งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบฐานข้อมูลทุนเรียงความ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบฐานข้อมูลทุนเรียงความ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบฐานข้อมูลทุนเรียงความ
ขณะนี้โครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชนฯ อยู่ภายใต้การบริหารของศูนย์บริหารโครงการแก้ไข ปัญหาเด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาส  จัดทำโดย น.ส.นิภา แย้มวจี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.

2 ระบบฐานข้อมูลทุนเรียงความ
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2548 ในฐานข้อมูล มียอดสรุป ดังนี้ - ขอเงินให้เด็กในระบบ จำนวน 65,073 ราย - ขอเพิ่มเติมเป็นหนังสือราชการ จำนวน 777 ราย - รวมขอเงินให้เด็ก จำนวน 65,850 ราย จัดทำโดย น.ส.นิภา แย้มวจี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.

3 ระบบฐานข้อมูลทุนเรียงความ
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548 กระทรวงประมวลผล การขอสนับสนุนเงินทุนให้เด็กไปแล้ว 4 ครั้ง - ครั้งที่ 1 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2548 - ครั้งที่ 2 วันที่ 6 ธันวาคม 2548 - ครั้งที่ 3 วันที่ 9 มกราคม 2549 - ครั้งที่ 4 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549 จัดทำโดย น.ส.นิภา แย้มวจี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.

4 ระบบฐานข้อมูลทุนเรียงความ
จากการประมวลผล 4 ครั้ง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548 ในฐานข้อมูลมียอดสรุป ดังนี้ - ขอสนับสนุนเงินให้เด็ก จำนวน 61,842 ราย - ข้อมูลในฐานกลางคงเหลือ จำนวน 13,113 ราย - ข้อมูลอยู่ในฐานของหน่วยงาน จำนวน 3,606 ราย จัดทำโดย น.ส.นิภา แย้มวจี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.

5 ระบบฐานข้อมูลทุนเรียงความ
กิจกรรมที่จะต้องปฏิบัติในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในครั้งนี้ - ขอสนับสนุนเงินทุนให้เด็กในระบบฐานข้อมูล ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548 - การตรวจสอบและจำหน่ายรายชื่อเด็กที่อยู่ใน ฐานกลาง (เสียชีวิต จบการศึกษา ไม่ศึกษาต่อ ติดตามตัวไม่ได้ ฯลฯ) จัดทำโดย น.ส.นิภา แย้มวจี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.

6 ระบบฐานข้อมูลทุนเรียงความ
กิจกรรมที่จะต้องปฏิบัติในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในครั้งนี้ - ตรวจสอบการรับโอนเงินจากกระทรวง และ การจ่ายเงินให้เด็ก (ถ้าไม่พอให้ขอเพิ่มเติม แต่ถ้าเกินจะต้องคืนเงินให้กระทรวง) จัดทำโดย น.ส.นิภา แย้มวจี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.

7 ระบบฐานข้อมูลทุนเรียงความ
กิจกรรมที่จะต้องปฏิบัติในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในครั้งนี้ - การตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของเด็กที่ได้รับทุน โดยศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศฯ สป. จะนำรายชื่อเด็กได้รับทุน ไปตรวจสอบกับเลขประจำตัวประชาชนของ สำนักทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย จัดทำโดย น.ส.นิภา แย้มวจี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.

8 ระบบฐานข้อมูลทุนเรียงความ
ขณะนี้กระทรวงปิดฐานข้อมูล เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ 4 ภาค จะเปิดฐานข้อมูลอีกครั้ง หลังจากออก 4 ภาคเสร็จแล้ว จึงจะทำการประมวลผลอีกครั้ง ทุกหน่วยงานควรแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้เสร็จเรียบร้อย โดยเร็ว เพื่อสรุปยอดขอเงินให้เด็กสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 จากจากกองสลาก จัดทำโดย น.ส.นิภา แย้มวจี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.

9 ระบบฐานข้อมูลทุนเรียงความ
ขอบคุณค่ะ จัดทำโดย น.ส.นิภา แย้มวจี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.


ดาวน์โหลด ppt ระบบฐานข้อมูลทุนเรียงความ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google