งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำถามที่ให้ช่วยกันหาคำตอบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำถามที่ให้ช่วยกันหาคำตอบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำถามที่ให้ช่วยกันหาคำตอบ
ENL 4063 รศ. ดร. อุทัย ภิรมย์รื่น

2 สัปดาห์ที่ ๑ Week 1 ๑. นักจิตภาษาศาสตร์สนใจศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ภาษาของมนุษย์ในด้านใดบ้าง ๒. เพราะเหตุใดนักจิตภาษาศาสตร์จึงสนใจศึกษาและวิเคราะห์การใช้ภาษาในระดับที่สูงกว่าประโยคธรรมดาที่เรียกว่า Discourse Analysis ๓.ข้อคิดพื้นฐานของนักจิตภาษาศาสตร์ที่ใช้เป็นหลักในการทำความเข้าใจเรื่องการอ่านมีว่าอย่างไรบ้าง

3 ๔. คำกล่าวของ DR. Goodman ที่ว่า “การอ่านเป็นเกมการเดาทางจิตภาษาศาสตร์” หมายความว่าอย่างไร จงอธิบาย
๕. ตามแนวคิดของนักจิตภาษาศาสตร์ ผู้อ่านสามารถใช้ตัวช่วยหรือตัวชี้แนะในการอ่านจากหน้าหนังสือหรือบริบทในด้านใดได้บ้าง ๖. ท่านคิดว่า ผู้อ่านกับผู้เขียนแม้ว่าจะไม่ได้พบกันแบบตัวต่อตัว (Face- to- face communication) แต่จะสามารถสื่อสารกันได้หรือไม่ ถ้าสื่อสารกันได้ต้องใช้กระบวนการอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt คำถามที่ให้ช่วยกันหาคำตอบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google