งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแก้ไขปัญหา วิชา เทคโนโลยีและสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแก้ไขปัญหา วิชา เทคโนโลยีและสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแก้ไขปัญหา วิชา เทคโนโลยีและสารสนเทศ
จัดทำโดย ด.ญ. สุทธิดา วงศ์กิติตระกูล ชั้น ม.2/11 เลขที่ 1 เสนอ อาจารย์ สายฝน เอกกันทา โรงเรียน จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

2 ปัญหา: เติมตัวเลข 1-9 ลงในช่องสี่เหลี่ยมที่ว่างอยู่ให้ครบ
โดยกำหนดให้ตัวเลข 1 เป็นผลลัพธ์ของช่องที่สองดังรูป

3 การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา การระบุข้อมูลเข้า (ข้อมูลและเงื่อนไขที่กำหนด) จำนวน 9 จำนวน ได้แก่ ตัวเลข 1 – 9 ต้องนำตัวเลขทั้งหมดเติมในช่องวางละ 1 ตัวไม่ซ้ำกันและให้ผลรวมตัวเลขในแต่ละแถวมีค่าถูกต้องตามสมการนั้นๆ การระบุข้อมูลออก (เป้าหมายหรือคำตอบ) นำตัวเลขทั้ง 9 ตัวไปใส่ในแต่ละแถวให้เกิดสมการได้อย่างถูกต้อง การกำหนดวิธีประมวลผล (ขั้นตอน วิธีการได้มาซึ่งคำตอบ ) ต้องนำตัวเลขทั้งหมดเติมในช่องวางละ 1 ตัวไม่ซ้ำกันและให้ผลรวมตัวเลขในแต่ละแถวมีค่าถูกต้องตามสมการนั้นๆ

4 การวางแผนในการแก้ปัญหา
ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนในการแก้ปัญหา นำตัวเลขที่คูณกันแล้วมีผลลัพธ์น้อยกว่า 9 ใส่ลงในแถวที่สามก่อน นำตัวเลขที่เหลืออยู่ตอนนี้ มาจับคู่บวกกันให้ได้ผลลัพธ์เป็นเลขเหลืออยู่ ซึ่งมีทั้งหมดห้าจำนวน ซึ่งทั้งสองจำนวนนั้น ต้องบวกกันไม่เกิน 9 ใส่ในแถวที่หนึ่ง นำตัวเลขที่เหลือซึ่งยังไม่ได้ใช้ในแถวใดเลยใส่ในแถวที่สอง นำมาตั้งลบกันซึ่งต้องนำมาใส่ให้เกิดสมการด้วย

5 การดำเนินการแก้ไขปัญหา
ขั้นตอนที่ 3 การดำเนินการแก้ไขปัญหา นำตัวเลขที่คูณกันแล้วมีผลลัพธ์น้อยกว่า 9 ใส่ลงในแถวที่สามก่อน ซึ่งมีเพียงคู่เดียวที่คูณกันได้ต่ำกว่า 9 คือ 3X2 = 6 นอกเหนือจากนั้นจะมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 9 ทั้งสิ้น นำตัวเลขที่เหลืออยู่ตอนนี้ มาจับคู่บวกกันให้ได้ผลลัพธ์เป็นเลขเหลืออยู่ ซึ่งมีทั้งหมดห้าจำนวนนั้น ใส่ในแถวที่หนึ่ง ตอนนี้เหลือตัวเลขทั้งหมดที่ต้องใช้อยู่ 5 ตัว คือ 4,5,7,8,9 ให้จับคู่ตัวเลขให้มีผลบวกเท่ากับตัวเลขในจำนวนที่เหลือ ซึ่งก็คือ 4+5 = 9 นอกนั้นไม่สามารถทำได้ เพราะบวกกันแล้วได้เกิน 9 ทุกจำนวน 3. นำตัวเลขที่เหลือซึ่งยังไม่ได้ใช้ในแถวใดเลยใส่ในแถวที่สอง ซึ่งต้องนำมาใส่ให้เกิดสมการด้วย ตัวเลขที่เหลืออยู่คือ 7กับ8 ซึ่ง 8-7 =1 เป็นสมการพอดี

6 การตรวจสอบ ขั้นตอนที่ 4
จากการตรวจสอบพบว่า ตัวเลขทั้งหมดสามารถนำมาใส่ได้ในช่องว่างและเกิดเป็นสมการจริงดังรูป 4.1 รูป 4.1 แสดงสมการทั้ง 3 แถว


ดาวน์โหลด ppt การแก้ไขปัญหา วิชา เทคโนโลยีและสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google