งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารช่วยให้การทำงานถูกต้อง และแม่นยำ จัดทำโดย ด. ช. นพฤทธิ์ มายอง เลขที่ 21 ด. ช. พชร อำพนพันธุ์ เลขที่ 23.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารช่วยให้การทำงานถูกต้อง และแม่นยำ จัดทำโดย ด. ช. นพฤทธิ์ มายอง เลขที่ 21 ด. ช. พชร อำพนพันธุ์ เลขที่ 23."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารช่วยให้การทำงานถูกต้อง และแม่นยำ จัดทำโดย ด. ช. นพฤทธิ์ มายอง เลขที่ 21 ด. ช. พชร อำพนพันธุ์ เลขที่ 23

2 ทำงานรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ ในระบบการจัดการขององค์กรทุกแห่งต้องใช้ ข้อมูลเพื่อการดำเนินการและการตัดสินใจ ระบบ ธุรกิจจึงนิยมใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีการสื่อสารเป็นเครื่องมือช่วยในการ ดำเนินการ เพื่อให้การทำงานมีความรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ เช่น ใช้ในระบบฝากถอน เงิน และระบบจองตั๋วเครื่องบิน

3 ทำให้การบริการกว้างขวางขึ้น เมื่อมีการพัฒนาระบบเก็บและใช้ข้อมูล ทำให้ การบริการต่างๆ อยู่ในรูปแบบการบริการแบบ กระจาย ผู้ใช้สามารถสั่งซื้อสินค้าจากที่บ้าน สามารถสอบถามข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ นิสิต นักศึกษาบางมหาวิทยาลัยสามารถใช้ คอมพิวเตอร์สอบถามผลสอบจากที่บ้านได้

4 ช่วยดำเนินการในหน่วยงานต่างๆ ปัจจุบันทุกหน่วยงานต่างพัฒนาระบบจัดเก็บ ข้อมูล รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในองค์กร ประเทศ ไทยมีระบบทะเบียนราษฎร์ที่จัดทำด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ ระบบเวชระเบียนในโรงพยาบาล ระบบการจัดเก็บข้อมูลภาษี ในปัจจุบันองค์กร ทุกระดับเห็นความสำคัญที่จะนำเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้

5 ช่วยงานในชีวิตประจำวัน พัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้ ชีวิตความเป็นอยู่ของคนเกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีมากขึ้น ดังเห็นได้จากการพิมพ์ เอกสารต่างๆ ด้วยคอมพิวเตอร์ การถ่ายรูปด้วย กล้องดิจิตอล และใช้อุปกรณ์สื่อสาร โทรคมนาคมแบบต่างๆ เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารช่วยให้การทำงานถูกต้อง และแม่นยำ จัดทำโดย ด. ช. นพฤทธิ์ มายอง เลขที่ 21 ด. ช. พชร อำพนพันธุ์ เลขที่ 23.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google