งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ น. ส. พัชพร ธรรมจรัญ รหัสประจำตัวนิสิต 5310900659 คณะสัตว แพทยศาสตร์ ปี 2 มหาวิทยาลัยเกษต รศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ น. ส. พัชพร ธรรมจรัญ รหัสประจำตัวนิสิต 5310900659 คณะสัตว แพทยศาสตร์ ปี 2 มหาวิทยาลัยเกษต รศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อ น. ส. พัชพร ธรรมจรัญ รหัสประจำตัวนิสิต 5310900659 คณะสัตว แพทยศาสตร์ ปี 2 มหาวิทยาลัยเกษต รศาสตร์

3

4

5 ชื่อ น. ส. พัชพร ธรรมจรัญ ชื่อเล่น น้ำฝน เกิด 24 ม. ค. 2534 พี่น้อง 3 คน ( พี่ คนแรก ) คติประจำใจ ทำทุกวันให้เต็มที่ แล้วจะไม่มีคำว่าฝัน ส่วนสูง 164 cm. น้ำหนัก ไม่บอก ><

6 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7

8

9

10

11

12

13

14 ไปแอบดูคนทำ Power point เต้น Aerobic dance วิชาพละกันเถอะ คลิกที่หัวใจเลย หาให้เจอก็ แล้วกันว่าดวงไหน

15

16 안녕히 계세요 さようなら再见


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ น. ส. พัชพร ธรรมจรัญ รหัสประจำตัวนิสิต 5310900659 คณะสัตว แพทยศาสตร์ ปี 2 มหาวิทยาลัยเกษต รศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google