งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โจฮานเนส เคปเลอร์ (Johannes Kepler) 1571-1630. กฏข้อที่ 1: ดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรี โดยมี ดวงอาทิตย์อยู่ที่โฟกัสจุดหนึ่ง กฏข้อที่ 2: เส้นตรงที่โยงระหว่างดาวเคราะห์กับดวงอาทิตย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โจฮานเนส เคปเลอร์ (Johannes Kepler) 1571-1630. กฏข้อที่ 1: ดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรี โดยมี ดวงอาทิตย์อยู่ที่โฟกัสจุดหนึ่ง กฏข้อที่ 2: เส้นตรงที่โยงระหว่างดาวเคราะห์กับดวงอาทิตย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โจฮานเนส เคปเลอร์ (Johannes Kepler) 1571-1630

2 กฏข้อที่ 1: ดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรี โดยมี ดวงอาทิตย์อยู่ที่โฟกัสจุดหนึ่ง กฏข้อที่ 2: เส้นตรงที่โยงระหว่างดาวเคราะห์กับดวงอาทิตย์ จะกวาดเป็นพื้นที่ เท่า ๆ กัน ในช่วงเวลาที่เท่ากัน กฏข้อที่ 3: กำลังสองของคาบวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ จะ แปรผันตาม กำลังสามของระยะห่างจากดวงอาทิตย์ (p 2 /a 3 = k, k เป็นค่าคงที่ ) กฎของเคปเลอร์ Kepler’s Laws

3 กฏข้อที่ 1: ดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรี โดยมีดวงอาทิตย์อยู่ที่โฟกัสจุดหนึ่ง

4 วิธีสร้างวงรี

5 ภาคตัดกรวย

6 กฏข้อที่ 2: เส้นตรงที่โยงระหว่างดาวเคราะห์กับดวงอาทิตย์ จะกวาดเป็นพื้นที่ เท่า ๆ กัน ในช่วงเวลาที่เท่ากัน

7 คาบ การ โคจร ( ปี ) ระยะห่ าง (AU ) กฏเคป เลอร์ ข้อที่ 3 pp2p2 aa3a3 p 2 /a 3 ดาวพุธ 0.24 0.39 ดาว ศุกร์ 0.62 0.72 โลก 1 1.00 ดาว อังคาร 1.9 1.52 ดาว พฤหัส ฯ 12 5.20 ดาว เสาร์ 29 9.50 ดาว ยูเรนัส 84 19.20 ดาว เนปจูน 164 30.07 ดาว พลูโต 248 39.72 กฏข้อที่ 3: p 2 /a 3 = k, k เป็น ค่าคงที่


ดาวน์โหลด ppt โจฮานเนส เคปเลอร์ (Johannes Kepler) 1571-1630. กฏข้อที่ 1: ดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรี โดยมี ดวงอาทิตย์อยู่ที่โฟกัสจุดหนึ่ง กฏข้อที่ 2: เส้นตรงที่โยงระหว่างดาวเคราะห์กับดวงอาทิตย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google