งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

» Load Factor หรือ ค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า เป็นการแสดงถึง ความสม่ำเสมอในการใช้ไฟฟ้า » สูตร » หมายถึง ถ้ามีการใช้ไฟฟ้าในปริมาณที่เท่ากันอย่างสม่ำเสมอ ตลอด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "» Load Factor หรือ ค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า เป็นการแสดงถึง ความสม่ำเสมอในการใช้ไฟฟ้า » สูตร » หมายถึง ถ้ามีการใช้ไฟฟ้าในปริมาณที่เท่ากันอย่างสม่ำเสมอ ตลอด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 » Load Factor หรือ ค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า เป็นการแสดงถึง ความสม่ำเสมอในการใช้ไฟฟ้า » สูตร » หมายถึง ถ้ามีการใช้ไฟฟ้าในปริมาณที่เท่ากันอย่างสม่ำเสมอ ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกๆ วัน Load Factor จะเท่ากับ 100% ดังนั้น Load Factor ของระบบไฟฟ้าที่ใกล้ 100% จะสะท้อนถึง การใช้ไฟฟ้าโดยรวมที่มีประสิทธิภาพ เพราะโรงไฟฟ้าต่างๆ จะ ทำงานได้เต็มที่คุ้มค่ากับการลงทุน » ในทางตรงกันข้าม ถ้า Load Factor ที่ใกล้ 0% จะสะท้อนถึง การใช้ไฟฟ้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ » ในสภาพปัจจุบันการใช้ไฟฟ้าในรอบวัน จะไม่สม่ำเสมอ โดย Peak จะเกิดช่วงเวลา 14.00–15.00 น. Load Factor (%) = Total Generation (GWh) x 100 Peak (GW) x Hour (h) x 365

3 ความต้องการไฟฟ้าของระบบไฟฟ้า (กฟผ.) (EGAT System Generation) Peak=26,598 MW เวลา 14.00 น. Generation (MWh) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 หมายเหตุ : Net Generation ที่มา : EGAT

4 » Peak (ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด) คือ ค่าสูงสุดของค่าพลังไฟฟ้า ในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง มีหน่วยเป็นกิโลวัตต์ (kW) หรือเมกะวัตต์ (MW) (1 เมกะวัตต์เท่ากับหนึ่งพันกิโลวัตต์) (1MW = 1,000kW) » Generation (ค่าพลังงานไฟฟ้า) คือ ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ มีหน่วยเป็นพลังงาน คือ กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) หรือที่ เข้าใจโดยทั่วไปในรูปของจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ (1 kWh = 1 หน่วยไฟฟ้า) » ความสัมพันธ์ของ Peak และ Generation จะอยู่ในรูปของ ค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า (Load Factor)

5 การคำนวณ Load Factor ในปี 2556 = 177,059 (GWh) x 100 27.285 (GW) x 24 (h) x 365 = 74.08 % Load Factor (%) = Total Generation (GWh) x 100 Peak (GW) x Hour (h) x 365 หมายเหตุ : Gross Generation ที่มา : สนพ.

6 MONTHPEAK (MW)GENERATION (GWh)LOAD FACTOR (%) 19907,22144,765 70.76 19918,04550,713 71.96 19928,90457,509 73.53 19939,83963,982 74.23 199411,06471,973 74.26 199512,26880,436 74.84 199613,31187,797 75.08 199714,50693,407 73.50 199814,18091,156 73.38 199913,71291,414 76.10 200014,91898,487 75.15 200116,126103,856 73.51 200216,681111,256 76.13 200318,121117,290 73.88 200419,326121,534 71.59 200520,538134,798 74.92 200621,064141,919 76.91 200722,586147,026 74.30 200822,568148,264 74.79 200922,596148,37274.96 201024,630163,66075.85 201124,518162,34375.59 201226,774176,97375.25 201327,285177,05974.08 หมายเหตุ : Gross Generation ที่มา : สนพ.


ดาวน์โหลด ppt » Load Factor หรือ ค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า เป็นการแสดงถึง ความสม่ำเสมอในการใช้ไฟฟ้า » สูตร » หมายถึง ถ้ามีการใช้ไฟฟ้าในปริมาณที่เท่ากันอย่างสม่ำเสมอ ตลอด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google