งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รถไฟความเร็วสูง 1. เซี่ยงไฮ้ แม็กเลฟ ( ประเทศจีน ) ความเร็วสูงสุด 500 กิโลเมตร / ชั่วโมง ความเร็วขณะวิ่ง ให้บริการ 431 กิโลเมตร / ชั่วโมง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รถไฟความเร็วสูง 1. เซี่ยงไฮ้ แม็กเลฟ ( ประเทศจีน ) ความเร็วสูงสุด 500 กิโลเมตร / ชั่วโมง ความเร็วขณะวิ่ง ให้บริการ 431 กิโลเมตร / ชั่วโมง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รถไฟความเร็วสูง 1. เซี่ยงไฮ้ แม็กเลฟ ( ประเทศจีน ) ความเร็วสูงสุด 500 กิโลเมตร / ชั่วโมง ความเร็วขณะวิ่ง ให้บริการ 431 กิโลเมตร / ชั่วโมง

2 รถไฟความเร็วสูง 2. เอ วี อี ( ประเทศสเปน ) ความเร็วสูงสุด 365 กิโลเมตร / ชั่วโมง ความเร็วขณะวิ่ง ให้บริการ 338 กิโลเมตร / ชั่วโมง 2. เอ วี อี ( ประเทศสเปน ) ความเร็วสูงสุด 365 กิโลเมตร / ชั่วโมง ความเร็วขณะวิ่ง ให้บริการ 338 กิโลเมตร / ชั่วโมง

3 รถไฟความเร็วสูง 3. ปักกิ่ง – เทียน สิน ( ประเทศจีน ) ความเร็วสูงสุด 394 กิโลเมตร / ชั่วโมง ความเร็วขณะวิ่ง ให้บริการ 350 กิโลเมตร / ชั่วโมง 3. ปักกิ่ง – เทียน สิน ( ประเทศจีน ) ความเร็วสูงสุด 394 กิโลเมตร / ชั่วโมง ความเร็วขณะวิ่ง ให้บริการ 350 กิโลเมตร / ชั่วโมง

4 รถไฟความเร็วสูง 4. ที จี วี ( เต เจ เว ) ( ประเทศ ฝรั่งเศส ) ความเร็วสูงสุด 572 กิโลเมตร / ชั่วโมง ความเร็วขณะวิ่ง ให้บริการ 350 กิโลเมตร / ชั่วโมง

5 รถไฟความเร็วสูง 5. โนโซมิ ชินคัน เซ็น ( ประเทศญี่ปุ่น ) ความเร็วสูงสุด 442 กิโลเมตร / ชั่วโมง ความเร็วขณะวิ่ง ให้บริการ 300 กิโลเมตร / ชั่วโมง 5. โนโซมิ ชินคัน เซ็น ( ประเทศญี่ปุ่น ) ความเร็วสูงสุด 442 กิโลเมตร / ชั่วโมง ความเร็วขณะวิ่ง ให้บริการ 300 กิโลเมตร / ชั่วโมง


ดาวน์โหลด ppt รถไฟความเร็วสูง 1. เซี่ยงไฮ้ แม็กเลฟ ( ประเทศจีน ) ความเร็วสูงสุด 500 กิโลเมตร / ชั่วโมง ความเร็วขณะวิ่ง ให้บริการ 431 กิโลเมตร / ชั่วโมง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google