งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานประจำเดือน ธันวาคม 2557 – มกราคม 2558 AGRICULTURAL ENGINEERING PROFESSION WITH A FUTURE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานประจำเดือน ธันวาคม 2557 – มกราคม 2558 AGRICULTURAL ENGINEERING PROFESSION WITH A FUTURE."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานประจำเดือน ธันวาคม 2557 – มกราคม 2558 AGRICULTURAL ENGINEERING PROFESSION WITH A FUTURE

2 ทำการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ ของวิชาใน ภาคการศึกษา 1 / 2557 ระดับปริญญา ตรี 5 วิชา ระดับปริญญา โท 3 วิชา ระดับปริญญา เอก 3 วิชา วันที่ 8-9 มกราคม 2558

3 แนะนำคณะ ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จ. สุพรรณบุรี วันที่ 14 มกราคม 2558 Feedback - อยากให้มาไวกว่านี้ ตั้งแต่ เริ่มเทอม 1 - หลายมหาวิทยาลัยมีการ เชิญอาจารย์เข้าร่วมดูงาน ตามวิทยาเขตต่างๆ พร้อม กับให้ อาจารย์คัดเลือก นร. เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ด้วย

4 สอบสัมภาษณ์รับตรง วิศวกรรมเกษตร วันที่ 25 มกราคม 2558 Feedback - ผ่านการคัดเลือก 60 คน - มาสอบสัมภาษณ์ 38 คน - พบว่า นร หลายคนสนใจ เรื่อง วิศวกรรมดินและน้ำ เป็นพิเศษ เมื่อเทียบกับ สาขาย่อยอื่นในหลักสูตร

5 วันที่ 26 มกราคม 2558 Feedback - บริษัทเห็นด้วยกับผลการ นำเสนอ พร้อมกับ สนับสนุน ให้ อาจารย์ นักศึกษา ไปทำ ภาคปฏิบัติที่บริษัท นำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยร่วม ระหว่าง วิศวกรรมเกษตร กับ บ.CEO AGRIFOOD จก.

6 AE-Night 2015 AE-Night 2015 Let’s Back to School วันที่ 31 มกราคม 2558

7 คุณ เกรียงไกร อุทัยรัตย์ บรรยายใน หัวข้อ “ แรงบันดาลใจ ” ให้กับ นศ ชั้นปีที่ 3 วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2558 คุณเกรียงไกร อุทัยรัตน์ บ. มาสด้า ประเทศ ไทยจำกัด วิศวะลาดกระบังรุ่น 33

8 อ. ภัทรชัย วิชัยยะ เข้าร่วมปรึกษา แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาอื่นๆ ของชุมชนลาดกระบัง วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2558 Feedback - อ. ภัทรชัย นำเสนอ รูปแบบ แนวทาง ลาดกระบัง โมเดล เพื่อการกำจัด ผักตบชวาอย่าง ยั่งยืน

9 คุณนภัทร ศรีบางน้ำชล บรรยายพิเศษเรื่อง materials handling system and application ในวิชา Materials Handling Engineering นศ ชั้นปีที่ 3 วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2558 คุณนภัทร ศรีบางน้ำ ชล ผู้จัดการบริษัท แก๊พ อินดัสตรีจำกัด วิศวะลาดกระบังรุ่น 30 วิศวะเกษตรรุ่น 9


ดาวน์โหลด ppt รายงานประจำเดือน ธันวาคม 2557 – มกราคม 2558 AGRICULTURAL ENGINEERING PROFESSION WITH A FUTURE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google