งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Network Computer Made by Godsaider. สถาปัตยกรรมเครือข่าย มนุษย์ติดต่อสื่อสารกันได้นั้นเพราะใช้ภาษา เดียวกันในการติดต่อพูดคุยแต่ถ้าพูดกันคนละภาษาก็จะ ทำให้การติดต่อสื่อสารไม่ได้ประสิทธิภาพหรือไม่เข้าใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Network Computer Made by Godsaider. สถาปัตยกรรมเครือข่าย มนุษย์ติดต่อสื่อสารกันได้นั้นเพราะใช้ภาษา เดียวกันในการติดต่อพูดคุยแต่ถ้าพูดกันคนละภาษาก็จะ ทำให้การติดต่อสื่อสารไม่ได้ประสิทธิภาพหรือไม่เข้าใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Network Computer Made by Godsaider

2 สถาปัตยกรรมเครือข่าย มนุษย์ติดต่อสื่อสารกันได้นั้นเพราะใช้ภาษา เดียวกันในการติดต่อพูดคุยแต่ถ้าพูดกันคนละภาษาก็จะ ทำให้การติดต่อสื่อสารไม่ได้ประสิทธิภาพหรือไม่เข้าใจ ซึ่งกันและกันในทางเดียวกันคอมพิวเตอร์จะ ติดต่อสื่อสารกันได้ก็ต่อเมื่อใช้ภาษาเดียวกันแต่ถ้าต่าง ภาษาก็จะทำให้ติดต่อสื่อสารกันไม่ได้หรือได้ก็จะไม่มี ประสิทธิภาพ ภาษาที่คอมพิวเตอร์ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันนั้น เราเรียกว่า โปรโตคอล ( Protocal ) และจะต้องใช้โปรโตคอลเดียวกันในการ ติดต่อสื่อสาร

3 Made by Godsaider โปรโตคอล ( Protocal ) การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ให้เป็นเครือข่ายด้วย สายสัญญาณเป็นขั้นตอนที่ง่ายส่วนที่มีความยุ่งยากคือ การทำให้อุปกรณ์เครือข่ายที่เรามีสามารถติดต่อสื่อสาร กันได้ ซึ่งเราเรียกว่าโปรโตคอล หรืออาจจะสรุปได้ว่า เป็น กฎ ขั้นตอน และรูปแบบข้อมูลที่ใช้ในการ ติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ บางทีเราอาจเรียกว่า สถาปัตยกรรมเครือข่าย ( Network Architecture ) เพื่อให้การพัฒนาโปรโตคอล ให้มีประสิทธิภาพจึงแบ่งออกเป็นชั้นเรียกว่าเลเยอร์ (Layer) การทำงานเเต่ละชั้นจะไม่เหมือนกันชั้นล่างสุดจะเป็นตัว ให้บริการข้อมูลกับชั้นที่สูงกว่าโดยที่ชั้นที่สูงกว่าไม่ต้องรู้ วิธิการแค่รู้บริการหรือข้อมูลก็เพียงพอเราเรียกแนวคิดนี้ ว่า เทคโนโลยีเลเยอร์ (layer Technology)

4 Made by Godsaider โปรโตคอล OSI องค์การมาตราฐานนานาชาติ ( ISO ) ได้ออกแบบ โปรโตคอล OSI ( Open System Interconnect ) หรือ โปรโตคอลเชือมต่อแบบเปิดจุดมุ่งหมายเพื่อให้อุปกรณ์ เครือข่ายสามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนใหญ่เราจะเรียกว่าแบบอ้างอิง OSI ( OSI Reference Model )

5 Made by Godsaider

6

7

8 Layer 7 Application Layer 6 Presentation Layer 5 Session Layer 4 Transport Layer 3 Network Layer 2 Data Link Layer 1 Physical CMIP, DS, FTAM, MHS, VTP Presentation Service / Presentation Protocal Session Service / Session Protocal TP0, TP1, TP2, TP4, TP5 CONP/CMNS, CLPN/CLNS, IS-IS, ES-IS Access to and from the shared media and addressing on the same physical wire Cables, connectors, wires and signaling issues

9 ชั้นประยุกต์ ( Application Layer) Made by Godsaider

10 ชั้นนำเสนอ ( Presentation Layer) Made by Godsaider

11 ชั้นเซสชั่น ( Session Layer) Made by Godsaider

12 ชั้นเคลื่อนย้ายข้อมูล ( Transport Layer) Made by Godsaider

13 ชั้นเครือข่าย ( Network Layer) Made by Godsaider

14 ชั้นเชื่อมโยงข้อมูล ( Data link Layer) Made by Godsaider

15 ชั้นกายภาพ ( Physical Layer) Made by Godsaider


ดาวน์โหลด ppt Network Computer Made by Godsaider. สถาปัตยกรรมเครือข่าย มนุษย์ติดต่อสื่อสารกันได้นั้นเพราะใช้ภาษา เดียวกันในการติดต่อพูดคุยแต่ถ้าพูดกันคนละภาษาก็จะ ทำให้การติดต่อสื่อสารไม่ได้ประสิทธิภาพหรือไม่เข้าใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google