งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีนีโอคลาสสิค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีนีโอคลาสสิค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีนีโอคลาสสิค

2 ผู้เสนอทฤษฎีนี้คือ กอตฟรีต์ ฮาร์เบอเลอ ( GOTTFRIED HARBERIER )
ใช้แนวคิดทฤษฎีต้นทุนค่าเสียโอกาส (OPPORTUNITY COST THEORY ) PRODUCTiON POSSIBILITY CURVE เส้นเป็นไปได้ในการ ผลิตและเส้นความพอใจเท่ากัน ( INDIFERENT CURVE )

3 OPPORTUNITY COST หมายถึง ต้นทุนการผลิตสินค้าชนิดหนึ่ง ที่สละเพื่อนำมาผลิตสินค้าอีกชนิดหนึ่ง
ในการค้าระหว่างประเทศ ประเทศจะผลิตสินค้าและส่งออก สินค้าที่ตนเสียต้นทุนค่าเสียโอกาสในการผลิตน้อยที่สุดและ นำเข้าสินค้าที่ตนเสียต้นทุนค่าเสียโอกาสมากที่สุด

4 ลักษณะเส้นเป็นไปได้ในการผลิต
1. ต้นทุนค่าเสียโอกาสคงที่ ( CONSTANT OPPORTUNITY COST ) 2. ต้นทุนค่าเสียโอกาสเพิ่มขึ้น ( INCREASING OPPORTUNITY COST ) 3. ต้นทุนค่าเสียโอกาสลดลง ( DECREASING OPPORTUNITY COST )

5 ผลได้จากการค้าระหว่างประเทศ แบ่งเป็น
1. ผลได้จากการแลกเปลี่ยน ( gains from exchange ) 2. ผลได้จากความชำนาญเฉพาะอย่าง ( gains from specialization )

6 เส้นเสนอซื้อขาย ( offer curve )
หรือเส้นอุปสงค์ตอบสนอง ( reciprocal demand curve ) คือ เส้นที่แสดงถึงปริมาณสินค้าที่ประเทศหนึ่งต้องการเสนอซื้อ และปริมาณสินค้าที่ต้องการเสนอขายในอัตราส่วนราคาต่าง ๆ กัน


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีนีโอคลาสสิค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google