งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนงบประมาณปี 2556-2557 งบประมาณ 20.000 ล้านบาท ระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย ( ระยะ 2) อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงาน ก่อสร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนงบประมาณปี 2556-2557 งบประมาณ 20.000 ล้านบาท ระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย ( ระยะ 2) อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงาน ก่อสร้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนงบประมาณปี 2556-2557 งบประมาณ 20.000 ล้านบาท ระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย ( ระยะ 2) อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงาน ก่อสร้าง 13 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดกลาง

2 ระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย ( ระยะ 2) อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง บ้านหนองกบ ตำบล คอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัด อุบลราชธานี 48 PWB 519 - 411 ระวาง 6038 I 4545 4 4343 4242 4141 4040 3939 3838 3737 จุดที่ตั้ง โครงการ

3 ก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ ความ ยาวทั้งสิ้น 12,450 เมตร ระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย ( ระยะ 2) อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง แบบ ก่อสร้าง


ดาวน์โหลด ppt แผนงบประมาณปี 2556-2557 งบประมาณ 20.000 ล้านบาท ระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย ( ระยะ 2) อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงาน ก่อสร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google