งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558. พระปะวัติวันแม่แห่งชาติ ตลอดระยะเวลาแห่งการดำรงพระอิสริยยศ ” พระราชินี ” จนถึง “ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ” ได้ทรงปฏิบัติภารกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558. พระปะวัติวันแม่แห่งชาติ ตลอดระยะเวลาแห่งการดำรงพระอิสริยยศ ” พระราชินี ” จนถึง “ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ” ได้ทรงปฏิบัติภารกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558

2 พระปะวัติวันแม่แห่งชาติ ตลอดระยะเวลาแห่งการดำรงพระอิสริยยศ ” พระราชินี ” จนถึง “ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ” ได้ทรงปฏิบัติภารกิจ น้อยใหญ่นานัปการ ทั้งใน ฐานะ “ พระผู้เป็นที่พึ่งของ ปวงชนชาวไทย ” และในฐานะ “ คู่บุญคู่พระราชหฤทัย ” ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงช่วยแบ่งเบา พระราชภารกิจ ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อา นา ประชาราษฏร์ ทั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และเสด็จพระราชดำเนินเป็นการ ส่วนพระองค์เอง ไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบท ทั่วทุกภูมิภาค แม้ตราก ตรำพระวรกาย เนื่องจากการคมนาคมในสมัยนั้น ยังไม่ สะดวกสบายเหมือนในปัจจุบัน ก็มิได้ย่อท้อ

3

4

5

6

7

8

9

10


ดาวน์โหลด ppt วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558. พระปะวัติวันแม่แห่งชาติ ตลอดระยะเวลาแห่งการดำรงพระอิสริยยศ ” พระราชินี ” จนถึง “ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ” ได้ทรงปฏิบัติภารกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google