งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำถามที่ให้ช่วยกันหา คำตอบ ENL 4063 รศ. ดร. อุทัย ภิรมย์รื่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำถามที่ให้ช่วยกันหา คำตอบ ENL 4063 รศ. ดร. อุทัย ภิรมย์รื่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำถามที่ให้ช่วยกันหา คำตอบ ENL 4063 รศ. ดร. อุทัย ภิรมย์รื่น

2 สัปดาห์ที่ ๑ Week 1 ๑. นักจิตภาษาศาสตร์สนใจศึกษาและ วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ภาษาของมนุษย์ ในด้านใดบ้าง ๒. เพราะเหตุใดนักจิตภาษาศาสตร์จึง สนใจศึกษาและวิเคราะห์การใช้ภาษาใน ระดับที่สูงกว่าประโยคธรรมดาที่เรียกว่า Discourse Analysis ๓. ข้อคิดพื้นฐานของนักจิตภาษาศาสตร์ที่ ใช้เป็นหลักในการทำความเข้าใจเรื่องการ อ่านมีว่าอย่างไรบ้าง

3 ๔. คำกล่าวของ DR. Goodman ที่ว่า “ การ อ่านเป็นเกมการเดาทางจิตภาษาศาสตร์ ” หมายความว่าอย่างไร จงอธิบาย ๕. ตามแนวคิดของนักจิตภาษาศาสตร์ ผู้อ่านสามารถใช้ตัวช่วยหรือตัวชี้แนะใน การอ่านจากหน้าหนังสือหรือบริบทในด้าน ใดได้บ้าง ๖. ท่านคิดว่า ผู้อ่านกับผู้เขียนแม้ว่าจะ ไม่ได้พบกันแบบตัวต่อตัว (Face- to- face communication) แต่จะสามารถสื่อสารกัน ได้หรือไม่ ถ้าสื่อสารกันได้ต้องใช้ กระบวนการอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt คำถามที่ให้ช่วยกันหา คำตอบ ENL 4063 รศ. ดร. อุทัย ภิรมย์รื่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google