งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แรงบันดาลใจในการมีส่วนร่วม UNITY Concept

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แรงบันดาลใจในการมีส่วนร่วม UNITY Concept"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แรงบันดาลใจในการมีส่วนร่วม UNITY Concept
ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์

2 แรงบันดาลใจในการมีส่วนร่วม UNITY Concept

3 แรงบันดาลใจในการมีส่วนร่วม Unity Concept รหัสลับ คือ
SUCCESSFUL

4 แรงบันดาลใจในการมีส่วนร่วม Unity Concept เพื่อความสำเร็จทางใจ 5 ประการ
คึก มีแรงบันดาลใจ เชื่อใจ มั่นใจ เข้าใจ เปิดใจ

5 แรงบันดาลใจในการมีส่วนร่วม Unity Concept พลังชีวิต มี 3 ด้าน
พลังทาง ครอบครัว สมดุลของมนุษย์ พลังจาก การงาน พลังจาก ส่วนตัว

6 แรงบันดาลใจในการมีส่วนร่วม Unity Concept ในการทำงานร่วมกัน 5 ประการ
6

7 U : Understanding เข้าใจความต้องการ 5 ขั้นของมนุษย์ : Human Needs
ความต้องการความสำเร็จในชีวิต Success ความต้องการได้รับคำสรรเสริญ Praise ความต้องการทางด้านสังคม Society ความต้องการ ความปลอดภัยในชีวิต Safety ความต้องการทางด้านร่างกาย Physical

8 N : NICE ดีกับทุกคน Love everyone Smile Love to contact others
Pay attention to others

9 I : Interacting สร้างความสัมพันธ์
Know your colleagues’ background “F O R M” Concept - Family - Occupation - Retreatment - Monetary Praise - Every day - Every occasion - Every place - Every task

10 I : Interacting สร้างความสัมพันธ์
ท่านทำก่อน ทำแล้วให้คนอื่นอยากทำตามด้วยใจ ให้คนอื่นลองทำบ้าง ให้คนอื่นทำแล้วเราลองตามบ้าง

11 สัมพันธ์ด้วย - : Team Spirit ทำงานเป็นทีม
FORMING STORMING NORMING PERFORMING ADJOURNING

12 Y : Yielding ละเลยบางเรื่อง ทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็ก
Service-minded จิตมุ่งบริการ Accomplished งานสัมฤทธิ์ผล Honest ซื่อสัตย์ สุจริต Self-development พัฒนาตน Transparent ทุกคนตรวจสอบได้

13 ซื่อสัตย์ สุจริต (ตัวเรา ครอบครัว การงาน) จิตมุ่งบริการ งานสัมฤทธิ์ผล
Boost UP Your Inspiration for Success เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 5 ประการ ซื่อสัตย์ สุจริต (ตัวเรา ครอบครัว การงาน) จิตมุ่งบริการ งานสัมฤทธิ์ผล พัฒนาตน ทุกคนตรวจสอบได้

14 หลักการสร้าง แรงบันดาลใจในการมีส่วนร่วม Unity Concept อย่างทรงพลัง 7 ประการ
สื่อสารดี ผู้นำดี เป้าหมายดี น่าเชื่อถือดี คาดหวังดี มนุษย์สัมพันธ์ดี คิดบวกดี

15 GOOD COMMUNICATION - สื่อสารดี
หลักการสร้าง แรงบันดาลใจในการมีส่วนร่วม Unity Concept อย่างทรงพลัง 7 ประการ พูดดี คิดดี ทำดี GOOD COMMUNICATION - สื่อสารดี

16 หลักการสร้าง แรงบันดาลใจในการมีส่วนร่วม Unity Concept อย่างทรงพลัง 7 ประการ
CLEAR GOAL - เป้าหมาย

17 PARTICIPATE BY ALL MEMBERS - มนุษย์สัมพันธ์ดี
หลักการสร้าง แรงบันดาลใจในการมีส่วนร่วม Unity Concept อย่างทรงพลัง 7 ประการ สร้างมนุษย์สัมพันธ์ ลูกค้าภายใน ลูกค้าภายนอก PARTICIPATE BY ALL MEMBERS - มนุษย์สัมพันธ์ดี

18 มองน้ำมีตั้งครึ่งแก้ว
หลักการสร้าง แรงบันดาลใจในการมีส่วนร่วม Unity Concept อย่างทรงพลัง 7 ประการ มองน้ำมีตั้งครึ่งแก้ว เตรียมตั้งความคิดที่เป็นบวกเสมอ OPTIMISM - คิดบวกดี

19 หลักการสร้าง แรงบันดาลใจในการมีส่วนร่วม Unity Concept อย่างทรงพลัง 7 ประการ
เพื่อนร่วมงานและเพื่อนร่วมทีมทุกคน “มีศักยภาพ” วางคนให้ถูกกับงาน HIGH EXPECTATION OF THEMSELVES - คาดหวังดี

20 หลักการสร้าง แรงบันดาลใจในการมีส่วนร่วม Unity Concept อย่างทรงพลัง 7 ประการ
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีวิสัยทัศน์ Effective Leadership มีความรับผิดชอบสูง แสวงหาความรู้อยู่เสมอ ทุกคนอยากเข้าพบ เป็นนักแก้ปัญหาชั้นยอด EFFECTIVE LEADERSHIP - เป็นผู้นำที่ดี

21 หลักการสร้าง แรงบันดาลใจในการมีส่วนร่วม Unity Concept อย่างทรงพลัง 7 ประการ
บุคคลที่ประสบความสำเร็จต้องมีความ จริงใจและสร้างพลังใจให้กับทีมงาน มุ่งมั่นให้การทำงานสำเร็จ TRUST - เชื่อถือดี

22 Ten Clear Thinking Techniques
TAKE A WALK เดินเล่น STAY AWAY FROM SUGAR อยู่ห่างจากน้ำตาล ORGANIZE WORK SPACE การจัดระเบียบพื้นที่ทำงาน GET BEST SLEEP การหลับดีที่สุด TRY MEDITATING ทดลองความคิด

23 Ten Clear Thinking Techniques
RESOLVE YOUR “MIND IRRITATIONS” กำจัดความคิดที่กวนใจคุณ DON’T DRINK ALCOHOL อย่าดื่มเหล้า MAKE DECISION QUICKLY ทำการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว GET SOME FRESH AIR สูดอากาศบริสุทธิ์ SATISFY YOUR PHYSICAL NEEDS พอใจในสิ่งที่คุณมีอยู่

24 THANK YOU QUESTIONS AND ANSWERS ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ 08-1920-1732


ดาวน์โหลด ppt แรงบันดาลใจในการมีส่วนร่วม UNITY Concept

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google