งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการทำหญ้า แดดเดียว.   ควรเลือกพันธุ์หญ้าที่ มีลำต้นเล็ก เช่น หญ้า แพงโกล่า  หญ้าที่ตัดอายุ 30-45 วัน เงื่อนไข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการทำหญ้า แดดเดียว.   ควรเลือกพันธุ์หญ้าที่ มีลำต้นเล็ก เช่น หญ้า แพงโกล่า  หญ้าที่ตัดอายุ 30-45 วัน เงื่อนไข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการทำหญ้า แดดเดียว

2   ควรเลือกพันธุ์หญ้าที่ มีลำต้นเล็ก เช่น หญ้า แพงโกล่า  หญ้าที่ตัดอายุ 30-45 วัน เงื่อนไข

3

4   พื้นที่ควรเป็นที่ดอน พื้นดินต้องแห้ง ฝนไม่ตก หรือหยุดการให้น้ำ มี แสงแดดจัด ท้องฟ้า แจ่มใสหรือลมแรง  ช่วงระยะเวลาที่ เหมาะสมคือเดือน ธันวาคม - เมษายน เงื่อนไข ( ต่อ )

5  เกษตรกรรายใหญ่  ไม่ควรตัดเกิน 10 ไร่ / วัน อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร

6   เครื่องตัดหญ้า ชนิดติดท้ายรถฟาร์ม แทรกเตอร์ ซึ่งใช้ เวลาตัดไม่เกิน 2 ชม. อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร ( ต่อ )

7

8   เครื่องกระจายหญ้า แบบสะบัดผึ่ง ให้หญ้า โดนแดด และลมอย่าง ทั่วถึง ประมาณ 5-7 รอบ เป็นหัวใจสำคัญ ของการทำหญ้าแห้ง แดดเดียว อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร ( ต่อ )

9

10   เกลี่ยรวมกองและอัด เสร็จในวันเดียวกัน  ระยะเวลา 06.00 น. ถึง 16.00 น. อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร ( ต่อ )

11

12

13

14  เกษตรกรรายย่อย  ไม่ควรตัดเกิน 1 ไร่  เครื่องตัดแบบสะพาย ไหล่หรือเครื่องตัดชนิด เดินตาม อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร ( ต่อ )

15

16

17   เกลี่ยกระจายด้วยคลาด กลับหญ้าบ่อยๆให้ทุกส่วน โดนแดดและลม วันละ 5-7 รอบ  เมื่อแห้งสนิทแล้วมัดเก็บ ด้วยเชือก อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร ( ต่อ )

18

19   หญ้ามีสีเขียว กลิ่น หอม สัตว์ชอบกิน  หญ้าคุณภาพดี ไม่ สูญเสียธาตุอาหาร  เป็นที่ต้องการของ ตลาด ข้อดี

20

21   ไม่ควรเก็บไวนานอาจ เกิดเชื้อรา เนื่องจาก ความชื้นยังสูงอยู่  ไม่ควรกองเรียงกันสูง เกินไป อาจเกิดความ ร้อนหรือการสันดาป ทำ ให้เกิด ไฟไหม้ได้ ข้อจำกัด

22  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ สุพรรณบุรี ตู้ ปณ 16 ปณจ. ด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180 โทร. 086-1698161 E-mail: nssp_spr@dld.go.th


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการทำหญ้า แดดเดียว.   ควรเลือกพันธุ์หญ้าที่ มีลำต้นเล็ก เช่น หญ้า แพงโกล่า  หญ้าที่ตัดอายุ 30-45 วัน เงื่อนไข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google