งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทขององค์กร ผลิตละคร. โรงละคร แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ 1. โรงละครสมัครเล่น 2. โรงละครอาชีพ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทขององค์กร ผลิตละคร. โรงละคร แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ 1. โรงละครสมัครเล่น 2. โรงละครอาชีพ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเภทขององค์กร ผลิตละคร

2 โรงละคร แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ 1. โรงละครสมัครเล่น 2. โรงละครอาชีพ 2

3 โรงละครสมัครเล่น  มีตั้งแต่ขนาดเล็กที่เกิดจาก การรวมตัวกันเฉพาะกิจ ไป จนถึงคณะที่รวมตัวกันมานาน มีสมาชิกจำนวนมาก และผลิต ผลงานสม่ำเสมอ  มีตำแหน่งหน้าที่เหมือนโรง ละครอาชีพ แต่ไม่ได้รับค่าจ้าง 3

4 โรงละครอาชีพ 1. โรงละครให้เช่าสถานที่ 2. โรงละครที่ผลิตผลงานของ ตัวเอง 3. บริษัทผลิตละคร 4

5 1. โรงละครให้เช่า  ไม่ผลิตผลงานเอง  ไม่มี Production manager  จำนวนพนักงานประจำน้อย  โปรดัคชั่นจัดแสดงช่วงสั้นๆ  นำเสนอผลงานที่ซ้อมและจัดแสดงมาแล้ว ในเวทีขนาดเดียวกัน  นำเสนอผลงานที่บริษัทผลิตละครทำขึ้น  ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่น  จัดแสดงโปรดัคชั่นสมัครเล่นขนาดใหญ่ได้ 5

6 2. โรงละครที่ผลิตผลงานเอง  ผลิตผลงานเอง  มี Production manager ประจำ  อาจร่วมมือกับโรงละครอื่นเพื่อให้ละครของตน ออกทัวร์  อาจเสนอผลงานของโรงละครอื่น  มีพนักงานประจำจำนวนมาก  ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่นหรือ หน่วยงานของรัฐ  จัดแสดงงานในระยะเวลาหนึ่ง เช่น 4 สัปดาห์ หรือมีระบบ Repertoire  จัดแสดงผลงานสมัครเล่นขนาดใหญ่เป็นครั้ง คราวเพื่อตอบแทนชุมชน 6

7 3. บริษัทผลิตละคร  ผลิตผลงานของเอง  เช่าหรือแบ่งกำไรให้โรงละครเพื่อจัดแสดง  Production manager อาจเป็นฟรีแลนซ์  พนักงานส่วนใหญ่เป็นฟรีแลนซ์จ้างมา เฉพาะงาน พนักงานประจำมีน้อย  หวังผลกำไรจากการขายบัตร แต่อาจได้รับ เงินสนับสนุนจากสปอนเซอร์ด้วย  จัดแสดงโปรดัคชั่นเป็นเวลานานที่สุดเท่าที่จะ นานได้เพื่อเพิ่มกำไร  ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโปรดัคชั่นสมัครเล่น 7

8 บริษัทผลิตละครโทรทัศน์และ บริษัทผลิตภาพยนตร์ ? 8

9 องค์กรผลิตละครเวที 9

10 10


ดาวน์โหลด ppt ประเภทขององค์กร ผลิตละคร. โรงละคร แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ 1. โรงละครสมัครเล่น 2. โรงละครอาชีพ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google