งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎการส่งมอบโดยตรง ( Direct Consignment Rule) ภายใต้ WTO ส่วนมากของกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้านั้น ต้องการให้มีการส่งมอบสินค้าโดยตรง ซึ่ง หมายความว่า สินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษโดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎการส่งมอบโดยตรง ( Direct Consignment Rule) ภายใต้ WTO ส่วนมากของกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้านั้น ต้องการให้มีการส่งมอบสินค้าโดยตรง ซึ่ง หมายความว่า สินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษโดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎการส่งมอบโดยตรง ( Direct Consignment Rule) ภายใต้ WTO ส่วนมากของกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้านั้น ต้องการให้มีการส่งมอบสินค้าโดยตรง ซึ่ง หมายความว่า สินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษโดย การพิจารณาเรื่องถิ่นกำเนิดนั้นจะต้องมีการ ขนส่งโดยตรงจากประเทศผู้ผลิตไปยัง ประเทศปลายทางซึ่งเป็นผู้ให้สิทธิกับสินค้า ดังกล่าว วัตถุประสงค์ของกฎดังกล่าวนี้ เพื่อต้องการ ให้แน่ใจว่า สินค้านำเข้า โดยเฉพาะสินค้าที่ นำเข้าในจำนวนมากๆ เป็นสินค้ารายเดียวกัน กับสินค้าที่ส่งมาจากประเทศผู้ส่งออกและ เพื่อการลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการนำสินค้าที่ มิได้รับสิทธิพิเศษมารวมกับสินค้าที่ได้รับ สิทธิพิเศษ

2 อย่างไรก็ตาม กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ส่วนมาก ยังมีข้อกำหนดที่ว่าในบางครั้ง สินค้าอาจถูกส่งผ่านอาณาเขตของประเทศ อื่นนอกเหนือจากอาณาเขตของประเทศที่ เป็นถิ่นกำเนิดหรือประเทศปลายทาง โดยมี คำอธิบายที่เหมาะสมรองรับการส่งผ่าน ดังกล่าว เช่น ความจำเป็นทางด้านภูมิศาสตร์ และสินค้าดังกล่าวยังคงอยู่ภายใต้การดูแล ของศุลกากรและไม่มีการค้าขายสินค้านั้นใน ขณะที่อยู่ในประเทศที่ถูกส่งผ่าน โดย ประเทศที่สินค้าถูกส่งผ่านจะต้องออกเอกสาร รับรองให้กับประเทศปลายทางตามที่ถูกร้อง ขอด้วย

3 B/L ศุลกากร ตรวจสอบ

4 Through B/L Trans ship

5 Through B/L Truck Statement Trans ship


ดาวน์โหลด ppt กฎการส่งมอบโดยตรง ( Direct Consignment Rule) ภายใต้ WTO ส่วนมากของกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้านั้น ต้องการให้มีการส่งมอบสินค้าโดยตรง ซึ่ง หมายความว่า สินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษโดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google