งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พืชพลังงานตัวใหม่ Tropical sugar beet(TSB)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พืชพลังงานตัวใหม่ Tropical sugar beet(TSB)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พืชพลังงานตัวใหม่ Tropical sugar beet(TSB)
ประเทศไทยสามารถปลูกพืชพลังงานตัวนี้ได้เป็นทางเลือกหนึ่ง สำหรับเกษตรกรในภาวะอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงและโลกร้อน

2 Sugar beet ในเขตหนาวกลุ่มประเทศยุโรปเป็นพืชพลังงานทดแทน
ที่สำคัญโดยเฉพาะการใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอแก๊ส(Biogas)

3 Sugar beet ให้ผลผลิตแก๊สมีเทนสูงกว่าข้าวโพด(Maize)และข้าวฟ่าง(Sorghum)

4 Sugar beet มีความเหมาะสมในการทำไบโอเอทานอลอีกด้วย

5 กลุ่มประเทศยุโรปให้ความสนใจในการปลูกSugar beet
เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตBiogasและBio-methane เพื่อทดแทนพลังงานฟอสซิล

6 การปลูกTropical sugar beet ในประเทศซูดานซึ่งมีสภาพแห้งแล้งและดินไม่อุดมสมบูรณ์

7 การเปรียบเทียบรายได้เกษตรกรจากการปลูกอ้อยและTropical sugar beet

8 Tropical sugar beet ใช้น้ำน้อยกว่าพืชพลังงานชนิดอื่น

9 การปลูกTropical sugar beet ในประเทศอินเดีย
เพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับโรงงานพลังงานทดแทน


ดาวน์โหลด ppt พืชพลังงานตัวใหม่ Tropical sugar beet(TSB)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google