งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์ปฏิบัติการข่าว เกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอ บ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัด ปราจีนบุรี ปีที่ 1 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน กันยายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์ปฏิบัติการข่าว เกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอ บ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัด ปราจีนบุรี ปีที่ 1 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน กันยายน 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์ปฏิบัติการข่าว เกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอ บ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัด ปราจีนบุรี ปีที่ 1 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน กันยายน 2553

2 วันที่ 7 กันยายน 2553 นายเฉลิม อารีย์ เกษตร อำเภอบ้านสร้าง และ นางพัชรินทร์ จั่นเจริญ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบกลุ่มแม่บ้านตำบลบางพลวง ให้การ ต้อนรับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จาก อำเภอเมืองชุมพร และอำเภอสวี จังหวัดชุมพร ตาม โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน นำโดย นายสมนึก เพชร โสม ที่ปรึกษานายกอบจ. ชุมพร ศึกษาดูงาน ณ กลุ่ม วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเสื่อกก บ้านบางพลวง อำเภอบ้าน สร้าง จังหวัดปราจีนบุรี จำนวนผู้เยี่ยมชม 300 คน นางพัชรินทร์ จั่นเจริญ นักวิชาการส่งเสริการเกษตร ระดับชำนาญการ

3 ศูนย์ปฏิบัติการข่าว เกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอ บ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัด ปราจีนบุรี ปีที่ 1 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน กันยายน 2553

4

5

6

7 งานประเพณีแห่พระทางน้ำและแข่งเรือยาว ชิง ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ประจำปี 2553 วันที่ 25 กันยายน 2553 -27 กันยายน 2553 ณ เขื่อนหน้าวัดบางแตน ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 25 กันยายน 2553 ขบวนแห่พระทางน้ำ พร้อมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดบาง กระเบา ( พระอารามหลวง ) วันที่ 25 กันยายน 2553 การ แข่งขันประกวดทำขนมไทย ขนมตูดหมูตูดหมา วันที่ 26 กันยายน 2553 การแข่งขันการทำบายศรีสู่ขวัญ ณ วัดบางแตน ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัด ปราจีนบุรี นางพัชรินทร์ จั่นเจริญ นักวิชาการส่งเสริการเกษตร ระดับชำนาญการ


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์ปฏิบัติการข่าว เกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอ บ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัด ปราจีนบุรี ปีที่ 1 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน กันยายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google