งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เด็กหญิง ผการินทร์ ห้าวหาญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/9 เลขที่ 33.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เด็กหญิง ผการินทร์ ห้าวหาญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/9 เลขที่ 33."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เด็กหญิง ผการินทร์ ห้าวหาญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/9 เลขที่ 33

2  ชื่อ สกุล ด. ญ. ผการินทร์ ห้าวหาญ  วัน เดือนปี เกิด 6 ตุลาคม 2543  ที่อยู่ 23 หมู่ 7 ต. โคกม่วง อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา  เบอร์โทร 0993137521  เฟสบุ๊ค P’gif pidpew  ไลน์ pgifpedpew

3  ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3  โรงเรียนเทศบาล 5 ( วัดหาดใหญ่ )  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  โรงเรียนเทศบาล 5 ( วัดหาใหญ่ )  ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

4  คติประจำใจ ไม่สายที่จะเริ่มต้นใหม่  งานอดิเรก ฟังเพลง  ความสามารถพิเศษ เล่นดนตรี


ดาวน์โหลด ppt เด็กหญิง ผการินทร์ ห้าวหาญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/9 เลขที่ 33.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google