งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

0300 368 คอมพิวเตอร์ ช่วยใน การเขียนแบบและ ออกแบบ (Computer-Aided Drafting and Design) 1/2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "0300 368 คอมพิวเตอร์ ช่วยใน การเขียนแบบและ ออกแบบ (Computer-Aided Drafting and Design) 1/2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 0300 368 คอมพิวเตอร์ ช่วยใน การเขียนแบบและ ออกแบบ (Computer-Aided Drafting and Design) 1/2550

2 Course Description วิธีการเขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ร่วมสำหรับระบบเขียนแบบโดยใช้ คอมพิวเตอร์ ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ เมนูและองค์ประกอบของโปรแกรม AutoCAD คำสั่งสำหรับเขียนภาพ 2 มิติ รูปแบบ 3 มิติ เทคนิคการเขียนอักษร การ บอกขนาด การควบคุมเลเยอร์และการทำ ต้นแบบ การพล๊อตและการพิมพ์ การเขียน แบบทางเครื่องกล

3 Course Objectives เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการ พื้นฐานในการเขียนแบบด้วย คอมพิวเตอร์ รวมถึงมีความสามารถ ในการเขียนแบบเครื่องกลระบบ 2 มิติ และ 3 มิติ Course Evaluations Home works/ Lab practice 25% MidtermExamination 25% Final Examination 25% Project 25%

4 Computer programs AutoCAD 2004 SolidWorks 2003

5 Introduction

6 AutoCAD เป็นโปรแกรมสำหรับช่วยในการ เขียนแบบและออกแบบ ที่พัฒนาโดยบริษัท AutoDesk ตั้งแต่ปี 1982. การประยุกต์ใช้งาน – งานด้าน Mechanical, Architectural and Engineering construction, Surveying, Electronics, Multimedia, Facilities management

7 ความรู้เบื้องต้นสำหรับการ เขียนแบบ 2 D แนวแกนที่ใช้อ้างอิงในการเขียนแบบ – อาศัยหลักพื้นฐานการมองภาพในสาม แกนหลัก x,y,z

8 ภาพแบบ Isometric ความรู้เบื้องต้นสำหรับการ เขียนแบบ 2 D แต่ละแกนทำมุม 120 องศา

9 ความรู้เบื้องต้นสำหรับการ เขียนแบบ 2 D ภาพฉาย Orthographic

10 Example of Orthographic Drawing

11 ภาพแบบ Multiviews ความรู้เบื้องต้นสำหรับการ เขียนแบบ 2 D

12 ภาพช่วย Auxiliary views ความรู้เบื้องต้นสำหรับการ เขียนแบบ 2 D

13 ภาพ Plan ความรู้เบื้องต้นสำหรับการ เขียนแบบ 2 D

14 ระบบพิกัดสำหรับการเขียน แบบ 1.Absolute coordinate เป็นระบบพิกัดที่วัดระยะจากจุด origin (x=0, y=0) 2.Relative coordinate เป็นการกำหนดพิกัดโดยวัดระยะ สัมพัทธ์หรืออ้างอิงกับพิกัดสุดท้าย ( โดยพิจารณาให้จุดสุดท้ายมีพิกัดเป็น 0,0 ใหม่ )

15 ระบบพิกัดสำหรับการเขียน แบบ 1.Absolute coordinate 1.1 แบบ Cartesian หรือ Rectangular รูปแบบการป้อน x,y

16 ระบบพิกัดสำหรับการเขียน แบบ 1.Absolute coordinate 1.2 แบบ Polar รูปแบบการป้อน r { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/11/3096429/slides/slide_16.jpg", "name": "ระบบพิกัดสำหรับการเขียน แบบ 1.Absolute coordinate 1.2 แบบ Polar รูปแบบการป้อน r

17 ระบบพิกัดสำหรับการเขียน แบบ 2. Relative coordinate 2.1 แบบ Cartesian หรือ Rectangular รูปแบบการป้อน @x,y

18 ระบบพิกัดสำหรับการเขียน แบบ 2. Relative coordinate 2.2 แบบ Polar รูปแบบการป้อน @ r { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/11/3096429/slides/slide_18.jpg", "name": "ระบบพิกัดสำหรับการเขียน แบบ 2. Relative coordinate 2.2 แบบ Polar รูปแบบการป้อน @ r

19 Drawing Test: Using AutoCAD UNIT: INCHES

20 Drawing Test: Using AutoCAD UNIT: Millimeters

21 คำสั่งเริ่มต้นสำหรับการ เขียนแบบ Drawing Limits Units Drafting Setting Line/Rectangular/Circle คำสั่งช่วย GRID/SNAP/OSNAP การบอกขนาด (Dimension) Week 1

22 คำสั่งเริ่มต้นสำหรับการ เขียนแบบ *Practice Week 1 *Home work

23 คำสั่งเริ่มต้นสำหรับการ เขียนแบบ Polygon Array Offset Trim Mirror Week 2 Practice


ดาวน์โหลด ppt 0300 368 คอมพิวเตอร์ ช่วยใน การเขียนแบบและ ออกแบบ (Computer-Aided Drafting and Design) 1/2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google