งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแก้ไขปัญหา วิชา เทคโนโลยีและ สารสนเทศ จัดทำโดย ด. ญ. สุทธิดา วงศ์กิติตระกูล ชั้น ม.2/11 เลขที่ 1 เสนอ อาจารย์ สายฝน เอกกันทา โรงเรียน จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแก้ไขปัญหา วิชา เทคโนโลยีและ สารสนเทศ จัดทำโดย ด. ญ. สุทธิดา วงศ์กิติตระกูล ชั้น ม.2/11 เลขที่ 1 เสนอ อาจารย์ สายฝน เอกกันทา โรงเรียน จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแก้ไขปัญหา วิชา เทคโนโลยีและ สารสนเทศ จัดทำโดย ด. ญ. สุทธิดา วงศ์กิติตระกูล ชั้น ม.2/11 เลขที่ 1 เสนอ อาจารย์ สายฝน เอกกันทา โรงเรียน จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

2 ปัญหา : เติมตัวเลข 1-9 ลงในช่องสี่เหลี่ยม ที่ว่างอยู่ให้ครบ โดยกำหนดให้ตัวเลข 1 เป็นผลลัพธ์ของ ช่องที่สองดังรูป

3 การวิเคราะห์และกำหนด รายละเอียดของปัญหา ขั้นตอนที่ 1 การระบุข้อมูลเข้า ( ข้อมูลและเงื่อนไขที่ กำหนด ) จำนวน 9 จำนวน ได้แก่ ตัวเลข 1 – 9 ต้องนำ ตัวเลขทั้งหมดเติมในช่องวางละ 1 ตัวไม่ซ้ำ กันและให้ผลรวมตัวเลขในแต่ละแถวมีค่า ถูกต้องตามสมการนั้นๆ การระบุข้อมูลออก ( เป้าหมายหรือ คำตอบ ) นำตัวเลขทั้ง 9 ตัวไปใส่ในแต่ละแถวให้เกิด สมการได้อย่างถูกต้อง การกำหนดวิธีประมวลผล ( ขั้นตอน วิธีการได้มาซึ่งคำตอบ ) ต้องนำตัวเลขทั้งหมดเติมในช่องวางละ 1 ตัว ไม่ซ้ำกันและให้ผลรวมตัวเลขในแต่ละแถวมี ค่าถูกต้องตามสมการนั้นๆ

4 ขั้นตอนที่ 2 1. นำตัวเลขที่คูณกันแล้วมีผลลัพธ์น้อยกว่า 9 ใส่ ลงในแถวที่สามก่อน 2. นำตัวเลขที่เหลืออยู่ตอนนี้ มาจับคู่บวกกันให้ ได้ผลลัพธ์เป็นเลขเหลืออยู่ ซึ่งมีทั้งหมดห้า จำนวน ซึ่งทั้งสองจำนวนนั้น ต้องบวกกันไม่เกิน 9 ใส่ในแถวที่หนึ่ง 3. นำตัวเลขที่เหลือซึ่งยังไม่ได้ใช้ในแถวใดเลยใส่ ในแถวที่สอง นำมาตั้งลบกันซึ่งต้องนำมาใส่ให้ เกิดสมการด้วย การวางแผนในการ แก้ปัญหา

5 การดำเนินการแก้ไข ปัญหา ขั้นตอนที่ 3 1. นำตัวเลขที่คูณกันแล้วมีผลลัพธ์น้อยกว่า 9 ใส่ลงใน แถวที่สามก่อน ซึ่งมีเพียงคู่เดียวที่คูณกันได้ต่ำกว่า 9 คือ 3X2 = 6 นอกเหนือจากนั้นจะมีค่าเท่ากับหรือ มากกว่า 9 ทั้งสิ้น 2. นำตัวเลขที่เหลืออยู่ตอนนี้ มาจับคู่บวกกันให้ได้ผล ลัพธ์เป็นเลขเหลืออยู่ ซึ่งมีทั้งหมดห้าจำนวนนั้น ใส่ใน แถวที่หนึ่ง ตอนนี้เหลือตัวเลขทั้งหมดที่ต้องใช้อยู่ 5 ตัว คือ 4,5,7,8,9 ให้จับคู่ตัวเลขให้มีผลบวกเท่ากับ ตัวเลขในจำนวนที่เหลือ ซึ่งก็คือ 4+5 = 9 นอกนั้นไม่ สามารถทำได้ เพราะบวกกันแล้วได้เกิน 9 ทุกจำนวน 3. นำตัวเลขที่เหลือซึ่งยังไม่ได้ใช้ในแถวใดเลยใส่ใน แถวที่สอง ซึ่งต้องนำมาใส่ให้เกิดสมการด้วย ตัว เลขที่เหลืออยู่คือ 7 กับ 8 ซึ่ง 8-7 =1 เป็นสมการพอดี

6 การตรวจสอบ จากการตรวจสอบ พบว่า ตัวเลขทั้งหมด สามารถนำมาใส่ได้ ในช่องว่างและเกิด เป็นสมการจริงดังรูป 4.1 รูป 4.1 แสดงสมการ ทั้ง 3 แถว ขั้นตอนที่ 4


ดาวน์โหลด ppt การแก้ไขปัญหา วิชา เทคโนโลยีและ สารสนเทศ จัดทำโดย ด. ญ. สุทธิดา วงศ์กิติตระกูล ชั้น ม.2/11 เลขที่ 1 เสนอ อาจารย์ สายฝน เอกกันทา โรงเรียน จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google