งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Secure Shell วรวิทย์ พูลสวัสดิ์. Secure Shell คือ  Secure Shell (SSH) เป็นโพรโตคอลในการสร้างการ ติดต่อเพื่อเข้าใช้งานระบบอย่างปลอดภัยมากกว่าการ ติดต่อแบบเดิมๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Secure Shell วรวิทย์ พูลสวัสดิ์. Secure Shell คือ  Secure Shell (SSH) เป็นโพรโตคอลในการสร้างการ ติดต่อเพื่อเข้าใช้งานระบบอย่างปลอดภัยมากกว่าการ ติดต่อแบบเดิมๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Secure Shell วรวิทย์ พูลสวัสดิ์

2 Secure Shell คือ  Secure Shell (SSH) เป็นโพรโตคอลในการสร้างการ ติดต่อเพื่อเข้าใช้งานระบบอย่างปลอดภัยมากกว่าการ ติดต่อแบบเดิมๆ  ออกแบบมาเพื่อให้ล็อกอิน (Login) จากเครื่อง ลูกข่ายเข้าไปยังคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ใช้ระบบ ปฎิบัติการ Linux หรือ Unix และทำงานต่างๆ บนเครื่องนั้น  โพรโตคอลจะทำการเข้ารหัสข้อมูลทุกอย่างไม่ว่าจะ เป็น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือข้อมูลอื่นๆ ก่อนที่จะทำ การส่งไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์  ปกตินิยมนำ SSH มาใช้งานแทน telnet เพราะมี ความปลอดภัยมากกว่า  พอร์ต (Port) มาตรฐานของ SSH คือพอร์ต 22 2

3 Icon & First Page 3

4 Login and Password 4

5 Secure Shell & Secure FTP  หาก Login ผ่าน SSH แล้ว จะสามารถใช้งาน Secure FTP ได้ทันที 5

6 Secure File Transfer Protocol (SFTP)  เป็นโพรโตคอลที่นำมาใช้แทน FTP เป็นส่วนหนึ่งของ SSH  ในการใช้งาน ฝั่งแม่ข่ายที่เป็นระบบปฏิบัติการ Linux หรือ Unix  จะมี sftpserv เป็นทำงานอยู่ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ รอรับการ ติดต่อจากไคลเอ็นต์ผ่านทางคำสั่ง sftp  โปรแกรมจะใช้สำหรับติดต่อและโอนถ่ายข้อมูลกับ เซิร์ฟเวอร์ผ่าน SSH 6

7 First Page & SSH Secure File Transfer 7

8 8

9 folder : public_html 9

10 10

11 11

12 12

13 Homework  ให้ทำการสร้าง Homepage บนเครื่องแม่ข่าย seashore  เนื้อหาเป็นการแนะนำชื่อและรหัสนิสิต บันทึกลงแฟ้มชื่อ index.html  Login และ password เป็นชุดเดียวกับ web-Authen.  งานต้อง upload ขึ้นแม่ข่าย seshore ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2556  ตรวจงานผ่าน student.php 13


ดาวน์โหลด ppt Secure Shell วรวิทย์ พูลสวัสดิ์. Secure Shell คือ  Secure Shell (SSH) เป็นโพรโตคอลในการสร้างการ ติดต่อเพื่อเข้าใช้งานระบบอย่างปลอดภัยมากกว่าการ ติดต่อแบบเดิมๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google