งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การถ่ายภาพ ภาพถ่าย 1 ภาพ สื่อความหมาย 100 คำ หรือ 1,000 คำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การถ่ายภาพ ภาพถ่าย 1 ภาพ สื่อความหมาย 100 คำ หรือ 1,000 คำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การถ่ายภาพ ภาพถ่าย 1 ภาพ สื่อความหมาย 100 คำ หรือ 1,000 คำ การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ จึงเป็นรูปแบบการสื่อสารรูปแบบหนึ่ง ที่สามารถสร้างการรับรู้ต่อผู้รับสาร โดยไม่ต้องมีรายละเอียดของภาษา

2 เทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้น
การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์มี 3 ระยะ คือ ระยะใกล้ ระยะกลาง ระยะไกล หรืออย่างน้อยให้มีภาพในระยะใกล้กับระยะไกลไว้ก่อน เพื่อที่จะสามารถเชื่อมโยงกับเนื้อหา ที่เสนอได้ การถ่ายภาพบุคคลในอิริยาบถให้สวยงาม เช่น ขณะเป้าหมายที่เราทำการถ่ายภาพ กำลังขยับริมฝีปาก หรือกระพริบตา อาจทำให้ภาพที่ถ่ายออกมาดูไม่เหมาะสม จึงควร ถ่ายภาพซ้ำมุมเดิม อย่างน้อย 2-3 ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้ภาพที่สวยงาม และสามารถเลือก ภาพที่ดีที่สุด เหมาะสมที่จะเผยแพร่ได้ การจัดองค์กอบก่อนถ่ายภาพ เพื่อให้ภาพที่ถ่ายออกมามีความสวยงามและสมดุลกับองค์กอบ ต่าง ๆ ของภาพ โดยช่างภาพหรือตากล้องสามารถจัดองค์ประกอบของภาพถ่ายได้

3 การถ่ายภาพมี 3 ระยะ คือ ใกล้ กลาง ไกล
ระยะใกล้ ระยะกลาง ระยะไกล

4 ภาพสื่อความหมายได้โดยไม่ต้องมีคำบรรยาย ก็สามารถเข้าใจกิจกรรมนั้นได้
1 2 3 4

5 การถ่ายภาพบุคคลในอิริยาบถให้สวยงาม
1 2 3 4


ดาวน์โหลด ppt การถ่ายภาพ ภาพถ่าย 1 ภาพ สื่อความหมาย 100 คำ หรือ 1,000 คำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google