งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Patient Monitoring นำเสนอโดย นายกันต์ ศิริงามเพ็ญ KMITL นางสาวสุปริญญา พิทักษ์พัฒนกุล KU.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Patient Monitoring นำเสนอโดย นายกันต์ ศิริงามเพ็ญ KMITL นางสาวสุปริญญา พิทักษ์พัฒนกุล KU."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Patient Monitoring นำเสนอโดย นายกันต์ ศิริงามเพ็ญ KMITL นางสาวสุปริญญา พิทักษ์พัฒนกุล KU

2 ภาพรวมของโครงการ (over all) เป็นระบบติดตามคนไข้ เพื่อติดตามความ เปลี่ยนแปลงของภาวะร่างกาย ระบบจะทำการรับข้อมูลจากเครื่องมือวัดทาง การแพทย์และนำไปเก็บไว้ยังศูนย์กลาง ระบบจะสามารถแสดงทั้งข้อมูลปัจจุบันและ ย้อนหลัง และแสดงเป็นกราฟ เพื่อให้แพทย์ สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปวินิจฉัยต่อไป Patient Monitoring

3  พยาบาลมีหน้าที่จด ข้อมูลคนไข้ เพื่อเตรียม ให้แพทย์ วินิจฉัยโรค ซึ่งอาจเกิดการผิดพลาด เนื่องมาจาก การจด บันทึก การกรอกข้อมูล ลงฐานข้อมูล  จึงมีแนวคิดในการพัฒนา ระบบขึ้นมา โดยจะใช้ เครื่องมือแพทย์ที่มีช่อง สำหรับถ่ายโอนข้อมูล แต่อุปกรณ์ทั้งหมด จะต้องถูกสั่งซื้อและ นำเข้าจากต่างประเทศ และยังต้องใช้ งบประมาณจำนวนมาก ในการจัดซื้อและติดตั้ง อีกด้วย ความเป็นมาของโครงการ

4 เมื่อพยาบาลจดข้อมูลคนไข้เรียบร้อยแล้ว จะต้องมี หน้าที่ plot graph ( โดยใช้มือ plot) เพื่อส่งผลการวัดให้แพทย์ วินิจฉัยโรค ต่อไป ความเป็นมาของ โครงการ  ข้อเสีย เสียเวลาที่พยาบาลจะต้องมา นั่ง plot graph เอง กราฟที่ plot เองนั้น ไม่ สวยงาม ระยะเวลาและความปลอดภัยใน การเก็บรักษา แพทย์จะต้องเข้ามาที่ โรงพยาบาล เพื่อดูผลการวัดด้วย ตัวเอง

5 Flow Chart ขั้นตอนต่างๆในระบบ patient monitor

6 Patient Monitoring System Rs 232  ทำการต่อ อุปกรณ์ติดกับ ตัวผู้ป่วย  Implement on vb6  Use Winsock to communicate with server  Use MS Comm control to communicate with serial Client Server

7 User interface

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Web service

18 DoctorNurse

19 DoctorNurse

20 DoctorNurse

21 แผนการดำเนินงาน  แบ่งออกได้เป็น 3 phase ดังนี้

22 PHAS E 1 PHAS E 2 PHAS E 3

23 Progress  client using serial port with MS Wincomm control Study vital sign monitor protocol using Winsock to communicate with server Integrate all module together and design UI

24 Progress  server สามารถรับข้อมูลคนไข้จากฝั่ง client เพื่อบันทึกลงใน ฐานข้อมูลได้ ออกแบบ web application ให้เหมาะสมกับ user ที่เข้ามาใช้งานในระบบ แสดงผลข้อมูลคนไข้ ในรูปแบบกราฟ เพื่อง่ายต่อการ ดูผลตรวจย้อนหลัง

25 Q&A ?


ดาวน์โหลด ppt Patient Monitoring นำเสนอโดย นายกันต์ ศิริงามเพ็ญ KMITL นางสาวสุปริญญา พิทักษ์พัฒนกุล KU.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google