งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีนีโอคลาสสิค. ผู้เสนอทฤษฎีนี้คือ กอตฟรีต์ ฮาร์เบอเลอ ( GOTTFRIED HARBERIER ) ใช้แนวคิดทฤษฎีต้นทุนค่าเสียโอกาส (OPPORTUNITY COST THEORY ) PRODUCTiON.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีนีโอคลาสสิค. ผู้เสนอทฤษฎีนี้คือ กอตฟรีต์ ฮาร์เบอเลอ ( GOTTFRIED HARBERIER ) ใช้แนวคิดทฤษฎีต้นทุนค่าเสียโอกาส (OPPORTUNITY COST THEORY ) PRODUCTiON."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีนีโอคลาสสิค

2 ผู้เสนอทฤษฎีนี้คือ กอตฟรีต์ ฮาร์เบอเลอ ( GOTTFRIED HARBERIER ) ใช้แนวคิดทฤษฎีต้นทุนค่าเสียโอกาส (OPPORTUNITY COST THEORY ) PRODUCTiON POSSIBILITY CURVE เส้นเป็นไปได้ในการผลิตและเส้นความ พอใจเท่ากัน ( INDIFERENT CURVE )

3 OPPORTUNITY COST หมายถึง ต้นทุน การผลิตสินค้าชนิดหนึ่งที่สละเพื่อนำมา ผลิตสินค้าอีกชนิดหนึ่ง ในการค้าระหว่างประเทศ ประเทศจะผลิต สินค้าและส่งออกสินค้าที่ตนเสียต้นทุนค่า เสียโอกาสในการผลิตน้อยที่สุดและนำเข้า สินค้าที่ตนเสียต้นทุนค่าเสียโอกาสมาก ที่สุด

4 ลักษณะเส้นเป็นไปได้ในการ ผลิต 1. ต้นทุนค่าเสียโอกาสคงที่ ( CONSTANT OPPORTUNITY COST ) 2. ต้นทุนค่าเสียโอกาสเพิ่มขึ้น ( INCREASING OPPORTUNITY COST ) 3. ต้นทุนค่าเสียโอกาสลดลง ( DECREASING OPPORTUNITY COST )

5 ผลได้จากการค้าระหว่าง ประเทศ แบ่งเป็น 1. ผลได้จากการแลกเปลี่ยน ( gains from exchange ) 2. ผลได้จากความชำนาญเฉพาะอย่าง ( gains from specialization )

6 เส้นเสนอซื้อขาย ( offer curve ) หรือเส้นอุปสงค์ตอบสนอง ( reciprocal demand curve ) คือ เส้นที่แสดงถึงปริมาณสินค้าที่ประเทศ หนึ่งต้องการเสนอซื้อและปริมาณสินค้าที่ ต้องการเสนอขายในอัตราส่วนราคาต่าง ๆ กัน


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีนีโอคลาสสิค. ผู้เสนอทฤษฎีนี้คือ กอตฟรีต์ ฮาร์เบอเลอ ( GOTTFRIED HARBERIER ) ใช้แนวคิดทฤษฎีต้นทุนค่าเสียโอกาส (OPPORTUNITY COST THEORY ) PRODUCTiON.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google