งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

» Load Factor หรือ ค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า เป็นการแสดงถึง ความสม่ำเสมอในการใช้ไฟฟ้า » สูตร » หมายถึง ถ้ามีการใช้ไฟฟ้าในปริมาณที่เท่ากันอย่างสม่ำเสมอ ตลอด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "» Load Factor หรือ ค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า เป็นการแสดงถึง ความสม่ำเสมอในการใช้ไฟฟ้า » สูตร » หมายถึง ถ้ามีการใช้ไฟฟ้าในปริมาณที่เท่ากันอย่างสม่ำเสมอ ตลอด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 » Load Factor หรือ ค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า เป็นการแสดงถึง ความสม่ำเสมอในการใช้ไฟฟ้า » สูตร » หมายถึง ถ้ามีการใช้ไฟฟ้าในปริมาณที่เท่ากันอย่างสม่ำเสมอ ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกๆ วัน Load Factor จะเท่ากับ 100% ดังนั้น Load Factor ของระบบไฟฟ้าที่ใกล้ 100% จะสะท้อนถึง การใช้ไฟฟ้าโดยรวมที่มีประสิทธิภาพ เพราะโรงไฟฟ้าต่างๆ จะ ทำงานได้เต็มที่คุ้มค่ากับการลงทุน » ในทางตรงกันข้าม ถ้า Load Factor ที่ใกล้ 0% จะสะท้อนถึง การใช้ไฟฟ้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ » ในสภาพปัจจุบันการใช้ไฟฟ้าในรอบวัน จะไม่สม่ำเสมอ โดย Peak จะเกิดช่วงเวลา 14.00–15.00 น. Load Factor (%) = Total Generation (GWh) x 100 Peak (GW) x Hour (h) x 365

3 ความต้องการไฟฟ้าของระบบไฟฟ้า (กฟผ.) (EGAT System Generation) Peak=26,598 MW เวลา น. Generation (MWh) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 หมายเหตุ : Net Generation ที่มา : EGAT

4 » Peak (ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด) คือ ค่าสูงสุดของค่าพลังไฟฟ้า ในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง มีหน่วยเป็นกิโลวัตต์ (kW) หรือเมกะวัตต์ (MW) (1 เมกะวัตต์เท่ากับหนึ่งพันกิโลวัตต์) (1MW = 1,000kW) » Generation (ค่าพลังงานไฟฟ้า) คือ ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ มีหน่วยเป็นพลังงาน คือ กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) หรือที่ เข้าใจโดยทั่วไปในรูปของจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ (1 kWh = 1 หน่วยไฟฟ้า) » ความสัมพันธ์ของ Peak และ Generation จะอยู่ในรูปของ ค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า (Load Factor)

5 การคำนวณ Load Factor ในปี 2556 = 177,059 (GWh) x (GW) x 24 (h) x 365 = % Load Factor (%) = Total Generation (GWh) x 100 Peak (GW) x Hour (h) x 365 หมายเหตุ : Gross Generation ที่มา : สนพ.

6 MONTHPEAK (MW)GENERATION (GWh)LOAD FACTOR (%) 19907,22144, ,04550, ,90457, ,83963, ,06471, ,26880, ,31187, ,50693, ,18091, ,71291, ,91898, ,126103, ,681111, ,121117, ,326121, ,538134, ,064141, ,586147, ,568148, ,596148, ,630163, ,518162, ,774176, ,285177, หมายเหตุ : Gross Generation ที่มา : สนพ.


ดาวน์โหลด ppt » Load Factor หรือ ค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า เป็นการแสดงถึง ความสม่ำเสมอในการใช้ไฟฟ้า » สูตร » หมายถึง ถ้ามีการใช้ไฟฟ้าในปริมาณที่เท่ากันอย่างสม่ำเสมอ ตลอด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google