งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝายยางห้วยขุหลุ บ้านเซเป็ด ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี แผนงบประมาณ ปี 2558 – 2559 งบประมาณ 120.00 ล้านบาท สำนักงาน ก่อสร้าง 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝายยางห้วยขุหลุ บ้านเซเป็ด ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี แผนงบประมาณ ปี 2558 – 2559 งบประมาณ 120.00 ล้านบาท สำนักงาน ก่อสร้าง 7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝายยางห้วยขุหลุ บ้านเซเป็ด ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี แผนงบประมาณ ปี 2558 – 2559 งบประมาณ 120.00 ล้านบาท สำนักงาน ก่อสร้าง 7

2 จุดที่ตั้ง โครงการ สำนักงาน ก่อสร้าง 7 ฝายยางห้วยขุหลุ บ้านเซเป็ด ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการ พืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อจัดหาแหล่งน้ำ เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ สำหรับการเกษตรในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง ซึ่งสามารถเก็บกักน้ำไว้ได้ประมาณ 693,000 ลบ. ม. เพื่อพื้นที่การเกษตรฤดูฝน ประมาณ 5,000 ไร่ ฤดูแล้งประมาณ 100 ไร่ และเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับประปา หมู่บ้าน ซึ่งสามารถช่วยเหลือน้ำสำหรับการ อุปโภคบริโภคของราษฎรในตำบลเซเป็ด หมู่ที่ 2,3,4 และหมู่ที่ 10 ประมาณ 337 ครัวเรือน และจำนวนประชากรประมาณ 1,630 คน สำนักงาน ก่อสร้าง 7

4 ลักษณะของโครงการ 1. อาคารสันฝายคอนกรีตสูง 4.00 เมตร ประกอบด้วย - ความสูงฝายสันแข็ง 2.00 เมตร - ความสูงตัวยาง 2.00 เมตร - ความยาวของฝายสันแข็ง 63.35 เมตร 2. อาคารท่อระบายทรายขนาด 1.00*1.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง 3. สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคนเดินข้ามฝายยาว 75.50 เมตร สูง 5.00 เมตร กว้าง 2.00 เมตร 4. อาคารห้องควบคุม จำนวน 1 แห่ง 5. อาคารบ้านพัก ขนาด 2 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง สำนักงาน ก่อสร้าง 7

5 ความ พร้อม สำนักงาน ก่อสร้าง 7 ศึกษา โครงกา ร สำรวจออกแบ บ ปักเขตจัดซื้อ ที่ดิน ขอ อนุญาต ใช้ที่ดิน ประมาณการ แล้วเสร็จ อนุมัติ 20 มิ. ย.56 แผนปี 57 แผนปี 58 ไม่ต้องแล้วเสร็จ ค่า ก่อส ร้าง 25582559 รวม 306090


ดาวน์โหลด ppt ฝายยางห้วยขุหลุ บ้านเซเป็ด ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี แผนงบประมาณ ปี 2558 – 2559 งบประมาณ 120.00 ล้านบาท สำนักงาน ก่อสร้าง 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google