งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Patient Monitoring นำเสนอโดย นายกันต์ ศิริงามเพ็ญ KMITL

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Patient Monitoring นำเสนอโดย นายกันต์ ศิริงามเพ็ญ KMITL"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Patient Monitoring นำเสนอโดย นายกันต์ ศิริงามเพ็ญ KMITL
นางสาวสุปริญญา พิทักษ์พัฒนกุล KU

2 ภาพรวมของโครงการ (over all)
Patient Monitoring เป็นระบบติดตามคนไข้ เพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลงของภาวะร่างกาย ระบบจะทำการรับข้อมูลจากเครื่องมือวัดทางการแพทย์และนำไปเก็บไว้ยังศูนย์กลาง ระบบจะสามารถแสดงทั้งข้อมูลปัจจุบันและย้อนหลัง และแสดงเป็นกราฟ เพื่อให้แพทย์สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปวินิจฉัยต่อไป

3 ความเป็นมาของโครงการ
พยาบาลมีหน้าที่จดข้อมูลคนไข้ เพื่อเตรียมให้แพทย์ วินิจฉัยโรค ซึ่งอาจเกิดการผิดพลาดเนื่องมาจาก การจดบันทึก การกรอกข้อมูลลงฐานข้อมูล จึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบขึ้นมา โดยจะใช้เครื่องมือแพทย์ที่มีช่องสำหรับถ่ายโอนข้อมูล แต่อุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องถูกสั่งซื้อและนำเข้าจากต่างประเทศและยังต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการจัดซื้อและติดตั้งอีกด้วย

4 ความเป็นมาของโครงการ
เมื่อพยาบาลจดข้อมูลคนไข้เรียบร้อยแล้ว จะต้องมีหน้าที่ plot graph (โดยใช้มือ plot) เพื่อส่งผลการวัดให้แพทย์วินิจฉัยโรค ต่อไป ข้อเสีย เสียเวลาที่พยาบาลจะต้องมานั่ง plot graph เอง กราฟที่ plot เองนั้น ไม่สวยงาม ระยะเวลาและความปลอดภัยในการเก็บรักษา แพทย์จะต้องเข้ามาที่โรงพยาบาล เพื่อดูผลการวัดด้วยตัวเอง

5 Flow Chart ขั้นตอนต่างๆในระบบ patient monitor

6 Patient Monitoring System
Client Rs 232 Server Implement on vb6 Use Winsock to communicate with server Use MS Comm control to communicate with serial ทำการต่ออุปกรณ์ติดกับตัวผู้ป่วย

7 User interface

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Web service

18 Doctor Nurse

19 Doctor Nurse

20 Doctor Nurse

21 แผนการดำเนินงาน แบ่งออกได้เป็น 3 phase ดังนี้

22 PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3

23 Progress client using serial port with MS Wincomm control
Study vital sign monitor protocol using Winsock to communicate with server Integrate all module together and design UI

24 Progress server สามารถรับข้อมูลคนไข้จากฝั่ง client เพื่อบันทึกลงในฐานข้อมูลได้ ออกแบบ web application ให้เหมาะสมกับ user ที่เข้ามาใช้งานในระบบ แสดงผลข้อมูลคนไข้ ในรูปแบบกราฟ เพื่อง่ายต่อการดูผลตรวจย้อนหลัง

25 Q&A ?


ดาวน์โหลด ppt Patient Monitoring นำเสนอโดย นายกันต์ ศิริงามเพ็ญ KMITL

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google