งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์ช่วย สอน เรื่อง ประวัติวรรณคดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗ ( บ้านนาพรุ ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระนอง เข้าสู่บทเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์ช่วย สอน เรื่อง ประวัติวรรณคดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗ ( บ้านนาพรุ ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระนอง เข้าสู่บทเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอมพิวเตอร์ช่วย สอน เรื่อง ประวัติวรรณคดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗ ( บ้านนาพรุ ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระนอง เข้าสู่บทเรียน

2 แนะนำบทเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน เนื้อหาบทเรียน ออกจากบทเรียน เข้ามาเยี่ยม ชมและ ทดสอบ ความสามารถ กันเลยนะจ๊ะ

3 แนะนำบทเรียน เรื่อง ประวัติวรรณคดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗ ( บ้านนา พรุ ) โดย ครูนิพัทธรา ฉิมมี กลับหน้าหลัก

4 ๑. วรรณคดีมาจากคำว่าอะไร ก. วรรณ + ดีข. วรรณ + คดี ง. วรรณา + คดี ค. วรรณา + ดี

5 ถูกต้อง...... เก่งจังเลย เอาคะแนนไปเลยนะจ๊ะ ทำต่อข้อ ๒

6 เสียใจด้วยนะจ๊ะ...... ลองทำอีกครั้งนะ สู้.... สู้..... ลองอีกครั้ง

7 ๒. วรรณคดีหมายถึงอะไร ก. หนังสือที่แต่งสมัยโบราณข. หนังสือที่ได้รับรางวัลมากมาย ง. หนังสือที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดีค. หนังสือที่หายาก มีราคาแพง

8 ถูกต้อง...... เก่งจังเลย เอาคะแนนไปเลยนะจ๊ะ กลับไปหน้าหลัก

9 เสียใจด้วยนะจ๊ะ...... ลองทำอีกครั้งนะ สู้.... สู้..... ลองอีกครั้ง

10 วรรณคดี มาจากคำ ๒ คำ คือ วรรณ + คดี โดย วรรณ แปลว่า หนังสือ คดี ( คติ ) แปลว่า เรื่อง แปล โดยรวมวรรณคดี หมายถึง หนังสือที่ได้รับการ ยกย่องว่า แต่งดี กลับไปหน้าหลัก


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์ช่วย สอน เรื่อง ประวัติวรรณคดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗ ( บ้านนาพรุ ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระนอง เข้าสู่บทเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google