งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พืชพลังงานตัวใหม่ Tropical sugar beet(TSB) ประเทศไทยสามารถปลูกพืชพลังงานตัวนี้ได้เป็นทางเลือกหนึ่ง สำหรับเกษตรกรในภาวะอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงและโลกร้อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พืชพลังงานตัวใหม่ Tropical sugar beet(TSB) ประเทศไทยสามารถปลูกพืชพลังงานตัวนี้ได้เป็นทางเลือกหนึ่ง สำหรับเกษตรกรในภาวะอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงและโลกร้อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พืชพลังงานตัวใหม่ Tropical sugar beet(TSB) ประเทศไทยสามารถปลูกพืชพลังงานตัวนี้ได้เป็นทางเลือกหนึ่ง สำหรับเกษตรกรในภาวะอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงและโลกร้อน

2 Sugar beet ในเขตหนาวกลุ่มประเทศยุโรป เป็นพืชพลังงานทดแทน ที่สำคัญโดยเฉพาะการใช้เป็นวัตถุดิบในการ ผลิตไบโอแก๊ส (Biogas)

3 Sugar beet ให้ผลผลิตแก๊สมีเทนสูงกว่าข้าวโพด (Maize) และข้าวฟ่าง (Sorghum)

4 Sugar beet มีความเหมาะสมในการทำไบโอเอทานอลอีกด้วย

5 กลุ่มประเทศยุโรปให้ความสนใจในการปลูก Sugar beet เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิต Biogas และ Bio-methane เพื่อทดแทนพลังงานฟอสซิล

6 การปลูก Tropical sugar beet ใน ประเทศซูดานซึ่งมีสภาพแห้งแล้งและ ดินไม่อุดมสมบูรณ์

7 การเปรียบเทียบรายได้เกษตรกรจากการปลูกอ้อยและ Tropical sugar beet

8 Tropical sugar beet ใช้น้ำน้อยกว่าพืชพลังงานชนิดอื่น

9 การปลูก Tropical sugar beet ในประเทศอินเดีย เพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับโรงงานพลังงานทดแทน


ดาวน์โหลด ppt พืชพลังงานตัวใหม่ Tropical sugar beet(TSB) ประเทศไทยสามารถปลูกพืชพลังงานตัวนี้ได้เป็นทางเลือกหนึ่ง สำหรับเกษตรกรในภาวะอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงและโลกร้อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google