งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิเคราะห์สถิติผู้ป่วยนอก ให้รหัส ตาม icd10tm จัดทำโดย นายจักรวุธ ศรีพิมพ์มาตย์ 1 มิถุนายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิเคราะห์สถิติผู้ป่วยนอก ให้รหัส ตาม icd10tm จัดทำโดย นายจักรวุธ ศรีพิมพ์มาตย์ 1 มิถุนายน 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิเคราะห์สถิติผู้ป่วยนอก ให้รหัส ตาม icd10tm จัดทำโดย นายจักรวุธ ศรีพิมพ์มาตย์ 1 มิถุนายน 2556

2 แรงจูงใจ การรายงานสถิติผู้ป่วยนอก ได้รวบรวมข้อมูลจากคลินิกต่าง ๆ ว่ามีการรักษาทั้งหมด เท่าไหร่โดยจะแยกประเภทเป็นผู้ป่วยเก่า และผู้ป่วยใหม่ เท่านั้น ยังไม่เคยรายงาน ตามกลุ่มโรค กลุ่มหัตถการ กลุ่มอายุ และอื่น ๆ เนื่องจากยัง ไม่มีการป้อนข้อมูลชื่อโรค รหัสโรค หัตถการและรหัสหัตถการ รหัสแพทย์ผู้รักษา รหัส คลินิก เพื่อการพัฒนา ระดับการรายงานสถิติ จึงมีการป้อนข้อมูลดังกล่าว โดยดู ข้อมูลจากใบ ptr ของแต่ละ คลินิกทำให้ทราบจำนวนของโรคต่างๆ ที่รักษาภายในคณะ ทันตแพทยศาสตร์ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายต่อการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน

3 การปฏิบัติงาน ในปี พ. ศ. 2555 งานเวชระเบียนแผนกผู้ป่วยนอกได้ป้อน ข้อมูลผู้ป่วยให้ครบถ้วนตาม ข้อตกลงของสปสช. ว่าผู้ป่วยทุกคนที่มารักษาที่คณะ ทันตแพทยศาสตร์จะได้รับเงินชดเชยจากสปสช. แต่ต้อง ส่งข้อมูลว่าด้วยโรค รหัสโรค หัตถการ รหัสหัตถการ ตาม icd10 tm ชื่อ - สกุลผู้ป่วย เลขบัตรประชาชน 13 หลัก วัน เดือนปีเกิด ที่อยู่ รหัสที่อยู่สิทธิการรักษา รหัสสิทธิฯ ลง โปรแกรมระบบบัตร ข้อมูลพื้นฐานป้อนตามที่ ผู้ป่วยแจ้งและตรวจสอบสิทธิจากเวบ สปสช. และเวบขอ งกรมบัญชีกลาง ส่วนโรค รหัสโรค หัตถการ รหัสหัตถการ รหัสอาจารย์ และคลินิก ป้อนตามใบ ptr ของ แต่ละคลินิกเท่าที่ส่งมาให้ จะไปรับเองตามคลินิก และ จุดการเงิน

4 การปฏิบัติงาน ในการลงข้อมูลผู้ป่วยตามโรค และหัตถการใช้รหัสตาม ICD10tm จะมีโปรแกรมเพื่อป้อนรายการดังกล่าว ( ตาม ตัวอย่าง )

5 ขั้นที่ 1 ป้อน ข้อมูลตามตารางฐานข้อมูลผู้ป่วยนอก และ เชื่อมโยงระบบสปสช.

6 วิธีการใหม่ ( ลงในคอมพิวเตอร์ ) ขั้นที่ 2 ลงข้อมูลสิทธิผู้ป่วยโดยตรวจสอบ ตาม สิทธิของผู้ป่วย และกดบันทึก

7 ขั้นที่ 3 ป้อนเลขที่บัตรประจำตัวผู้ป่วย วันที่รักษา รหัสภาควิชา กดยืนยัน จะได้ลำดับสปสช.

8 แรงจูงใจ ขั้นที่ 4 ป้อนรหัสภาควิชา รหัสแพทย์ที่รักษา รหัสโรค และชนิดของโรค และกดบันทึก

9 แรงจูงใจ ขั้นที่ 5 ป้อนรหัสคลินิก รหัสแพทย์ที่รักษา รหัสหัตถการ ลำดับ กดบันทึก

10 แรงจูงใจ สถิติผู้ป่วยนอก พ. ศ.2556( ม. ค.- พ. ค.) แยกตามกลุ่มโรค

11 แรงจูงใจ สถิติผู้ป่วยนอกปี 2556( ม. ค.- พ. ค ) แบ่งตามกลุ่มโรค

12 แรงจูงใจ สถิติผู้ป่วยนอกปี 2556( ม. ค.- พ. ค ) แบ่งตามอายุ

13 แรงจูงใจ สถิติผู้ป่วยนอกปี 2556( ม. ค.- พ. ค ) แบ่งตามเพศ

14 แรงจูงใจ สถิติผู้ป่วยนอกปี 2556( ม. ค.- พ. ค ) แบ่งตามจังหวัด


ดาวน์โหลด ppt วิเคราะห์สถิติผู้ป่วยนอก ให้รหัส ตาม icd10tm จัดทำโดย นายจักรวุธ ศรีพิมพ์มาตย์ 1 มิถุนายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google