งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ประวัติวรรณคดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ประวัติวรรณคดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ประวัติวรรณคดี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง เข้าสู่บทเรียน

2 เข้ามาเยี่ยมชมและทดสอบความสามารถกันเลยนะจ๊ะ
แนะนำบทเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหาบทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ออกจากบทเรียน

3 แนะนำบทเรียน เรื่อง ประวัติวรรณคดี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ) โดย ครูนิพัทธรา ฉิมมี กลับหน้าหลัก

4 ๑. วรรณคดีมาจากคำว่าอะไร
๑. วรรณคดีมาจากคำว่าอะไร ก.วรรณ + ดี ข. วรรณ + คดี ค.วรรณา + ดี ง.วรรณา + คดี

5 ถูกต้อง......เก่งจังเลย เอาคะแนนไปเลยนะจ๊ะ
ทำต่อข้อ ๒

6 ลองทำอีกครั้งนะ สู้....สู้.....
เสียใจด้วยนะจ๊ะ...... ลองทำอีกครั้งนะ สู้....สู้..... ลองอีกครั้ง

7 ข. หนังสือที่ได้รับรางวัลมากมาย
๒. วรรณคดีหมายถึงอะไร ก.หนังสือที่แต่งสมัยโบราณ ข. หนังสือที่ได้รับรางวัลมากมาย ค.หนังสือที่หายาก มีราคาแพง ง.หนังสือที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดี

8 ถูกต้อง......เก่งจังเลย เอาคะแนนไปเลยนะจ๊ะ
กลับไปหน้าหลัก

9 ลองทำอีกครั้งนะ สู้....สู้.....
เสียใจด้วยนะจ๊ะ...... ลองทำอีกครั้งนะ สู้....สู้..... ลองอีกครั้ง

10 วรรณคดี มาจากคำ ๒ คำ คือ วรรณ + คดี โดย วรรณ แปลว่า หนังสือ คดี (คติ) แปลว่า เรื่อง แปลโดยรวมวรรณคดี หมายถึง หนังสือที่ได้รับการ ยกย่องว่าแต่งดี กลับไปหน้าหลัก


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ประวัติวรรณคดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google