งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KM Buddy 25 สิงหาคม 2557 ณ สชป.15.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KM Buddy 25 สิงหาคม 2557 ณ สชป.15."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KM Buddy สิงหาคม ณ สชป.15

2 รายละเอียดกิจกรรม 1. แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ จัดการความรู้เพื่อค้นหาปัจจัยหลัก แห่งความสำเร็จร่วมกัน 2. นำเสนอองค์ความรู้ของแต่ละสำนัก 3. ดูงานในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

3 สรุปปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จในการดำเนินการจัดการความรู้
1. ผู้นำให้ความสำคัญ - นโยบาย - หลักการทำงาน - การสร้างแรงจูงใจ 2. ทำให้ง่ายจากเรื่องใกล้ตัว - ความรู้ (อยู่ที่ใคร , เรื่องอะไร , เอามาได้อย่างไร) - การจัดการ (โดยวิธีไหน , รูปแบบอย่างไร) - เริ่มจากปัญหาที่อยู่ใกล้ตัว

4 สรุปปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จในการดำเนินการจัดการความรู้ (ต่อ)
3. สร้างบรรยากาศเป็นกันเอง 4. ทำงานเป็นทีม 5. การแต่งตั้งทีมงานต้องคัดเลือกคนที่มีความเหมาะสม และครอบคลุมทุกภาคส่วน 7. ผู้นำ (ประธานทีมงาน) ควรมีอำนาจในการสั่งการ ควบคู่กับคนที่จิตอาสา 8. ต้องมีงบประมาณในการดำเนินการ 9. สร้างความท้าทายแต่พอดี

5 KM Buddy สชป. 15 16 วันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ การบริหารจัดการน้ำและ การบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำ ณ อ่างเก็บน้ำป่าบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

6

7 แนวทางที่ร่วมดำเนินการในปีงบประมาณ 2558
1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 2. จัดกิจกรรม KM Day ร่วมกัน 3. site visit สชป.16 17 4. ช่วยเหลือกันในการดำเนินการจัด การความรู้ในทุกด้าน


ดาวน์โหลด ppt KM Buddy 25 สิงหาคม 2557 ณ สชป.15.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google