งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ท่านเลขาธิการ กพฐ. มอบแนวคิดในการ ทำงาน. ท่านเลขาฯ มอบแนวคิด ในการทำงาน Balance QUANTITYQUALITY RULES and REGULATIONS FLEXIBILITY VS ความท้า ทาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ท่านเลขาธิการ กพฐ. มอบแนวคิดในการ ทำงาน. ท่านเลขาฯ มอบแนวคิด ในการทำงาน Balance QUANTITYQUALITY RULES and REGULATIONS FLEXIBILITY VS ความท้า ทาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ท่านเลขาธิการ กพฐ. มอบแนวคิดในการ ทำงาน

2 ท่านเลขาฯ มอบแนวคิด ในการทำงาน Balance QUANTITYQUALITY RULES and REGULATIONS FLEXIBILITY VS ความท้า ทาย

3 ท่านเลขาฯ มอบแนวคิด ในการทำงาน Balance AUTONOMY ACCOUNTABILITY VS ความ พอดี การกระจายอำนาจ : ด้าน วิชาการ : ด้านบุคลากร : ด้าน งบประมาณ : ด้านการ บริหารจัดการ

4 ท่านเลขาฯ มอบแนวคิด ในการทำงาน EQUITY เท่าเทียม EQUAL เท่ากัน / เสมอกัน VS การบริหาร จัดการ

5 ท่านเลขาฯ มอบแนวคิด ในการทำงาน 1. Administrative Budget 2. Compensation Budget ตามดัชนีความขาดแคลน (Scarcity Index) 3. Policy Budget การจัดสรร งบประมาณปี 2555

6 ท่านเลขาฯ มอบแนวคิด ในการทำงาน HARDSHIP ( พื้นที่ ยากลำบาก ) REMOTENESS ( ความ ห่างไกล ) OUTPUTS AND AWARDS ( ผลผลิต และ รางวัล ) การจัดสรร งบประมาณ MANAGEMENT BY SUPPORT

7 Making Schools Work ทำอย่างไรให้โรงเรียน ปฏิบัติการได้ผล กลไกในการทำงาน Interactive ระหว่างครู นักเรียน การสร้าง Quality Culture

8 ความคาดหวัง ปี 2561 คนไทยยุค ใหม่ สถานศึกษา ยุคใหม่ ครูยุคใหม่ การบริหาร จัดการใหม่ ROADMAP สร้าง วัฒนธรรม ที่มีคุณภาพ Quality Culture วิเคราะห์ ภารกิจงาน กำหนด เป้าหมาย กำหนด ตัวชี้วัด Indicator/ Milestone Monitoring


ดาวน์โหลด ppt ท่านเลขาธิการ กพฐ. มอบแนวคิดในการ ทำงาน. ท่านเลขาฯ มอบแนวคิด ในการทำงาน Balance QUANTITYQUALITY RULES and REGULATIONS FLEXIBILITY VS ความท้า ทาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google