งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เ อกสารประกอบการสอนวิชา 168 250 Computer Programming for Engineer ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เ อกสารประกอบการสอนวิชา 168 250 Computer Programming for Engineer ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เ อกสารประกอบการสอนวิชา 168 250 Computer Programming for Engineer ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14 กันยายน 2545

2 เคล็ดลับการเขียนโปรแกรม 1. หมั่นเขียนโปรแกรม ทดลองบ่อยๆ น้อยคนนักที่จะเขียนโปรแกรมครั้งแรกได้ โดยไม่มีข้อผิดพลาด 2. เมื่อมีตัวอย่างโปรแกรม จงหัดวิเคราะห์หาเหตุผลว่า ทำไมจึงเป็นเช่นนี้ อย่าท่องจำ อย่างเดียว นักเขียนโปรแกรมที่ประสบความสำเร็จนั้นอาศัยความเข้าใจเป็นหลัก 3. หัดคิดให้เป็นระบบว่า เมื่อมีโจทย์ปัญหา เราจะเริ่มต้นอย่างไร - โจทย์ต้องการอะไร และเรามีอะไรอยู่ - อะไรมาก่อน อะไรมาทีหลัง - ทำอย่างไรให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ 4. ไวยากรณ์ของภาษาเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องท่องจำรูปแบบการใช้งาน ต้องแม่นในเรื่องนี้

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37


ดาวน์โหลด ppt เ อกสารประกอบการสอนวิชา 168 250 Computer Programming for Engineer ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google