งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูปพิชญา คนยืน. สถิติ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 6 ครูปพิชญา คนยืน คือ การนำข้อมูลที่ เก็บรวบรวมได้ มา แสดงให้ปรากฏแก่ ผู้อื่น หรือ สาธารณชนซึ่งอาจทำ ได้หลายวิธี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูปพิชญา คนยืน. สถิติ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 6 ครูปพิชญา คนยืน คือ การนำข้อมูลที่ เก็บรวบรวมได้ มา แสดงให้ปรากฏแก่ ผู้อื่น หรือ สาธารณชนซึ่งอาจทำ ได้หลายวิธี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูปพิชญา คนยืน

2 สถิติ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 6

3 ครูปพิชญา คนยืน คือ การนำข้อมูลที่ เก็บรวบรวมได้ มา แสดงให้ปรากฏแก่ ผู้อื่น หรือ สาธารณชนซึ่งอาจทำ ได้หลายวิธี เพื่อให้ผู้ พบเห็นนำ 1. การนำเสนอข้อมูล (presentation of data)

4 ครูปพิชญา คนยืน หรือต้องการนำไปใช้ ได้ประโยชน์ตามที่คิด ว่าเหมาะสมแก่กรณี เช่น - นำเสนอเป็นบทความ (text) ได้แก่ การเขียน บรรยายบอกเรื่องราว เป็นรายงาน เขียน จดหมาย เรียงความ

5 ครูปพิชญา คนยืน - นำเสนอเป็นตาราง (table) ได้แก่ การนำรายละเอียด รวบรวมไว้เป็น หมวดหมู่ ดูง่าย ได้ รายละเอียดชัดเจน เป็นที่นิยมใช้มาก

6 ครูปพิชญา คนยืน - นำเสนอเป็นรูปรอย (graph) เรียกทับศัพท์ว่า กราฟ ( ที่เกิดจากการเขียน หรือวาด ) เช่น กราฟ รูปภาพ กราฟเส้น กราฟ แท่ง หรือกราฟวงกลม ที่เคยศึกษามา

7 ครูปพิชญา คนยืน การนำเสนอเป็นกราฟ - กราฟรูปภาพ หลักการ คือ เสนอข้อมูลอะไรก็ใช้ รูปภาพของข้อมูลนั้น นิยมใช้เป็นภาพทึบ 1 ภาพใช้แทนปริมาณ ข้อมูลเท่าใดถ้าแสดงไม่ เต็มปริมาณตัดภาพให้ ลดลงตามส่วน

8 ครูปพิชญา คนยืน แทนด้วย 500 ดวง - กราฟเส้น (line graph) หลักการคือ ลงจุดของแต่ละ คู่ลำดับ แล้วโยงเส้น ไปตามจุดเหล่านั้น ( อาจเป็นเส้นตรงหรือ เส้นโค้ง )

9 ครูปพิชญา คนยืน

10 หรือแผนภูมิแท่ง (bar chart) หลักคือใช้ความ ยาวของแท่งแทน ปริมาณของข้อมูลทุก แท่งยาวเท่ากัน อาจมี มากกว่า 2 แท่งเขียน ตัวเลขแสดงปริมาณ ข้อมูลกำกับไว้ที่ปลาย แท่ง หรือแผนภูมิแท่ง (bar chart) หลักคือใช้ความ ยาวของแท่งแทน ปริมาณของข้อมูลทุก แท่งยาวเท่ากัน อาจมี มากกว่า 2 แท่งเขียน ตัวเลขแสดงปริมาณ ข้อมูลกำกับไว้ที่ปลาย แท่ง

11 ครูปพิชญา คนยืน ตัวอย่าง

12 ครูปพิชญา คนยืน กราฟชนิดนี้นิยมใช้ เมื่อต้องการ เปรียบเทียบส่วนย่อยๆ กับส่วนทั้งหมด หลักการคือ แบ่ง วงกลมเป็นหลายส่วน ด้วยรัศมี - กราฟวงกลม (circular graph) หรือกราฟแผนภูมิกง (pie chart)

13 ครูปพิชญา คนยืน และใช้พื้นที่ของแต่ ละส่วนแทนปริมาณ ( วงกลมมีลักษณะ เหมือนขนมพาย หรือ ขนมกงทำให้มีผู้นิยม เรียกว่า pie chart) โดยนิยมใช้กราฟ แสดงข้อมูลเป็นร้อยละ (percent)

14 ครูปพิชญา คนยืน แผนภูมิแสดงจำนวน คาบเรียนของแต่ละ วิชาในหนึ่งสัปดาห์ ของนักเรียน จะเป็น ดังนี้

15 ตัวอย่าง แผนภูมิ วงกลม

16 ครูปพิชญา คนยืน - แผนที่สถิติ (statistical map) หลักการคือ ระบายแผน ที่ด้วยสีต่างๆแทน ปริมาณข้อมูล ( นิยมใช้สี เข้มแทนปริมาณที่มาก และใช้สีอ่อนลง ตามลำดับแทนข้อมูลที่ น้อยลงตามลำดับ )

17 พบกันใหม่วัน พรุ่งนี้ เรื่อง สถิติ ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt ครูปพิชญา คนยืน. สถิติ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 6 ครูปพิชญา คนยืน คือ การนำข้อมูลที่ เก็บรวบรวมได้ มา แสดงให้ปรากฏแก่ ผู้อื่น หรือ สาธารณชนซึ่งอาจทำ ได้หลายวิธี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google