งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Welcome To My Profile หมู่เรียน บ.5305 ชื่อนางสาวดิษยารินทร์ เหมรัชต์กิตติโชค ชื่อนางสาวดิษยารินทร์ เหมรัชต์กิตติโชค ประวัติ ส่วนตัว คณะวิทยาการจัดการคณะวิทยาการจัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Welcome To My Profile หมู่เรียน บ.5305 ชื่อนางสาวดิษยารินทร์ เหมรัชต์กิตติโชค ชื่อนางสาวดิษยารินทร์ เหมรัชต์กิตติโชค ประวัติ ส่วนตัว คณะวิทยาการจัดการคณะวิทยาการจัดการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Welcome To My Profile

3 หมู่เรียน บ.5305 ชื่อนางสาวดิษยารินทร์ เหมรัชต์กิตติโชค ชื่อนางสาวดิษยารินทร์ เหมรัชต์กิตติโชค ประวัติ ส่วนตัว คณะวิทยาการจัดการคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ ทั่วไป สาขาวิชาการจัดการ ทั่วไป

4

5 ที่อยู่ 12/29 ถ. เจริญรัฐ ซอย 2 ต. กุดป่อง อ. เมือง จ. เลย 42000

6 ประวัติ การศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด ( เทศบาล 1) ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด ( เทศบาล 1) ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

7

8 คติ ประจำใจ ความอดทนเป็นสิ่งขมขื่น แต่ผลหวานชื่นเสมอ ถ้าอยากได้มากกว่าคนอื่น ก็ต้องทำมากกว่า คนอื่น

9

10

11

12

13 Tony

14 The End


ดาวน์โหลด ppt Welcome To My Profile หมู่เรียน บ.5305 ชื่อนางสาวดิษยารินทร์ เหมรัชต์กิตติโชค ชื่อนางสาวดิษยารินทร์ เหมรัชต์กิตติโชค ประวัติ ส่วนตัว คณะวิทยาการจัดการคณะวิทยาการจัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google