งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง สัตว์ หน้า ถัดไป. แม ว  แมว หรือ แมวบ้าน เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วย น้ำนม อยู่ในตระกูล Felidae ซึ่งเป็นตระกูล เดียวกับสิงโตและเสือดาว ต้นตระกูลแมวมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง สัตว์ หน้า ถัดไป. แม ว  แมว หรือ แมวบ้าน เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วย น้ำนม อยู่ในตระกูล Felidae ซึ่งเป็นตระกูล เดียวกับสิงโตและเสือดาว ต้นตระกูลแมวมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง สัตว์ หน้า ถัดไป

2 แม ว  แมว หรือ แมวบ้าน เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วย น้ำนม อยู่ในตระกูล Felidae ซึ่งเป็นตระกูล เดียวกับสิงโตและเสือดาว ต้นตระกูลแมวมา จากเสือไซบีเรียน ซึ่งมีช่วงลำตัวตั้งแต่จมูกถึง ปลายหางยาวประมาณ 4 เมตร แมวที่เลี้ยง ตามบ้าน จะมีรูปร่างขนาดเล็ก ขนาดลำตัว ยาว หน้า ถัดไป กลั บ

3 สุนั ข  หมา หรือภาษาทางการว่า สุนัข เป็นสัตว์ เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหลายชนิดหลายสกุลใน วงศ์ Canidae ออกลูกเป็นตัว ลำตัวมีขนปก คลุม มีเขี้ยว 2 คู่ เท้าหน้ามี 5 นิ้ว เท้าหลังมี 4 นิ้ว ซ่อนเล็บไม่ได้ อวัยวะเพศของสุนัขตัวผู้ มีกระดูกอยู่ภายใน 1 ชิ้น หน้า ถัดไป ถัดไป กลั บ

4 นกนก  สัตว์ปีก จัดอยู่ในไฟลัมสัตว์มีแกนสันหลัง ชั้น Aves ( คำว่า Aves เป็นภาษาละติน หมายถึง นก ) โดยมีลักษณะทั่วไปคือ เป็น สัตว์ทวิบาท เลือดอุ่น ออกลูกเป็นไข่ รยางค์คู่ หน้าเปลี่ยนแปลงไปเป็นปีก มีขนนก และมี กระดูกที่กลวงเบาไฟลัมสัตว์มีแกนสันหลังภาษาละตินทวิบาท เลือดอุ่น ออกลูกเป็นไข่ รยางค์คู่ หน้าปีกขนนก กระดูก หน้า ถัดไป ถัดไป กลั บ

5 ปล า  ปลา จัดอยู่ในไฟลัมสัตว์มีกระดูกสันหลัง เป็น สัตว์ที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำ เป็นสัตว์เลือดเย็น หายใจด้วยเหงือกและมีกระดูกสันหลัง สามารถเคลื่อนไหวไปมาด้วยครีบและ กล้ามเนื้อของลำตัว บางชนิดมีเกล็ดปกคลุม ทั่วตัว บางชนิดไม่มีเกล็ดแต่ปกคลุมด้วย เมือกลื่น ๆ หน้า หน้า ถัดไป กลั บ

6 ม้ า  ม้า เป็นชนิดย่อยหนึ่งในสองชนิดของ Equus ferus หรือม้าป่าที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบัน เป็น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมกีบคี่ในวงศ์ Equidae ม้ามีวิวัฒนาการมากว่า 45 ถึง 55 ล้านปีจาก สิ่งมีชีวิตหลายกีบเท้าขนาดเล็กสู่สัตว์กีบคี่ ขนาดใหญ่ในปัจจุบัน ย้อนก ลับ กลับ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง สัตว์ หน้า ถัดไป. แม ว  แมว หรือ แมวบ้าน เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วย น้ำนม อยู่ในตระกูล Felidae ซึ่งเป็นตระกูล เดียวกับสิงโตและเสือดาว ต้นตระกูลแมวมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google