งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Export Target in 2550 Region : Eastern Europe & CIS Russia Belarus Kyrgyzstan Tajikistan Moldova Ukraine Georgia Poland Estonia Latvia Lithuania Czech.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Export Target in 2550 Region : Eastern Europe & CIS Russia Belarus Kyrgyzstan Tajikistan Moldova Ukraine Georgia Poland Estonia Latvia Lithuania Czech."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Export Target in 2550 Region : Eastern Europe & CIS Russia Belarus Kyrgyzstan Tajikistan Moldova Ukraine Georgia Poland Estonia Latvia Lithuania Czech Slovak Slovenia Hungary Romania Bulgaria Croatia Serbia & Montenegro 7 สำนัก งานฯ Azerbaijan Armenia Kazakhstan Turkmenistan Uzbekistan

2 EASTERN EUROPE & RUSSIA & CIS EASTERN EUROPE RUSSIA & CIS

3 FACT SHEET: EASTERN EUROPE & CIS COUNTRIES MARKET SIZE AVERAGE AVERAGE GDP GROWTH TRADE WITH THAILAND 2007 ECONOMY SIZE 7.71 % USD 2,058 BILLION 396 MILLION CONSUMERS USD 4, MILLION EXPORT USD 2, MIL. IMPORT USD 1, MIL. USD 5, ประเทศ GDP PER CAPITA

4 EXPORT TARGET TARGETED GROWTH IN % ACTUAL GROWTH IN % FACTORS CONTRIBUTING TO THE EXPORT GROWTH  SUCCESS IN PARTICIPATION IN TRADE FAIRS  INCREASING PURCHASING POWER OF CONSUMERS  OUTSTANDING MARKET EXPANSION IN SECTORS: FOOD, AUTOMOTIVE, ELECTRICAL PRODUCTS, RUBBER

5 EXPORT TARGET TARGETED EXPORT GROWTH IN % TARGETED EXPORT VOLUME IN ,094 MILLION USD

6 เป้าหมายตลาดส่งออกไทย ปี 2551 ตลาดยุโรป ตะวันออก และ CIS รายชื่อกลุ่มสินค้าเป้าหมายที่มี ศักยภาพ มูลค่าการนำเข้าจากไทย (MILLION USD) 2550 ( มค - มิย ) เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ ส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ ข้าว ยางพารา ผลไม้กระป๋องและแปรรูป อาหารกระป๋องและแปรรูป เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ ก็อก วาวล์และส่วนประกอย

7 เป้าหมายตลาดส่งออกไทย ปี 2551 ตลาดยุโรป ตะวันออก และ CIS รายชื่อกลุ่มสินค้าเป้าหมายที่มีศักยภาพ มูลค่าการนำเข้าจากไทย (MILLION USD) 2550 ( มค - มิย ) อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องวีดีโอ เครื่องเสียงอุปกรณ์และ ส่วนประกอบ อื่นๆ รวม 2,308.71,419.6

8 CORE STRATEGIES  TRADE PROMOTION JJOINT INVESTMENT  MATERIAL SOURCING  TRADE REGIME - INTELLIGENCE - LOBBY/MONITORING - EXECUTIVE MISSION

9 OFFICES’ PERFORMANCE MARCH - SEPTEMBER 2008 TRADE PROMOTION TRADE FAIR PARTICIPATION IN THAILAND (48 MISSIONS) TRADE FAIRS 7 OFFICES TRADE FAIR PARTICIPATION IN EASTERN EUROPE COUNTRIES (11 MISSIONS) THAILAND EXHIBITION 2007 IN POLAND and BUDAPEST

10 OFFICES’ PERFORMANCE MARCH - SEPTEMBER 2008 TRADE PROMOTION INCOMING MISSIONS - (12) MISSIONS 7 OFFICES OUTGOING MISSIONS – (4)

11 PLANS & ACTIVITIES MARCH – SEPTEMBER 2008 PROMOTIONACTIVITIES  INSTORE PROMOTION (11)  COOKING COURSE (4)  THAI FOOD WEEK (2)  THAI SPA & MASSAGE (1) 7 OFFICES

12 THANK YOU END


ดาวน์โหลด ppt Export Target in 2550 Region : Eastern Europe & CIS Russia Belarus Kyrgyzstan Tajikistan Moldova Ukraine Georgia Poland Estonia Latvia Lithuania Czech.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google