งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นวัตกรรมชุดปฏิบัติการทดลองสู่การเรียนรู้เพื่องานอาชีพ เรื่อง การทำยาดมสมุนไพร Innovation model: the trial workshop leading to acquisition of knowledge.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นวัตกรรมชุดปฏิบัติการทดลองสู่การเรียนรู้เพื่องานอาชีพ เรื่อง การทำยาดมสมุนไพร Innovation model: the trial workshop leading to acquisition of knowledge."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นวัตกรรมชุดปฏิบัติการทดลองสู่การเรียนรู้เพื่องานอาชีพ เรื่อง การทำยาดมสมุนไพร Innovation model: the trial workshop leading to acquisition of knowledge for occupation. Topic: the process of making herbal inhaler

2 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ - ใช้สำหรับการทดลองทำยาดมสมุนไพรขึ้นใช้เอง จัดเป็นเซตชุดการเรียนรู้ - บรรจุในภาชนะ ที่ ปิดผนึกอย่างดี Special characteristics: -the trial of home-made herbal inhaler production as a model of studies -The products are packed in a well- sealed jar.

3 สื่อการทดลองยาดมสมุนไพร 1. ส่วนผสม รวมทั้งสิ้น 17 รายการ Instructions for the use of this trial Ingredients: 17 kinds of herbs

4 60 g. สรรพคุณ แก้หวัด, บำรุง หัวใจ pharmacokinetic properties: - heal cold symptom - cardiac tonic/ nourish heart

5 60 g. สรรพคุณ เป็นยาเย็นถอน พิษร้อน pharmacokinetic properties: -cold herb used to detoxify hot –poisonous symptom

6 60 g. สรรพคุณ ให้รสเย็น, สดชื่น pharmacokinetic properties: - cold taste and make you fresh

7 30 cc. สรรพคุณ โรคหอบหืด pharmacokinetic properties: - asthma remedy

8 10 g. สรรพคุณ ช่วยขับลม pharmacokinetic properties: - help carminative

9 lotus pollen 10 g. สรรพคุณ แก้ร้อน, ชูกำลัง pharmacokinetic properties: - heal inner heat, stimulate power

10 10 g. สรรพคุณ ลดไข้ pharmacokinetic properties: - heal fever

11 10 g. สรรพคุณ ขับเสมหะ pharmacokinetic properties: - decrease mucus

12 10 g. สรรพคุณ แก้ร้อนใน pharmacokinetic properties: - decrease internal heat

13 10 g. สรรพคุณ ให้กลิ่นหอม, แก้คัน pharmacokinetic properties: - Sweet smell/ fragrance, heal itching

14 10 g. สรรพคุณ บำรุงหัวใจ, บำรุง กำลัง pharmacokinetic properties: - cardiac tonic/ nourish heart, stimulate power

15 10 g. สรรพคุณ ยาบำรุงตับ, ม้าม pharmacokinetic properties: - nourish liver, spleen

16 10 g. สรรพคุณ ขับลม, แก้ปวดท้อง pharmacokinetic properties: -help carminative - heal stomach ache

17 10 g. สรรพคุณ แก้ลมจุก เสียด, ท้องอืด pharmacokinetic properties: - heal colic symptom, flatulence

18 10 g. สรรพคุณ ขับลม pharmacokinetic properties: help carminative

19 10 g. สรรพคุณ แก้ไอ pharmacokinetic properties: - heal cough

20 10 g. สรรพคุณ แก้วิงเวียน, บำรุง โลหิต pharmacokinetic properties: - decrease dizzination, nourish blood

21

22

23

24 First: Mix three chemical reagents Borneol Camphor Menthol then put the mixture in a glass of eucalyptus extract Second: crumble the rest of the herbs (14 kinds)into tiny pieces, try to make them as tiny as possible Third: Mix everything together Fourth: put the final mixture into a jar and seal it and leave it for 7 days

25

26 1.What are the benefits of using an inhaler? 2.Do you think having an inhaler in Thailand is popular, and why? 3.Do you think the weather in Thailand is a good reason to use an inhaler, and why?


ดาวน์โหลด ppt นวัตกรรมชุดปฏิบัติการทดลองสู่การเรียนรู้เพื่องานอาชีพ เรื่อง การทำยาดมสมุนไพร Innovation model: the trial workshop leading to acquisition of knowledge.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google