งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตร : การนำทีมสู่ ความสำเร็จ วิทยากร อ. สุรพจน์ สุวรรณพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน, อาจารย์สอนโครงการปริญญาโท สำหรับผู้บริหารที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตร : การนำทีมสู่ ความสำเร็จ วิทยากร อ. สุรพจน์ สุวรรณพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน, อาจารย์สอนโครงการปริญญาโท สำหรับผู้บริหารที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตร : การนำทีมสู่ ความสำเร็จ วิทยากร อ. สุรพจน์ สุวรรณพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน, อาจารย์สอนโครงการปริญญาโท สำหรับผู้บริหารที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์, กรรมการอิสระบริษัท Rockworth สำหรับผู้บริหารที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์, กรรมการอิสระบริษัท Rockworth และ President Rice Products และ President Rice Products รับผู้เข้าสัมมนา จำนวน 20 ท่านเท่านั้น

2 - เปลี่ยนบรรยากาศให้เป็นแรงกระตุ้นในการทำงาน - เฟืองจักรเล็กๆที่สำคัญเสมือนเฟืองจักรใหญ่ - การโน้มน้าวให้รักบริษัทเสมือนตนเป็นเจ้าของ - การเห็นค่าของบุคคล เพื่อความก้าวหน้าของบริษัท - การวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนบทบาท - มุมมองอีกด้านของพนักงานที่หัวหน้าไม่เคยรู้ - แก้ปัญหาการเทรนงาน แล้วลาออกของพนักงาน - การปลูกฝังให้มีจิตสำนึกที่ดี ของคนทำงาน - แรงกระตุ้นให้เกิดการทำงานอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง กลุ่มเป้าหมาย – หัวหน้างานขึ้นไป

3 สถานที่จัดสัมมนา วันศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม 2550 เวลาสัมมนา 9.00 - 16.00 น. ลงทะเบียน 8.30 น. กรุงเทพ ฯ : โรงแรม Windsor Suites ( สุขุมวิท 18 - 20 ) อัตราค่าสัมมนา 3,490 บาท ( ยังไม่รวม vat 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ) การจองสัมมนาโดยโอนเงินเข้าบัญชี บริษัทแพสคอนส์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนศรีนครินทร์ ( กรุงเทพ กรีฑา ) บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 080-2-40260-2 โปรดแฟกซ์ Pay- in Slip และแจ้งชื่อผู้ติดต่อ Fax.02-917-7148 หรือสอบถาม 02-917-7147, 083-787-5570 คุณ ศศิ จัดสัมมนาโดยบริษัท แพสคอนส์ จำกัด เลขที่ 68/19 ซอยรามคำแหง 164 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขต มีนบุรี กรุงเทพ ฯ 10510 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3380041618


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตร : การนำทีมสู่ ความสำเร็จ วิทยากร อ. สุรพจน์ สุวรรณพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน, อาจารย์สอนโครงการปริญญาโท สำหรับผู้บริหารที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google