งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ รหัส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ รหัส"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ รหัส 3091-2003
Domain Model วิชา การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ รหัส ครูวุฒิชัย คำมีสว่าง

2 การค้นหา Class วิธีการค้นหาคำนาม (Noun Phrase Indentification)
วิธีการค้นหาคลาสตามกลุ่มลักษณะ (Common Class Pattern) CRC : Classes, Responsibilityes, and Collaborators Reuse

3 วิธีการค้นหาคำนาม (Noun Phrase Identification)
เป็นการค้นหาคำนามจากคำอธิบายการทำงานของระบบที่รวบรวมมาได้ คำอธิบายระบบที่สามารถใช้ได้คือคำอธิบาย Use Case ในการค้นหาคำนามจากคำอธิบาย Use Case นั้นจะเริ่มต้นจากส่วนที่เป็นตัวอย่างการทำงานหลักที่สำเร็จ (Main Success Scenario) และส่วนการทำงานอื่นที่รองรับได้ (Extension)

4 วิธีการค้นหาคำนาม (Noun Phrase Identification)(ต่อ)
ข้อควรพิจารณาในการคัดเลือกคลาสตามลักษณะต่อไปนี้ Redundant Class Irrelevant Class Vague Class Attribute Operation Role

5 ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส (Association)
เมื่อกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคลาสแล้วควรมีการตั้งชื่อให้เหมาะสมโดยใช้คำกริยา (Verb) หลีกเลี่ยงการใช้คำว่า มี (has) และ ใช้ (use) เป็นชื่อความสัมพันธ์ จะต้องกำหนด Multiplicity หรือ Cardinality

6 ความสัมพันธ์แบบส่วนประกอบ (Aggregation)
มีลักษณะของ คลาสหนึ่งเป็นส่วนประกอบของอีกคลาสหนึ่ง (Whole-Part-Relationship) มี 2 ลักษณะ Composition อ็อบเจกต์เล็กที่เป็นส่วนประกอบของอีกอ็อบเจกต์ แต่จะเป็นส่วนประกอบของอ็อบเจต์ได้เพียงอ็อบเจกต์เดียวเท่านั้น Aggregation อ็อบเจกต์ที่เป็นส่วนประกอบสามารถย้ายไปเป็นส่วนประกอบของอ็อบเจกต์อื่นได้

7 การแสดงลักษณะประจำของคลาส(Attribute)ที่เหมาะสม
รูปแบบการเขียน Attribute คือ <ชื่อ Attribute>:<ชนิดข้อมูล>=<ค่าเริ่มต้น>

8 การรวมความเหมือนเป็นคลาส (Generalization)
เป็นการรวบรวมความเหมือนกันจากคลาสมากกว่า 1 คลาส และออกแบบเป็นคลาสใหม่เรียกว่า Superclass ของคลาสเดิม คลาสใหม่จะมีคุณสมบัติและพฤติกรรมพื้นฐานบางประการ(General Concept)ที่คลาสเดิมทุกคลาสมี หลักการในการออกแบบความสัมพันธ์แบบ Generalization กฎ 100% (100% Rule) กฎ Is-a (Is-a Rule)


ดาวน์โหลด ppt วิชา การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ รหัส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google