งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนที่บ้านสิงห์ หมู่ที่ 1 ตลา ด ศาล า อบต. หอ ปู่ 50 56 244 132 118 116 117 116 218 255 164 131 85 216 165 130 126 46 124169122123 51 121 120 261 220 128.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนที่บ้านสิงห์ หมู่ที่ 1 ตลา ด ศาล า อบต. หอ ปู่ 50 56 244 132 118 116 117 116 218 255 164 131 85 216 165 130 126 46 124169122123 51 121 120 261 220 128."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนที่บ้านสิงห์ หมู่ที่ 1 ตลา ด ศาล า อบต. หอ ปู่ / โรงเรียนศสมช. วัด ประปา หมู่บ้าน ศาลาเอนกประสงค์ บ้าน อสม. วัดศรีธาตุ

2 แผนที่บ้านหนอง ขอนหมู่ที่ 2 N โรงเรี ยน ไปบ้าน สะเดา หนอง ขอน ไปบ้าน ห้องพอก ไปบ้าน โพนสิม สวนสาธา รณะ บ่อ น้ำ สหกร ณ์ โรงเรียนศสมช. วัด ประปา หมู่บ้าน ศาลาเอนกประสงค์ บ้าน อสม

3 แผนที่บ้านสิงห์ หมู่ที่ 3 ไปบ้านกุดระหวี่ ไปบ้านหนองเรือ โรงเรียนศสมช. วัด ประปา หมู่บ้าน ศาลาเอนกประสงค์ บ้าน อสม N

4 แผนที่บ้านหนอง ไร่ หมู่ที่ ไปบ้านหนองแสง ไปบ้านสิงห์ ไปบ้านจันทร์ เกษม ไปบ้าน สะเดา ศาลาเอนกประสงค์โรงเรียนศสมช. บ้าน อสม. วัด ประปา หมู่บ้าน

5 แผนที่บ้านโพน สิม หมู่ที่ วัด ศาลา เอนกประสง ค์ ศสมช. บ้าน อส ม / / ไปบ้านสิงห์ ไปบ้านหนอง ขอน ความ ดัน โลหิต สูง เบาหว าน

6 แผนที่บ้านหนอง แสง หมู่ที่ 6 น.น ทุ่ง นา ทุ่ง นา ทุ่ง นา ไปบ้านหนอง หิน ไปบ้านหนอง หงอก ไปบ้านหนอง คู 12 0 ไปบ้านหนอง คู ไปบ้านหนอง ไร่ ไปบ้านสิงห์ วัด ศาลา เอนกประสงค์ โรงเรีย น บ้าน อสม. ศสม ช. ประปาหมู่บ้าน โรงสี โรงปั่นนุ่น / ยัด นุ่น วัดหนอง แสง โรงเรียนบ้าน หนองแสง

7 แผนที่บ้านจันทร์เกษม หมู่ ที่ 7 น.น ศสมช บ้าน อสม. วัด ศาลาเอนกประสงค์ ไปบ้านสะเดา ไปบ้านหนองไร่ ไปบ้านสิงห์

8 แผนที่บ้านกุดระหวี่ หมู่ที่ น.น ไปบ้านสิงห์ / ศาลาเอนกประสงค์ โรงเรียน ศสมช. บ้าน อสม. วัด หนองหิน ไปบ้านหนองแสง โรงเรียนบ้านกุด ระหวี่ / /

9 แผนที่บ้านสันติสุข หมู่ ที่ วัดบ้านสันติสุข ไปบ้านสิงห์ ไปบ้านหนองแสง ไปบ้านดงบัง ไปบ้านหนองไร่ ศาลากลางบ้าน บ้านอสม ประปาหมู่บ้าน

10 แผนที่บ้านสิงห์ หมู่ที่ น.น. ไปบ้านโพนสิม ไปบ้านจันทร์เกษม โรงเรียนศสมช. วัด ประปา หมู่บ้าน บ้าน อสม. ศาลา เอนกประส งค์ รพ. สต. สิงห์

11 แผนที่บ้านสิงห์ หมู่ที่ 11 น.น ลำห้วยทวน โรงเรียนศสมช. วัด ประปา หมู่บ้าน บ้าน อสม. ศาลา เอนกประส งค์


ดาวน์โหลด ppt แผนที่บ้านสิงห์ หมู่ที่ 1 ตลา ด ศาล า อบต. หอ ปู่ 50 56 244 132 118 116 117 116 218 255 164 131 85 216 165 130 126 46 124169122123 51 121 120 261 220 128.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google