งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
ศูนย์ปฏิบัติการข่าวเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ปีที่ 1 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน กันยายน 2553 จดหมายข่าว

2 นางพัชรินทร์ จั่นเจริญ นักวิชาการส่งเสริการเกษตร ระดับชำนาญการ
วันที่ 7 กันยายน 2553 นายเฉลิม อารีย์ เกษตรอำเภอบ้านสร้าง และ นางพัชรินทร์ จั่นเจริญ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบกลุ่มแม่บ้านตำบลบางพลวง ให้การต้อนรับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จาก อำเภอเมืองชุมพร และอำเภอสวี จังหวัดชุมพร ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน นำโดย นายสมนึก เพชรโสม ที่ปรึกษานายกอบจ.ชุมพร ศึกษาดูงาน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเสื่อกก บ้านบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี จำนวนผู้เยี่ยมชม 300 คน นางพัชรินทร์ จั่นเจริญ นักวิชาการส่งเสริการเกษตร ระดับชำนาญการ

3 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
ศูนย์ปฏิบัติการข่าวเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ปีที่ 1 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน กันยายน 2553 จดหมายข่าว

4

5

6

7 นางพัชรินทร์ จั่นเจริญ นักวิชาการส่งเสริการเกษตร ระดับชำนาญการ
งานประเพณีแห่พระทางน้ำและแข่งเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี วันที่ 25 กันยายน กันยายน ณ เขื่อนหน้าวัดบางแตน ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 25 กันยายน 2553 ขบวนแห่พระทางน้ำ พร้อมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดบางกระเบา (พระอารามหลวง) วันที่ 25 กันยายน 2553 การแข่งขันประกวดทำขนมไทย ขนมตูดหมูตูดหมา วันที่ 26 กันยายน 2553 การแข่งขันการทำบายศรีสู่ขวัญ ณ วัดบางแตน ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี นางพัชรินทร์ จั่นเจริญ นักวิชาการส่งเสริการเกษตร ระดับชำนาญการ


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google