งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทผลงาน ประเภท นวัตกรรม ชื่อผลงาน / โครงการพัฒนาชุด อุปกรณ์พร้อมใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทผลงาน ประเภท นวัตกรรม ชื่อผลงาน / โครงการพัฒนาชุด อุปกรณ์พร้อมใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเภทผลงาน ประเภท นวัตกรรม ชื่อผลงาน / โครงการพัฒนาชุด อุปกรณ์พร้อมใช้

2 สรุปผลงานโดยย่อ ชุดอุปกรณ์พร้อมใช้ เป็นชุดสวนปัสสาวะและชุด ใส่สายล้างท้อง อุปกรณ์ต่างๆกระจัดกระจายอยู่ คนละที่ไม่พร้อมใช้และเพิ่มภาระงานให้แก่ เจ้าหน้าที่ จึงได้จัดทำชุดอุปกรณ์พร้อมใช้ขึ้นมา

3 ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ จากจำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการในหน่วยงาน อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน ในเดือน มกราคม 56 จำนวน 3423 รายผู้ป่วยสวนปัสสาวะ + ใส่สายกระเพาะ อาหารจำนวน 26 ราย เดือน กุมภาพันธ์ 56 จำนวน 4941 ราย ผู้ป่วยสวนปัสสาวะ + ใส่สายกระเพาะ อาหารจำนวน 32 จากข้อมูลพบว่าจำนวน ผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้น ทำให้ภาระงานของ เจ้าหน้าที่ของแต่ละท่านเพิ่มมากขึ้นและการเตรียม วัสดุอุปกรณ์เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ดังนั้นงาน อุบัติเหตุ - ฉุกเฉินจึงมีการจัดทำชุดอุปกรณ์พร้อมใช้ ขึ้น

4 กิจกรรมการพัฒนา งานเดิมที่ดำเนินการ จุดวางของใช้อยู่กระจาย ( ตามรูปภาพ )

5 งานใหม่ที่เกิดขึ้น จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ ในการสวนปัสสาวะบรรจุลงถุงอย่างครบถ้วน ล่วงหน้า

6 แนวปฏิบัติ จัดวัสดุอุปกรณ์การแพทย์บรรจุลงในถุง ” ชุดใส่ สายสวนปัสสาวะ ” “ ชุดใส่สายกระเพราะอาหาร ” กำหนดวันปฏิบัติ “ วันพุธ และ วันศุกร์ ของทุก สัปดาห์ ” กำหนดผู้รับผิดชอบ “ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่ขึ้น ปฏิบัติงานเวรเช้าในวันพุธและศุกร์ของสัปดาห์ นั้น ”

7 ผลที่ได้รับจากการ ดำเนินงาน 1 เกิดกับผู้รับบริการ - ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาได้รวดเร็วขึ้น 2 เกิดกับหน่วยงาน - พื้นที่ในการจัดเก็บเป็นระเบียบมากขึ้น - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวก บทเรียนที่ได้รับ การจัดอุปกรณ์ให้พร้อมใช้เป็นประโยชน์กับผู้ให้บริการและ ผู้รับบริการ

8 สวัสดีค่ะ...


ดาวน์โหลด ppt ประเภทผลงาน ประเภท นวัตกรรม ชื่อผลงาน / โครงการพัฒนาชุด อุปกรณ์พร้อมใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google