งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิเคราะห์สถิติผู้ป่วยนอก ให้รหัสตาม icd10tm

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิเคราะห์สถิติผู้ป่วยนอก ให้รหัสตาม icd10tm"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิเคราะห์สถิติผู้ป่วยนอก ให้รหัสตาม icd10tm
จัดทำโดย นายจักรวุธ ศรีพิมพ์มาตย์ 1มิถุนายน 2556

2 แรงจูงใจ การรายงานสถิติผู้ป่วยนอก ได้รวบรวมข้อมูลจากคลินิกต่าง ๆ ว่ามีการรักษาทั้งหมด เท่าไหร่โดยจะแยกประเภทเป็นผู้ป่วยเก่า และผู้ป่วยใหม่ เท่านั้น ยังไม่เคยรายงาน ตามกลุ่มโรค กลุ่มหัตถการ กลุ่มอายุ และอื่น ๆ เนื่องจากยังไม่มีการป้อนข้อมูลชื่อโรค รหัสโรค หัตถการและรหัสหัตถการ รหัสแพทย์ผู้รักษา รหัสคลินิก เพื่อการพัฒนา ระดับการรายงานสถิติ จึงมีการป้อนข้อมูลดังกล่าว โดยดูข้อมูลจากใบ ptr ของแต่ละ คลินิกทำให้ทราบจำนวนของโรคต่างๆ ที่รักษาภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายต่อการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน

3 การปฏิบัติงาน ในปี พ.ศ งานเวชระเบียนแผนกผู้ป่วยนอกได้ป้อนข้อมูลผู้ป่วยให้ครบถ้วนตาม ข้อตกลงของสปสช. ว่าผู้ป่วยทุกคนที่มารักษาที่คณะทันตแพทยศาสตร์จะได้รับเงิน ชดเชยจากสปสช. แต่ต้องส่งข้อมูลว่าด้วยโรค รหัสโรค หัตถการ รหัสหัตถการ ตาม icd10 tm ชื่อ-สกุลผู้ป่วย เลขบัตรประชาชน 13 หลัก วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ รหัสที่อยู่ สิทธิการรักษา รหัสสิทธิฯ ลงโปรแกรมระบบบัตร ข้อมูลพื้นฐานป้อนตามที่ ผู้ป่วยแจ้งและตรวจสอบสิทธิจากเวบ สปสช.และเวบของกรมบัญชีกลาง ส่วนโรค รหัสโรค หัตถการ รหัสหัตถการ รหัสอาจารย์ และคลินิก ป้อนตามใบ ptr ของ แต่ละคลินิกเท่าที่ส่งมาให้ จะไปรับเองตามคลินิก และจุดการเงิน

4 การปฏิบัติงาน ในการลงข้อมูลผู้ป่วยตามโรค และหัตถการใช้รหัสตามICD10tm จะมีโปรแกรมเพื่อ ป้อนรายการดังกล่าว (ตามตัวอย่าง)

5 ขั้นที่1 ป้อน ข้อมูลตามตารางฐานข้อมูลผู้ป่วยนอก และเชื่อมโยงระบบสปสช.
ขั้นที่1 ป้อน ข้อมูลตามตารางฐานข้อมูลผู้ป่วยนอก และเชื่อมโยงระบบสปสช.

6 วิธีการใหม่(ลงในคอมพิวเตอร์)
ขั้นที่2 ลงข้อมูลสิทธิผู้ป่วยโดยตรวจสอบ ตามสิทธิของผู้ป่วย และกดบันทึก

7 ขั้นที่3 ป้อนเลขที่บัตรประจำตัวผู้ป่วย วันที่รักษา รหัสภาควิชา กดยืนยัน จะได้ลำดับสปสช.

8 แรงจูงใจ ขั้นที่4 ป้อนรหัสภาควิชา รหัสแพทย์ที่รักษา รหัสโรค และชนิดของโรค และกดบันทึก

9 แรงจูงใจ ขั้นที่5 ป้อนรหัสคลินิก รหัสแพทย์ที่รักษา รหัสหัตถการ ลำดับ กดบันทึก

10 แรงจูงใจ สถิติผู้ป่วยนอก พ.ศ.2556(ม.ค.- พ.ค.) แยกตามกลุ่มโรค

11 แรงจูงใจ สถิติผู้ป่วยนอกปี2556(ม.ค.-พ.ค) แบ่งตามกลุ่มโรค

12 แรงจูงใจ สถิติผู้ป่วยนอกปี2556(ม.ค.-พ.ค) แบ่งตามอายุ

13 แรงจูงใจ สถิติผู้ป่วยนอกปี2556(ม.ค.-พ.ค) แบ่งตามเพศ

14 แรงจูงใจ สถิติผู้ป่วยนอกปี2556(ม.ค.-พ.ค) แบ่งตามจังหวัด


ดาวน์โหลด ppt วิเคราะห์สถิติผู้ป่วยนอก ให้รหัสตาม icd10tm

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google