งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

2 พระปะวัติวันแม่แห่งชาติ ตลอดระยะเวลาแห่งการดำรงพระอิสริยยศ ”พระราชินี” จนถึง “สมเด็จ พระบรมราชินีนาถ” ได้ทรงปฏิบัติภารกิจ น้อยใหญ่นานัปการ ทั้งในฐานะ “พระผู้เป็นที่พึ่งของ ปวงชนชาวไทย” และในฐานะ “คู่บุญคู่พระราชหฤทัย” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงช่วยแบ่งเบา พระราชภารกิจ ในการ บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อานา ประชาราษฏร์ ทั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว และเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์เอง ไปทรงเยี่ยม ราษฎรในชนบท ทั่วทุกภูมิภาค แม้ตราก ตรำพระวรกาย เนื่องจากการ คมนาคมในสมัยนั้น ยังไม่สะดวกสบายเหมือนในปัจจุบัน ก็มิได้ย่อท้อ

3

4

5

6

7

8

9

10


ดาวน์โหลด ppt วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google