งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Patient Monitoring ผู้จัดโดย นายกันต์ ศิริงามเพ็ญ KMITL

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Patient Monitoring ผู้จัดโดย นายกันต์ ศิริงามเพ็ญ KMITL"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Patient Monitoring ผู้จัดโดย นายกันต์ ศิริงามเพ็ญ KMITL
นางสาวสุปริญญา พิทักษ์พัฒนกุล KU

2 เมื่อ user เป็นหมอ เข้ามาในระบบ
หน้าสำหรับ Log in เข้าระบบ เมื่อ user เป็นหมอ เข้ามาในระบบ

3 เมื่อ user log in เข้ามาในระบบ
สามารถดูข้อมูลคนไข้ได้ทั้งหมดในฐานข้อมูล หรือจะให้แสดงเฉพาะคนไข้ที่ดูแลก็ได้

4 หมอสามารถดูเฉพาะคนไข้ที่อยู่ในความดูแล
จะแสดงแต่รายชื่อของคนไข้ที่อยู่ในความดูแลเท่านั้น

5 เมื่อ user เป็นพยาบาล เข้ามาในระบบ (สมมุติว่า พยาบาลอยู่ตึก tesa1)

6 จะแสดงแต่รายชื่อของคนไข้ที่อยู่ในตึกเดียวกับพยาบาลที่เข้ามาในระบบ
พยาบาลสามารถทำการแก้ไขข้อมูลคนไข้ได้

7 สามารถแก้ไขข้อมูลในระบบได้

8 Operator สามารถ regis user ได้

9 สามารถเพิ่ม user เข้าใช้ในระบบได้

10 Operator สามารถ regis patient ได้

11 สามารถเพิ่ม patient เข้าในระบบได้

12 Client Solution Use PC as a client Use Pocket PC as a client
Use Embedded system as a client

13 1 Use PC as a client Implement on VB6
Rs 232 Implement on VB6 Use Winsock to communicate with server Use MS Comm control to communicate with serial

14 2 Use Pocket PC as a client
Bluetooth to serial adaptor Implement on embedded VB Use Winsock to communicate with server Use Bluetooth serial port profile enable serial communication Use MS Comm control to communicate with serial

15 3 Use JAMP II mini as a client
Rs 232 Implement on ARM Linux Use USB WIFI to enable Wireless LAN to communicate with sever

16 Progress Use PC as a client Use Pocket PC as a client
Study using serial port with MS Wincomm control Study vital sign monitor protocol Study using Winsock to communicate with server Integrate all module together and design UI Use Pocket PC as a client Study how to port VB project to Embedded VB project

17 Progress Use JAMP II mini as a client Study using serial port on linux
Cross compile and Install WIFI USB adaptor driver Study network programming Study how to use Keypad Study how to use GLCD via SPI Integrate all module together Design UI


ดาวน์โหลด ppt Patient Monitoring ผู้จัดโดย นายกันต์ ศิริงามเพ็ญ KMITL

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google