งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา 22102 จัดทำโดย เด็กหญิง อาทิตย์ติยา ผูกพันธ์ ชั้น ม.2/8 เลขที่ 21 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา 22102 จัดทำโดย เด็กหญิง อาทิตย์ติยา ผูกพันธ์ ชั้น ม.2/8 เลขที่ 21 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา 22102 จัดทำโดย เด็กหญิง อาทิตย์ติยา ผูกพันธ์ ชั้น ม.2/8 เลขที่ 21 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ปีการศึกษา 2555

2 สารบัญ รูปร่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - แบบดาว (Star Network) - แบบวงแหวน (Ring Network) - แบบบัส (Bus Network)- แบบบัส (Bus Network) - แบบผสม (Hybrid Network)- แบบผสม (Hybrid Network) บรรณานุกรม

3 รูปร่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อเครือข่ายมีอยู่ด้วยกันหลาย ลักษณะ แต่ลักษณะที่นิยมใช้นั้นมีอยู่ด้วยกัน 4 ลักษณะ ได้แก่ 1. แบบดาว (Star Network) 2. แบบวงแหวน (Ring Network) 3. แบบบัส (Hybrid Network) 4. แบบผสม (Hybrid Network) กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก

4 แบบดาว (Star Network) เป็นลักษณะของการต่อเครือข่ายที่ Work station แต่ละตัวต่อรวมเข้าสู่ศูนย์กลางสวิตซ์ เพื่อสลับ ตำแหน่งของเส้นทางของข้อมูลใด ๆ ในระบบ ดังนั้นใน โทโปโลยี แบบดาว คอมพิวเตอร์จะ ติดต่อกันได้ใน 1 ครั้ง ต่อ 1 คู่สถานีเท่านั้น เมื่อ สถานีใดต้องการส่งข้องมูลมันจะส่งข้อมูลไปยัง ศูนย์กลางสวิทซ์ ก่อน เพื่อบอกให้ศูนย์กลาง สวิตซ์มันสลับตำแหน่ง ของคู่สถานีไปยังสถานีที่ต้องการติดต่อด้วย ดังนั้น ข้อมูลจึงไม่เกิดการชนกันเอง ทำให้การสื่อสารได้ รวดเร็ว เมื่อสถานีใดสถานีหนึ่งเสีย ทั้งระบบจึง ยังคงใช้งานได้ ในการค้นหาข้อบกพร่องจุดเสีย ต่างๆ จึงหาได้ง่ายตามไปด้วย แต่ก็มีข้อเสียที่ว่า ต้องใช้งบประมาณสูง ในการติดตั้งครั้งแรก กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก

5 แบบวงแหวน (Ring Network) ได้ ถูกออกแบบให้ใช้ Media Access Units (MAU) ต่อรวมกัน แบบเรียงลำดับเป็นวงแหวน แล้วจึงต่อ คอมพิวเตอร์ (PC) ที่ เป็น Workstation หรือ Server เข้ากับ MAU ใน MAU 1 ตัวจะ สามารถต่อออกไปได้ถึง 8 สถานี เมื่อสถานีถัดไปนั้นรับรู้ว่าต้อง รับข้อมูล แล้วมันจึงส่งข้อมูลกลับ เป็นการตอบรับ เมื่อสถานีที่จะ ส่งข้อมูลได้รัยสัญญาณตอบรับ แล้วมันจึงส่งข้อมูลครั้งแรก แล้ว มันจะลบข้อมูลออกจากระบบ เพื่อให้ได้ใช้ข้อมูลอื่นๆ ต่อไป ดังนั้นทุกสถานีบน โทโปโลยี วงแหวนจะได้ทำงานทั้งหมดซึ่ง จะคอยเป็นผู้รับและผู้ส่งแล้วยังเป็นรีพีทเตอร์ ในตัวอีกด้วย ข้อมูลที่ผ่านไปแต่ละสถานี นั้น ข้อมูลที่เป็นตำแหน่งที่ อยู่ตรง กับ สถานีใด สถานีนั้นจะรับข้อมูลเก็บไว้ แต่มันจะไม่ลบข้อมูล ออกจากระบบ มันยังคงส่งข้อมูลต่อไป ดังนั้นผู้ส่งข้อมูลครั้งแรก เท่านั้นที่จะเป็นผู้ลบข้อมูล ออกจากระบบ ครั้นเมื่อสถานีส่ง TOKEN มาถามสถานีถัดไปแล้วแต่กลับไม่ได้รับคำตอบ สถานี ส่ง TOKEN จะทวนซ้ำข้อมูลเป็นครั้งที่สอง ถ้ายังคงไม่ได้รับ คำตอบ จึงส่งข้อมูลออกไปได้ เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ เป็นอีก แนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาที่ไม่ให้ระบบหยุดชะงักการทำงาน ลงของระบบ เนื่องจากสถานีหนึ่งเกิดการเสียหาย หรือชำรุด ระบบจึงยังคงสามารถทำงานต่อไปได้ กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก

6 แบบบัส (Hybrid Network) เป็นลักษณะของการนำเครื่องคอมพิวเตอร์มา เชื่อมต่อ เป็นระบบเครือข่าย ด้วยสายเคเบิลยาว ต่อเนื่องกันไปเรื่อย ๆ โดยมีคอนเน็คเตอร์ในการ เชื่อมต่อ โดยลักษณะของการส่งหรือรับข้อมูล จะ เป็นการส่งข้อมูล ทีละเครื่องในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ เท่านั้นจากนั้นเครื่องปลายทาง ก็จะส่งสัญญาณ ข้อมูลกลับมา และในการเชื่อมต่อในระบบ Bus นี้ จะต้องมี T-Connector ที่เป็นตัวกลางในการ เชื่อมต่อ และมี Terminator เป็นอุปกรณ์ปิดปลาย สายสัญญาณ ของทั้ง ระบบ ซึ่ง Terminaltor จะคอยเป็นตัวดูดซับ สัญญาณไม่ให้มีการไหลกับไป กวนกับระบบ สัญญาณอื่นในสาย ซึ่งโดยทั่วไป จะมีค่าความ ต้านทานประมาณ 50 โอห์ม บางครั้งถ้าไม่มี Terminator เราสามารถ ให้ตัว R ทั่วไปที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ขนาด 50 โอห์มแทนได้เหมือนกัน กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก

7 บรรณานุกรม http://www.chakkham.ac.th/technology/netw ork/network01.html กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก


ดาวน์โหลด ppt เครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา 22102 จัดทำโดย เด็กหญิง อาทิตย์ติยา ผูกพันธ์ ชั้น ม.2/8 เลขที่ 21 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google