งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวหน้าฝ่ายนิติกรรมและสัญญา นางคมคาย เลี้ยงบุญเลิศชัย งานสัญญา 1 หัวหน้างานสัญญา 1 นายอาจพล วงศ์บุษราคัม นิติกร 7 ว นายเรวัตร์ นายางเจริญ นิติกร 5 นายศุภมิตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวหน้าฝ่ายนิติกรรมและสัญญา นางคมคาย เลี้ยงบุญเลิศชัย งานสัญญา 1 หัวหน้างานสัญญา 1 นายอาจพล วงศ์บุษราคัม นิติกร 7 ว นายเรวัตร์ นายางเจริญ นิติกร 5 นายศุภมิตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หัวหน้าฝ่ายนิติกรรมและสัญญา นางคมคาย เลี้ยงบุญเลิศชัย งานสัญญา 1 หัวหน้างานสัญญา 1 นายอาจพล วงศ์บุษราคัม นิติกร 7 ว นายเรวัตร์ นายางเจริญ นิติกร 5 นายศุภมิตร วงศ์ทวีทอง นิติกร 5 งานสัญญา 2 หัวหน้างานสัญญา 2 นายสำเริง เณรยอด นิติกร 7 ว นางอุทัยวรรณ ติปะวโร นิติกร 6 ว นายนิรุตติ์ คำชัยวงศ์ นิติกร 4 น. ส. รัชนพ รุ่งตั้งสกุล นิติกร 3 งานสัญญา 3 หัวหน้างานสัญญา 3 นายชีวิน อินทรานุกูล นิติกร 7 ว นางชลีรัตน์ ภาสมนตรี พนักงานกฎหมายชั้น 3 น. ส. นฤมล เจริญฉ่ำ นิติกร 6 ว.

3

4

5

6

7 ผลงานเด่น ร่างสัญญาเช่ารถยนต์ ร่างสัญญาจ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ร่างสัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับ รถยนต์ ร่างสัญญาเช่าเครื่องจักรกล ร่างสัญญาจัดซื้อน้ำมันกรณีไม่มี สถานที่เก็บ ร่างบันทึกข้อตกลงระหว่างกรม ชลประทานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต


ดาวน์โหลด ppt หัวหน้าฝ่ายนิติกรรมและสัญญา นางคมคาย เลี้ยงบุญเลิศชัย งานสัญญา 1 หัวหน้างานสัญญา 1 นายอาจพล วงศ์บุษราคัม นิติกร 7 ว นายเรวัตร์ นายางเจริญ นิติกร 5 นายศุภมิตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google