งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KM Buddy 25 สิงหาคม 2557 ณ สชป.15. รายละเอียดกิจกรรม 1. แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ จัดการความรู้เพื่อค้นหาปัจจัยหลัก แห่งความสำเร็จร่วมกัน 2. นำเสนอองค์ความรู้ของแต่ละสำนัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KM Buddy 25 สิงหาคม 2557 ณ สชป.15. รายละเอียดกิจกรรม 1. แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ จัดการความรู้เพื่อค้นหาปัจจัยหลัก แห่งความสำเร็จร่วมกัน 2. นำเสนอองค์ความรู้ของแต่ละสำนัก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KM Buddy 25 สิงหาคม 2557 ณ สชป.15

2 รายละเอียดกิจกรรม 1. แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ จัดการความรู้เพื่อค้นหาปัจจัยหลัก แห่งความสำเร็จร่วมกัน 2. นำเสนอองค์ความรู้ของแต่ละสำนัก 3. ดูงานในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

3 สรุปปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จในการ ดำเนินการจัดการความรู้ 1. ผู้นำให้ความสำคัญ - นโยบาย - หลักการทำงาน - การสร้างแรงจูงใจ 2. ทำให้ง่ายจากเรื่องใกล้ตัว - ความรู้ ( อยู่ที่ใคร, เรื่อง อะไร, เอามาได้อย่างไร ) - การจัดการ ( โดยวิธีไหน, รูปแบบอย่างไร ) - เริ่มจากปัญหาที่อยู่ใกล้ตัว

4 สรุปปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จในการ ดำเนินการจัดการความรู้ ( ต่อ ) 3. สร้างบรรยากาศเป็นกันเอง 4. ทำงานเป็นทีม 5. การแต่งตั้งทีมงานต้องคัดเลือกคนที่มีความ เหมาะสม และครอบคลุมทุกภาคส่วน 7. ผู้นำ ( ประธานทีมงาน ) ควรมีอำนาจในการสั่ง การ ควบคู่กับคนที่จิตอาสา 8. ต้องมีงบประมาณในการดำเนินการ 9. สร้างความท้าทายแต่พอดี

5 KM Buddy สชป. 15 16 วันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557 กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ หัวข้อ การบริหาร จัดการน้ำและ การบำรุงรักษาอ่าง เก็บน้ำ ณ อ่างเก็บน้ำป่า บอนอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ อ. ป่าบอน จ. พัทลุง

6

7 แนวทางที่ร่วมดำเนินการใน ปีงบประมาณ 2558 1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน 2. จัดกิจกรรม KM Day ร่วมกัน 3. site visit สชป.16 17 4. ช่วยเหลือกันในการ ดำเนินการจัด การความรู้ในทุกด้าน


ดาวน์โหลด ppt KM Buddy 25 สิงหาคม 2557 ณ สชป.15. รายละเอียดกิจกรรม 1. แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ จัดการความรู้เพื่อค้นหาปัจจัยหลัก แห่งความสำเร็จร่วมกัน 2. นำเสนอองค์ความรู้ของแต่ละสำนัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google