งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Patient Monitoring ผู้จัดโดย นายกันต์ ศิริงามเพ็ญ KMITL นางสาวสุปริญญา พิทักษ์พัฒนกุล KU.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Patient Monitoring ผู้จัดโดย นายกันต์ ศิริงามเพ็ญ KMITL นางสาวสุปริญญา พิทักษ์พัฒนกุล KU."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Patient Monitoring ผู้จัดโดย นายกันต์ ศิริงามเพ็ญ KMITL นางสาวสุปริญญา พิทักษ์พัฒนกุล KU

2 เมื่อ user เป็นหมอ เข้ามาในระบบ

3 เมื่อ user log in เข้ามาใน ระบบ เมื่อ user ที่เข้า มาเป็น หมอ สามารถดูข้อมูลคนไข้ได้ ทั้งหมดในฐานข้อมูล หรือจะให้แสดงเฉพาะ คนไข้ที่ดูแลก็ได้

4 หมอสามารถดูเฉพาะคนไข้ที่อยู่ ในความดูแล จะแสดงแต่รายชื่อของคนไข้ที่อยู่ใน ความดูแลเท่านั้น

5 เมื่อ user เป็นพยาบาล เข้ามาในระบบ ( สมมุติว่า พยาบาลอยู่ตึก tesa1)

6 จะแสดงแต่รายชื่อของคนไข้ที่อยู่ในตึกเดียวกับ พยาบาลที่เข้ามาในระบบ พยาบาลสามารถทำการแก้ไข ข้อมูลคนไข้ได้

7 สามารถแก้ไขข้อมูล ในระบบได้

8

9 สามารถเพิ่ม user เข้าใช้ในระบบได้

10

11

12 Client Solution 1. Use PC as a client 2. Use Pocket PC as a client 3. Use Embedded system as a client

13 1 Use PC as a client Rs 232 Implement on VB6 Use Winsock to communicate with server Use MS Comm control to communicate with serial

14 2 Use Pocket PC as a client Implement on embedded VB Use Winsock to communicate with server Use Bluetooth serial port profile enable serial communication Use MS Comm control to communicate with serial Bluetooth to serial adaptor

15 3 Use JAMP II mini as a client Rs 232 Implement on ARM Linux Use USB WIFI to enable Wireless LAN to communicate with sever

16 Progress Use PC as a client Study using serial port with MS Wincomm control Study vital sign monitor protocol Study using Winsock to communicate with server  Integrate all module together and design UI Use Pocket PC as a client  Study how to port VB project to Embedded VB project

17 Progress Use JAMP II mini as a client Study using serial port on linux Cross compile and Install WIFI USB adaptor driver Study network programming  Study how to use Keypad  Study how to use GLCD via SPI  Integrate all module together Design UI


ดาวน์โหลด ppt Patient Monitoring ผู้จัดโดย นายกันต์ ศิริงามเพ็ญ KMITL นางสาวสุปริญญา พิทักษ์พัฒนกุล KU.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google