งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย(ระยะ2) อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี แผนงบประมาณปี งบประมาณ ล้านบาท สำนักงานก่อสร้าง13 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

2 จังหวัด อุบลราชธานี 48 PWB 519 - 411 ระวาง 6038 I
ระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย(ระยะ2) อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง บ้านหนองกบ ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัด อุบลราชธานี 48 PWB ระวาง 6038 I 45 44 43 จุดที่ตั้งโครงการ 42 41 40 39 38 37

3 แบบก่อสร้าง ระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย(ระยะ2) อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง
ก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ ความยาวทั้งสิ้น 12,450 เมตร แบบก่อสร้าง


ดาวน์โหลด ppt สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google