งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2553 นายธวัฒน์ชัย ม่วง ทอง ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกพืช ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านสร้าง สถานการณ์การทำ การเกษตรในสภาวะปัจจุบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันที่ 22 กรกฎาคม 2553 นายธวัฒน์ชัย ม่วง ทอง ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกพืช ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านสร้าง สถานการณ์การทำ การเกษตรในสภาวะปัจจุบัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันที่ 22 กรกฎาคม 2553 นายธวัฒน์ชัย ม่วง ทอง ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกพืช ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านสร้าง สถานการณ์การทำ การเกษตรในสภาวะปัจจุบัน โดยเฉพาะการทำนาของ เกษตรกร มักจะประสบปัญหาในด้านการป้องกันและ กำจัดศัตรูพืช ปัญหาสภาพดิน และการใช้สารเคมี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านสร้าง จึงเล็งเห็น ความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการคลินิกพืช เพื่อให้ คำปรึกษา และบริการเกษตรกรดังนี้ 1. การตรวจวินิจฉัยโรคและแมลงศัตรูพืช 2. วิธีการป้องกันกำจัดโรคและศัตรูพืช 3. การเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ 4. การเก็บตัวอย่างปุ๋ยเพื่อวิเคราะห์ 5. รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพืช ปลอดภัย (GAP) นายอำเภอบ้านสร้างทำพิธีเปิดป้าย โครงการคลินิกพืชเพื่อเป็นศิริมงคล ศูนย์ปฏิบัติการข่าว เกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอ บ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัด ปราจีนบุรี ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน กรกฎาคม 2553

2 เกษตรอำเภอบ้านสร้าง กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของ โครงการคลินิกพืช นายอำเภอบ้านสร้างทำพิธีเปิด โครงการคลินิคพืช

3 นายอำเภอบ้านสร้าง เยี่ยมชมคลินิคพร้อมทั้ง สาธิตการวินิจฉัยแมลงศัตรูพืช

4 นางพัชรินทร์ จั่นเจริญ นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ เจ้าหน้าที่ - ผู้นำ - เกษตรกร ร่วม ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

5 นางพัชรินทร์ จั่นเจริญ นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ เจ้าหน้าที่ - ผู้นำ - เกษตรกร ร่วม ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก


ดาวน์โหลด ppt วันที่ 22 กรกฎาคม 2553 นายธวัฒน์ชัย ม่วง ทอง ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกพืช ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านสร้าง สถานการณ์การทำ การเกษตรในสภาวะปัจจุบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google