งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TQA Training หัวข้อ Application for OFI

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TQA Training หัวข้อ Application for OFI"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TQA Training หัวข้อ Application for OFI
อาจารย์นายแพทย์วัฒนา ขัตติพัฒนาพงษ์ ผู้อำนวยการ วันที่ 1 – 2 ตุลาคม ณ ห้องประชุมดอกสัก ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 Contents SRIPHEAT STRUCTURE : Director Assistance
TQA Objective….SRIPHAT Organization Excellence Model Criteria Total Quality Management Factors Organizational Assessment : 6 level Organizational Assessment Result Strategic Management Tool & Standard / Committee Organizational Management

3 SRIPHEAT STRUCTURE : Director Assistance

4 Contents SRIPHEAT STRUCTURE : Director Assistance
TQA Objective….SRIPHAT Organization Excellence Model Criteria Total Quality Management Factors Organizational Assessment : 6 level Organizational Assessment Result Strategic Management Tool & Standard / Committee Organizational Management

5 TQA Objectives ช่วยในการปรับปรุงวิธีการดำเนินการ
ขีดความสามารถ และผลลัพธ์ขององค์กร กระตุ้นให้มีการสื่อสารและแบ่งปันสารสนเทศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่างองค์กรต่างๆ เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ใน การจัดการการดำเนินการขององค์กร

6

7

8 Organizational Assessment : 6 level
Contents SRIPHEAT STRUCTURE : Director Assistance TQA Objective….SRIPHAT Organization Excellence Model Criteria Total Quality Management Factors Organizational Assessment : 6 level Organizational Assessment Result Strategic Management Tool & Standard / Committee Organizational Management

9

10 Organizational Assessment Result
Contents SRIPHEAT STRUCTURE : Director Assistance TQA Objective….SRIPHAT Organization Excellence Model Criteria Total Quality Management Factors Organizational Assessment : 6 level Organizational Assessment Result Strategic Management Tool & Standard / Committee Organizational Management

11

12 Contents SRIPHEAT STRUCTURE : Director Assistance
TQA Objective….SRIPHAT Organization Excellence Model Criteria Total Quality Management Factors Organizational Assessment : 6 level Organizational Assessment Result Strategic Management Tool & Standard / Committee Organizational Management

13

14 SRIPHAT COMMITTEE Development & Planning Committee
ตัวย่อ 1 คณะกรรมการพัฒนาศูนย์ศรีพัฒน์ Development & Planning Committee DPC 2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง Risk Management Committee RMC 3 คณะกรรมการประกันคุณภาพทาง การพยาบาล Quality Assurrance Committee QAC 4 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพด้านเภสัชกรรม Medication Administration Committee MAC 5 คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ Infection Control Committee ICC 6 คณะกรรมการเวชระเบียน Medication Record Audit Committee MRAC 7 คณะกรรมการ PCT สูติ-กุมาร PCT OB-GYN Committee PCT OB-GYN 8 คณะกรรมการ PCT Cardio PCT Cardio Committee PCT Cardio 9 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการส่วนหน้า Front Liner Committee FLC คณะกรรมการพัฒนาบุคคลากร Human Resource Development Committee  10 ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร Training and Development HRDC 11 ด้านบุคลากรสัมพันธ์ความปลอดภัย สุขภาพและสวัสดิการ Safety, Health and Welfare (Employee Relations) SHE 12 คณะกรรมการแพทย์ Medical Committee MC Sriphat Medical Center Medical Faculty of Medicine, Chiang Mai University

15 SRIPHAT COMMITEE กำหนดการประชุม คณะกรรมการของศูนย์ศรีพัฒน์ จันทร์
กำหนดการประชุม คณะกรรมการของศูนย์ศรีพัฒน์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ สัปดาห์ที่ . 10.00 – 12.00 น. 14.00 – 16.00 น. น. 12.00 – 14.00 น. น. น. 1 HRD FLC 1 DPC QAC 2 RMC MC MAC 3 MRAC FLC 2 SHE ICC 4 PCT Cardio PCT OB-GYN กำหนดการประชุม คณะกรรมการของศูนย์ศรีพัฒน์ Sriphat Medical Center Medical Faculty of Medicine, Chiang Mai University

16 Organizational Management
Contents SRIPHEAT STRUCTURE : Director Assistance TQA Objective….SRIPHAT Organization Excellence Model Criteria Total Quality Management Factors Organizational Assessment : 6 level Organizational Assessment Result Strategic Management Tool & Standard / Committee Organizational Management

17

18 รศ.ดร.สมบัติ ธีระตระกูลชัย
รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.นพ.สุเมธ พีรวุฒิ คณบดีคณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คุณอภินันท์ สุภัตรบุตร กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน)

19 ‘Discover TQA กุญแจสู่ความเป็นเลิศขององค์กร”
หัวข้อ ‘Discover TQA กุญแจสู่ความเป็นเลิศขององค์กร” เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และการเชื่อมโยงกระบวนการบริหารจัดการองค์กรในหมวดต่างๆ ไปสู่ผลลัพธ์

20

21

22 4 คำถามของการจัดทำ Application for OFI Work shop

23


ดาวน์โหลด ppt TQA Training หัวข้อ Application for OFI

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google