งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใบงาน 1. ให้นักเรียนเลือก Slide Layout แบบ Title and Table มาสร้าง งาน 2. นำข้อมูลที่ครูแจกให้ ไปสร้าง เป็นตาราง 3. ตกแต่งให้สวยงาม เสร็จแล้ว แสดงผลไว้ที่หน้าจอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใบงาน 1. ให้นักเรียนเลือก Slide Layout แบบ Title and Table มาสร้าง งาน 2. นำข้อมูลที่ครูแจกให้ ไปสร้าง เป็นตาราง 3. ตกแต่งให้สวยงาม เสร็จแล้ว แสดงผลไว้ที่หน้าจอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ใบงาน 1. ให้นักเรียนเลือก Slide Layout แบบ Title and Table มาสร้าง งาน 2. นำข้อมูลที่ครูแจกให้ ไปสร้าง เป็นตาราง 3. ตกแต่งให้สวยงาม เสร็จแล้ว แสดงผลไว้ที่หน้าจอ คุณครูณิชาฒ์ สุกรี

2 ชั้นชายหญิง ม.1 230250 ม.2 170190 ม.3 130140 ด. ช. วรมัน ปันแก้ว ชื่อผลงาน “ การสร้างตาราง ”

3 นักเรีย น ชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ชาย230170130 หญิง250190140 ด. ช. ขวัญนภา สวนดอกไม้ ชื่อผลงาน “ การ สร้างตาราง ”

4 ชั้นชา ย หญิ ง ม.1 23 0 25 0 ม.2 17 0 19 0 ม.3 13 0 14 0 ตารางแสดงจำนวน นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1-3 ด. ญ. จุฑากาญจน์ คำหยุ่น ชื่อผลงาน “ การสร้าง ตาราง ”


ดาวน์โหลด ppt ใบงาน 1. ให้นักเรียนเลือก Slide Layout แบบ Title and Table มาสร้าง งาน 2. นำข้อมูลที่ครูแจกให้ ไปสร้าง เป็นตาราง 3. ตกแต่งให้สวยงาม เสร็จแล้ว แสดงผลไว้ที่หน้าจอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google