งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โจฮานเนส เคปเลอร์ (Johannes Kepler) 1571-1630. กฏข้อที่ 1: ดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรี โดยมี ดวงอาทิตย์อยู่ที่โฟกัสจุดหนึ่ง กฏข้อที่ 2: เส้นตรงที่โยงระหว่างดาวเคราะห์กับดวงอาทิตย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โจฮานเนส เคปเลอร์ (Johannes Kepler) 1571-1630. กฏข้อที่ 1: ดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรี โดยมี ดวงอาทิตย์อยู่ที่โฟกัสจุดหนึ่ง กฏข้อที่ 2: เส้นตรงที่โยงระหว่างดาวเคราะห์กับดวงอาทิตย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โจฮานเนส เคปเลอร์ (Johannes Kepler)

2 กฏข้อที่ 1: ดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรี โดยมี ดวงอาทิตย์อยู่ที่โฟกัสจุดหนึ่ง กฏข้อที่ 2: เส้นตรงที่โยงระหว่างดาวเคราะห์กับดวงอาทิตย์ จะกวาดเป็นพื้นที่ เท่า ๆ กัน ในช่วงเวลาที่เท่ากัน กฏข้อที่ 3: กำลังสองของคาบวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ จะ แปรผันตาม กำลังสามของระยะห่างจากดวงอาทิตย์ (p 2 /a 3 = k, k เป็นค่าคงที่ ) กฎของเคปเลอร์ Kepler’s Laws

3 กฏข้อที่ 1: ดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรี โดยมีดวงอาทิตย์อยู่ที่โฟกัสจุดหนึ่ง

4 วิธีสร้างวงรี

5 ภาคตัดกรวย

6 กฏข้อที่ 2: เส้นตรงที่โยงระหว่างดาวเคราะห์กับดวงอาทิตย์ จะกวาดเป็นพื้นที่ เท่า ๆ กัน ในช่วงเวลาที่เท่ากัน

7 คาบ การ โคจร ( ปี ) ระยะห่ าง (AU ) กฏเคป เลอร์ ข้อที่ 3 pp2p2 aa3a3 p 2 /a 3 ดาวพุธ ดาว ศุกร์ โลก ดาว อังคาร ดาว พฤหัส ฯ ดาว เสาร์ ดาว ยูเรนัส ดาว เนปจูน ดาว พลูโต กฏข้อที่ 3: p 2 /a 3 = k, k เป็น ค่าคงที่


ดาวน์โหลด ppt โจฮานเนส เคปเลอร์ (Johannes Kepler) 1571-1630. กฏข้อที่ 1: ดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรี โดยมี ดวงอาทิตย์อยู่ที่โฟกัสจุดหนึ่ง กฏข้อที่ 2: เส้นตรงที่โยงระหว่างดาวเคราะห์กับดวงอาทิตย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google