งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี
เทคนิคการทำหญ้าแดดเดียว โดย สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี

2 เงื่อนไข ควรเลือกพันธุ์หญ้าที่มีลำต้นเล็ก เช่น หญ้าแพงโกล่า
หญ้าที่ตัดอายุ วัน

3

4 เงื่อนไข(ต่อ) พื้นที่ควรเป็นที่ดอน พื้นดินต้องแห้ง ฝนไม่ตกหรือหยุดการให้น้ำ มีแสงแดดจัด ท้องฟ้าแจ่มใสหรือลมแรง ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมคือเดือนธันวาคม-เมษายน

5 อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร
เกษตรกรรายใหญ่ ไม่ควรตัดเกิน 10 ไร่/วัน

6 อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร(ต่อ)
เครื่องตัดหญ้าชนิดติดท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์ ซึ่งใช้เวลาตัดไม่เกิน 2 ชม.

7

8 อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร(ต่อ)
เครื่องกระจายหญ้าแบบสะบัดผึ่ง ให้หญ้าโดนแดด และลมอย่างทั่วถึง ประมาณ 5-7 รอบ เป็นหัวใจสำคัญ ของการทำหญ้าแห้งแดดเดียว

9

10 อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร(ต่อ)
เกลี่ยรวมกองและอัดเสร็จในวันเดียวกัน ระยะเวลา 06.00น. ถึง น.

11

12

13

14 อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร(ต่อ)
เกษตรกรรายย่อย ไม่ควรตัดเกิน 1 ไร่ เครื่องตัดแบบสะพายไหล่หรือเครื่องตัดชนิดเดินตาม

15

16

17 อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร(ต่อ)
เกลี่ยกระจายด้วยคลาดกลับหญ้าบ่อยๆให้ทุกส่วน โดนแดดและลม วันละ 5-7 รอบ เมื่อแห้งสนิทแล้วมัดเก็บด้วยเชือก

18

19 ข้อดี หญ้ามีสีเขียว กลิ่นหอม สัตว์ชอบกิน
หญ้าคุณภาพดี ไม่สูญเสียธาตุอาหาร เป็นที่ต้องการของตลาด

20

21 ข้อจำกัด ไม่ควรเก็บไวนานอาจเกิดเชื้อรา เนื่องจากความชื้นยังสูงอยู่
ไม่ควรเก็บไวนานอาจเกิดเชื้อรา เนื่องจากความชื้นยังสูงอยู่ ไม่ควรกองเรียงกันสูงเกินไป อาจเกิดความร้อนหรือการสันดาป ทำให้เกิด ไฟไหม้ได้

22 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี ตู้ ปณ 16 ปณจ.ด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร


ดาวน์โหลด ppt โดย สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google