งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ  วงจรไฟฟ้า LC  ค่า RMS หมายความว่าอย่างไร  วงจรไฟฟ้า LRC และ ความต้านทานเชิงซ้อน  อนุพันธ์ของความต้านทานเชิงซ้อน  ตัวอย่าง 01420118.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ  วงจรไฟฟ้า LC  ค่า RMS หมายความว่าอย่างไร  วงจรไฟฟ้า LRC และ ความต้านทานเชิงซ้อน  อนุพันธ์ของความต้านทานเชิงซ้อน  ตัวอย่าง 01420118."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ  วงจรไฟฟ้า LC  ค่า RMS หมายความว่าอย่างไร  วงจรไฟฟ้า LRC และ ความต้านทานเชิงซ้อน  อนุพันธ์ของความต้านทานเชิงซ้อน  ตัวอย่าง 01420118 ฟิสิกส์เบื้องต้น II 2/2556 ภุชงค์ กิจอำนาจสุข http://pirun.ku.ac.th/~fscipu ki/118

2 วงจรไฟฟ้า LC  วงจรไฟฟ้า LC คือ วงจรปิดที่มีเพียงอุปกรณ์ไฟฟ้า 2 ตัว คือ ตัว เก็บประจุ และ ตัวเหนี่ยวนำ ซึ่งจะมีสมบัติ “ การสั่นพ้อง (Resonance)” เช่นเดียวกับการสั่นพ้องในระบบเชิงกลของ ลูกตุ้มนาฬิกาหรือมวลบนสปริง ซึ่งให้ค่าความถี่เฉพาะของการสั่น วงจรไฟฟ้า LC นิยมใช้ในการปรับความถี่เฉพาะของวงจรไฟฟ้า เช่นใน วงจรเลือกสถานี วิทยุ หรือ โทรทัศน์ 01420118 ฟิสิกส์พื้นฐาน II - วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 2

3 วงจรไฟฟ้า LC ( ต่อ )  ในวงจรไฟฟ้า LC ประจุไฟฟ้าจะสั่นไป - กลับ เช่นเดียวกับ การเคลื่อนที่ของมวลบนสปริง ตัวอย่างเปรียบเทียบ 01420118 ฟิสิกส์พื้นฐาน II - วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 3 สปริงในระบบเชิงกลวงจรไฟฟ้า LC

4 ไฟฟ้ากระแสสลับ 01420118 ฟิสิกส์พื้นฐาน II - วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 4 * ตัวแปรพิมพ์เล็กใช้กับค่าที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา ตัวแปรพิมพ์ใหญ่ คือ ขนาด หรือค่าที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา สัญลักษณ์

5 ความหมายของ RMS 01420118 ฟิสิกส์พื้นฐาน II - วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 5

6 กำลังในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 01420118 ฟิสิกส์พื้นฐาน II - วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 6

7 ความต้านทานในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 01420118 ฟิสิกส์พื้นฐาน II - วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 7 หมายเหตุ : กระแสและศักย์ของตัวต้านทานมีเฟสตรงกัน R

8 ความเหนี่ยวนำในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 01420118 ฟิสิกส์พื้นฐาน II - วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 8 L

9 ความจุไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 01420118 ฟิสิกส์พื้นฐาน II - วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 9 C

10 สรุปความสัมพันธ์ 01420118 ฟิสิกส์พื้นฐาน II - วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 10 อุปกรณ์สัญลักษณ์ความต่างศักย์ เฟสระหว่าง I Vs V ความต้านทาน เชิงซ้อน ตัว ต้านทาน เฟสตรงกัน ตัวเก็บ ประจุ ตัว เหนี่ยวนำ

11 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ RCL แบบอนุกรม 01420118 ฟิสิกส์พื้นฐาน II - วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 11 CL R โดยการใช้แผนภาพเฟส


ดาวน์โหลด ppt วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ  วงจรไฟฟ้า LC  ค่า RMS หมายความว่าอย่างไร  วงจรไฟฟ้า LRC และ ความต้านทานเชิงซ้อน  อนุพันธ์ของความต้านทานเชิงซ้อน  ตัวอย่าง 01420118.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google