งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

THE QUALITIES เฉพาะคนรู้จริง Target Market. กติกา การเล่นเกม กติกา การเล่นเกม the qualities ๑.จับกลุ่ม ๕ คน แล้วนั่งเป็นแถวให้ครบ ๒.ตั้งชื่อกลุ่มของกลุ่มตนเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "THE QUALITIES เฉพาะคนรู้จริง Target Market. กติกา การเล่นเกม กติกา การเล่นเกม the qualities ๑.จับกลุ่ม ๕ คน แล้วนั่งเป็นแถวให้ครบ ๒.ตั้งชื่อกลุ่มของกลุ่มตนเอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 THE QUALITIES เฉพาะคนรู้จริง Target Market

2 กติกา การเล่นเกม กติกา การเล่นเกม the qualities ๑.จับกลุ่ม ๕ คน แล้วนั่งเป็นแถวให้ครบ ๒.ตั้งชื่อกลุ่มของกลุ่มตนเอง ๓.ฟังคำสั่งยกให้ยกมือ ( กลุ่มใครยกมือ ก่อนมีสิทธิก่อน ) ๔.กลุ่มใครตอบผิดไม่มีสิทธิเล่นในครั้ง ต่อไป ๕.กลุ่มใครตอบได้ขณะที่เปิดแผ่นป้าย แรก ได้ ๕ คะแนน ๖.คะแนนจะลดลงตามป้ายที่เปิดเรียง ดังนี้ ๕, ๔, ๓, ๒, ๑, ๗.กลุ่มได้คะแนนสูงสุดคือผู้ชนะ

3 ตลาดผู้บริโภค (Consumer Market) ปริมาณการซื้อไม่มากนัก ซื้อผ่านคนกลางหลายทอด การซื้อขายเป็นกันเองแบบง่ายๆ การบริโภคจะมีมากขึ้นอยู่กับการกระจายสินค้า มีการแข่งขันสูง สินค้าสามารถใช้ทดแทนกันได้ ขึ้นอยู่กับอัตราการบริโภค ราคา และการจัดส่วนผสมทางการตลาด ให้เหมาะสมตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ การซื้ออาจจะซื้อด้วยอารมณ์และซื้อด้วยเหตุผลก็ได้ ผู้ซื้อเมื่อซื้อไปแล้วจะไม่มีการจำหน่ายต่อ ส่วนมากซื้อแส้วใช้เอง 3 เฉลย 4 5 2 1

4 ตลาดรัฐบาล (Government Market) ลักษณะการซื้อจะต้องมีระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนจะต้องถูกต้อง เป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไร ส่วนมากซื้อไปเป็นการ พัฒนาสาธารณประโยชน์โดยรวม การจัดซื้อต้องขึ้นอยู่กับนโยบาย มติที่ประชุมเป็นส่วนใหญ่ กฎหมายกำหนดไว้ให้มีการประกวดราคา และสืบราคา ก่อน การพิจารณาต้องคำนึงถึงงบประมาณที่มีอยู่ในหน่วยงานนั้นๆ เฉลย 1 2 3 4 5

5 ตลาดอุตสาหกรรม (Industrial Market) ตลาดผู้ซื้อมีลักษณะการผลิตคล้ายคลึงกัน แบ่งตามลักษณะภูมิศาสตร์ ปริมาณการซื้อเป็นจำนวนมาก มีขั้นตอนการจัดซื้อมาก และการจัดซื้อติดต่อผ่านผู้ขายโดยตรง ไม่ผ่านคนกลาง สินค้ามีการกำหนดคุณภาพของวัตถุดิบให้ได้มาตรฐาน อาจมีการกำหนดแหล่งที่มาของวัตถุดิบด้วย ผู้ซื้อมักจะซื้อสินค้าไปเพื่อการแปรรูป หรือเป็นการนำไปใช้ในสำนักงาน ในการซื้อสินค้าประเภทนี้มักจะมีการให้คำแนะนำจากผู้ขายกว่าสินค้าอื่นๆ เฉลย 1 2 3 4 5

6 ตลาดระหว่างประเทศ (International Market) การซื้อ การขาย ต้องเป็นไปตามขั้นตอนระเบียบ ที่ใช้รวมกันทั้งสองฝ่าย การซื้อ การขาย สินค้าประเภทนี้ต้องเป็นสินค้าจำเป็น หรือสินค้าที่ขาดแคลน โดยภาพรวมขนาดใหญ่ เป็นวีการค้าที่ต่างตอบแทนกัน เป้นการแลกเปลี่ยน ซื้อขายแบบ G to G การซื้อ การขาย สินค้าประเภทนี้มีเรื่องของโควต้า หรือ FTA เข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นการซื้อขายที่มีตัวแทนจัดการจำหน่ายสินค้า ปริมาณาการซื้อมาก มุลค่าสูง เฉลย 1 3 4 5 2


ดาวน์โหลด ppt THE QUALITIES เฉพาะคนรู้จริง Target Market. กติกา การเล่นเกม กติกา การเล่นเกม the qualities ๑.จับกลุ่ม ๕ คน แล้วนั่งเป็นแถวให้ครบ ๒.ตั้งชื่อกลุ่มของกลุ่มตนเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google