เข้าใช้ระบบ บันทึกข้อมูลของ สินค้า ส่งข้อมูลให้ระบบ ประมวลผล พิมพ์คำรับรอง ข้อมูลจาก ระบบ ยื่นคำรับรอง ข้อมูลให้ เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ รับรองผลการ ตรวจฯ

3 3 www.dft.go. th

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26 สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม สำนักบริหารการนำเข้า อาคารกรมการค้าต่างประเทศ ชั้น 14 0-2547-4809, 0-2547-5090 หรือ 1385 ต่อ 4806, 4808 www.dft.go.th


ดาวน์โหลด ppt 1 ขั้นตอนการยื่นขอตรวจ คุณสมบัติฯ ทาง INTERNET นางสาวศิริวรรณ บุญประเสริฐ สำนักบริหารการนำเข้า กรมการค้าต่างประเทศ 27 เมษายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google