งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L/O/G/O ฟังก์ชั่นการรับและ แสดงผล และฟังก์ชั่นทาง คณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L/O/G/O ฟังก์ชั่นการรับและ แสดงผล และฟังก์ชั่นทาง คณิตศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L/O/G/O ฟังก์ชั่นการรับและ แสดงผล และฟังก์ชั่นทาง คณิตศาสตร์

2 www.themegallery.com วัตถุประสงค์ สามารถเลือกใช้งานฟังก์ชั่นเพื่อการรับข้อมูล และแสดงข้อมูลได้ สามารถใช้งานฟังก์ชั่นต่าง ๆ เพื่อการจัดการ กับจอภาพได้ สามารถใช้ฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์มาใช้กับ งานต่าง ๆ ได้ สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อการรับข้อมูล และ แสดงผลข้อมูลได้ สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างสูตรคำนวณที่ ซับซ้อนขึ้นด้วยฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์

3 www.themegallery.com ฟังก์ชั่นการรับและ แสดงผลข้อมูล ฟังก์ชั่น Printf printf (“formatControlString”,printList); formatControlString รูปแบบที่นำมาใช้ในการ ควบคุมการพิมพ์ รวมถึง ข้อความต้องอยู่ภายใต้ เครื่องหมายคำพูด printList ตัวแปรที่นำมาพิมพ์

4 www.themegallery.com ฟังก์ชั่นการรับและ แสดงผลข้อมูล รหัสการจัดพิมพ์ค่าข้อมูล

5 www.themegallery.com ฟังก์ชั่นการรับและ แสดงผลข้อมูล รหัสควบคุม

6 www.themegallery.com ฟังก์ชั่นการรับและ แสดงผลข้อมูล printf(“Hello…how are you \n”); char ch = ‘A’; printf(“%s %c”, “AscII Code 65 is”, ch); printf(“%s : %d, %f”, “Digit”, 84, 1001.89);

7 www.themegallery.com ฟังก์ชั่นการรับและ แสดงผลข้อมูล ฟังก์ชั่น Scanf scanf(“FormatControlString”,inputList); formatControlString ส่วนควบคุมรูปแบบข้อมูล ต้องอยู่ในเครื่องหมายคำพูด printList ตัวแปรที่รับค่า ถ้ามีหลายตัว ให้คั่นด้วยเครื่องหมายคอมม่า ถ้าเป็นตัวเลขต้องใส่ เครื่องหมาย & เสมอ

8 www.themegallery.com ฟังก์ชั่นการรับและ แสดงผลข้อมูล ตัวอย่าง int num1; float num2; scanf(“%d”,&num1); char name[15]; scanf(“%s”,name);

9 www.themegallery.com ฟังก์ชั่นการรับและ แสดงผลข้อมูล int age; scanf(“%d”,&age); float hight; scanf(“%f”, &hight); float hight, weight; printf(“Please input hight and weigh with Centimeters and Kilograms. \n”); scanf(“%f %f”, &hight, &weigh);

10 www.themegallery.com ฟังก์ชั่นการรับและ แสดงผลข้อมูล ฟังก์ชั่น getchar( ) variable = getchar( ); ฟังก์ชั่น putchar( ) variable = putchar( );

11 www.themegallery.com ฟังก์ชั่นการรับและ แสดงผลข้อมูล ฟังก์ชั่น getch( ) variable = getch(); getch(); ฟังก์ชั่น getche( ) variable = getche( ); getche();

12 www.themegallery.com ฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์ #include

13 L/O/G/O www.themegallery.com Thank You!


ดาวน์โหลด ppt L/O/G/O ฟังก์ชั่นการรับและ แสดงผล และฟังก์ชั่นทาง คณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google