งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย ครูชำนาญ ยันต์ทอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย ครูชำนาญ ยันต์ทอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย ครูชำนาญ ยันต์ทอง
โรงเรียนวังไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง อสมการ เฉลยแบบฝึกหัด ชุด 1.2

3 ข้อ 2 จงแก้อสมการต่อไปนี้ พร้อมเขียนกราฟแสดงคำตอบ 2.2) x - 10 > 5x + 4 วิธีทำ จาก x > 5x + 4 จะได้ จาก x – 5x > -7x > 14

4 7 (- ) 7 1 1 (-7x) < 14 ดังนั้น x < -2 นั่นคือ
นำ คูณทั้งสองข้างของอสมการ (เครื่องหมายของอสมการเปลี่ยนเป็นตรงกันข้าม) 1 7 (- ) 1 7 (-7x) < ดังนั้น x < นั่นคือ คำตอบของอสมการนี้คือ จำนวนจริงทุกจำนวนที่น้อยกว่า -2 -2 -4 2 4 -6 6

5 2.3) ( x -15 ) ≤ -(3x + 5) วิธีทำ จาก 2 ( x -15 ) ≤ -(3x + 5) จะได้ 2x ≤ -(3x + 5) 2x+30 ≤ x + 5 2x+3x ≤ 5x ≤

6 x ≤ 5 1 5 1 5 นำ คูณทั้งสองข้างของอสมการ (5x) ≤ (25) ดังนั้น
นำ คูณทั้งสองข้างของอสมการ 1 5 1 5 (5x) ≤ (25) x ≤ 5 ดังนั้น นั่นคือ คำตอบของอสมการนี้ คือ จำนวน จริงทุกจำนวนที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5

7 2 3 2 x ≥ x + 5 3 2 x - x ≥ 5 3 2x – 3x 3 - x ≥ x + 5 วิธีทำ จาก จะได้
2.4) 3 2 3 - x ≥ x + 5 วิธีทำ จาก 2 3 - x - x ≥ 5 จะได้ 2x – 3x 3 - ≥ 5

8 5x 3 - ≥ 5 นำ คูณทั้งสองข้างของอสมการ 3 5 - 3 -5x 5 (- ) ( ) (- ) 5 x ≤ -3 ดังนั้น คำตอบ ของอสมการนี้ คือ จำนวนจริง ทุกจำนวนที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ -3

9 3 3 2.6) x ≠ x + 5 8 2 วิธีทำ จากโจทย์ แก้ในรูปสมการ 3 8 x = x + 5 2 3 8 x x = 2 จะได้ 3x –12x 8 = 3

10 9x 8 - = 3 นำ 8 คูณทั้งสองข้างของอสมการ ( ) 8 -9x = 8  3 -9x = 24 x = = 24 9 - 8 3 จะได้

11 8 3 8 3 x + 2 = x + 5 2 x + 2 ≠ x + 5 2 ดังนั้น เป็นคำตอบของอสมการ
- ดังนั้น เป็นคำตอบของอสมการ 8 3 x + 2 = x + 5 2 นั้นคือ คำตอบของอสมการ คือจำนวนจริงทุกจำนวนยกเว้น 8 3 - x + 2 ≠ x + 5 2

12 ( 2x + 1) ≤ ( 10x – 3) 2 3 1 6 2.8) 2 3 (2x + 1) ≤ (10x -3 ) 1 6 วิธีทำ จาก 6 4x+2 3 10x -3 จะได้ 6(4x + 2) ≤ 3(10x -3 ) คูณไขว้ได้ 24x ≤ 30x -9

13 นำ คูณทั้งสองข้างของอสมการ 1 6 - 1 6 - ได้ ( )(-6x) ≥ ( )(-21)
24x – 30x ≤ -6x ≤ -21 1 6 - นำ คูณทั้งสองข้างของอสมการ 1 6 - 1 6 - ได้ ( )(-6x) ≥ ( )(-21) 2 x ≥ 7 (เครื่องหมายของอสมการเปลี่ยนเป็นตรงกันข้าม)

14 นั่นคือ คำตอบของอสมการนี้คือ
จำนวนจริงทุกจำนวนที่ มากกว่าหรือเท่ากับ 2 7

15 ( ) 2.9) 6 m-7 2 3 ≤ m + 6 -2 วิธีทำ จากโจทย์จะได้ 3 3m-21 2 -2m-12
คูณไขว้หรือคูณทะแยงได้

16 3(3m-21) ≤ 2(-2m-12) 9m-63 ≤ -4m-24 9m+4m ≤ 13m ≤ 39 m ≤ 39 13 m ≤ 3 ดังนั้น

17 นั่นคือ คำตอบของอสมการนี้คือ
จำนวนจริงทุกจำนวนที่ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3

18 2x + 3x ≠ 4x + 5x 3x + 2 ข้อ 2.11) -7 ≠ x - 8 2 ข้อ 2.12)
ทั้ง 2 ข้อนี้ ให้นักเรียนไปลองคิดทำเอง

19 1) x-2 < x-3 2) 2a > 2a-1 3) 2 y > y โจทย์น่าคิด
บอกหน่อยซิ คำตอบของอสมการ ต่อไปนี้คือจำนวนใด 1) x-2 < x-3 2) 2a > 2a-1 3) 2 y > y

20 เฉลย ข้อ.1 ไม่มีคำตอบของอสมการ นี้ x-2 < x-3 ข้อ.2
จำนวนจริงทุกจำนวนเป็น คำตอบของอสมการ นี้ 2a > 2a-1 ข้อ.3 จำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่า 0 เป็น คำตอบของอสมการ นี้ 2 y > y


ดาวน์โหลด ppt คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย ครูชำนาญ ยันต์ทอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google